2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Brantu pagasts

Foto: J.Ūdris

Brantu pagasta teritorija aizņem:  81,7 km2.

Iedzīvotāju skaits: 540 (PLMP dati 01.07.2018.).

Attālums līdz Smiltenes novada centram ir 3 km. Pagasta Teritorija atrodas pie Rīga-Veclaicene-Sanktpēterburga autoceļa un pagasta teritoriju šķērso asfaltēts autoceļš Smiltene-Rauna, kā arī šķērso maģistrālie gāzes vadi Pleskava-Rīga  un Izborska-Inčukalns pazemes gāzes krātuve.

Brantu pagasts ir viena no Smiltenes novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. Robežojas ar sava novada Smiltenes pilsētu, Blomes pagastu, Launkalnes pagastu, Smiltenes pagastu, kā arī ar Raunas novada Raunas pagastu. Pagasta reljefs ir izteikti paugurains. Augstākās vietas ir Kuiļa kalns un Dzērvju kalns. Pagastu šķērso upes Abuls, Mutulīte, Nigra, Brantupe, Knīpupīte, Dranda, Cērtene un Kaņupe. Lielākie ezeri Brantu, Strantes un Prūšu dzirnavu ezers. 45.4% no pagasta teritorijas aizņem meži. Apdzīvotās vietas – Vidzeme, kas ir pagasts centrs, Branti, Lembis.

Vēsturiski 1945. gadā Valkas apriņķa Launkalnes pagastā izveidoja Brantu ciema padomi, tad no 1949.-1959. gadam Brantu ciems ietilpis Smiltenes rajonā un pēc 1959. gada Valkas rajonā. 2009. gadā Brantu pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Smiltenes novadā.

Brantu pagastā darbojas bibliotēka, kas nodrošina bezmaksas interneta pieejamību iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir nodrošināti sociālie,  bāriņtiesas un lauksaimnieku speciālista pakalpojumi.

Lielākais lauksaimniecības uzņēmums SIA “Vidzemīte”, tās vēsture aizsākusies jau pagājušā gadsimta 50. gados, attiecīgi  “izejot” katru no Latvijas lauku attīstības vēstures posmiem. SIA “Vidzemīte” ir lielākais nodokļu maksātājs pagastā, nodrošinot 70 cilvēkiem darba vietas. Pašlaik SIA “Vidzemīte” apsaimnieko ap 2000 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Apsaimniekojot lauku un ražošanas objektus, tiek veikta pievilcīga ainava pagasta teritorijā. Saimniecības ganāmpulkā ir vairāk par 900 liellopiem, no tiem 500 ir slaucamās govis, to saražoto augstvērtīgo pienu nodod AS “Smiltenes Piens”, kur produkcija realizē  un novērtē gan pašu zemes ļaudis, gan tālu valstu gardēži.

Lauksaimniecības nozarē  pagastā gaļas liellopu audzēšanas saimniecības ir ZS “Jaunvīķīši”, ZS “Bērtuļu dzirnavas”,  ZS “Mazkampji” un ZS “Liepkalni”, kura nodarbojas arī ar zirgkopību, SIA “Saulītes” aitkopība,  PS “Pīlādži” putnkopība un augkopība, ZS “Kalna Bicieri” kokapstrāde, gatavo produkciju realizē uz citām ES valstīm. Transporta  un dīķsaimniecību pakalpojumus sniedz ZS “Jaunvīķīši”, tāpat viņi nodarbojas arī ar ceļu remontdarbiem, pagastā  darbojas IK J.Tauriņa riepu serviss. Tūrisma saimniecības “Kroņakrogs”, “Akmeņkalni”, “Cērtenes dzirnavas” un interesants piedāvājums tūrismā ir SIA “Birzī” , kur  klātienē var aplūkot bērzu sulas  un sīrupa ražotni, kā arī kļavu un valriekstu birzi, Brantu muiža- Latviskās dzīves ziņas centrs , kur darbojas akreditēta  mācību iestāde “Pirts skola”, kura 8 gadus darbojās Rīgā, šeit iespēja organizēt seminārus.

Brantu pagastā ir vairāki valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Gailīšu, Lejasstrantu, Brantu, Lejaskleperu, Tīrumpapānu, Slavēku un Kalnstrantu senkapi un apmetne, Kampu pilskalns. Emīļu dobumakmens ir interesants ar to, ka  akmens iedobē nepazūd ūdens, tā garums ir 3,3m, platums 2,9 m un svars aptuveni 30 tonnas. Dižkoka apmērus sasniedzis Ducmaņu ozols, tā apkārtmērs 8,13m, augstums 17m. Pagasta lepnums ir 55 ozolu aleja, kas ved uz “Lejas Puntuļu” mājām.

Pašdarbības kolektīvi: Brantu amatierteātris “Sandals”, senioru deju grupa “Vējiem līdzi”, Līnijdeju grupa “Kantrī Ritmi”.