2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Grundzāles pagasts

Foto: J.Ūdris

Grundzāles pagasta teritorija aizņem:  128,7 km2.

Grundzāles pagasts atrodas Smiltenes novada austrumu daļā, 26 km attālumā no novada centra. Tās teritoriju šķērso autoceļš A2 Rīga – Veclaicene, kā arī maģistrālie gāzes vadi Pleskava – Rīga un Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve. No teritorijas platības 41% aizņem meži. Pagasta teritorija ir bagāta ar ūdenstilpēm. To caurvij piecas upes – Vidaga, Vizla, Vecpalsa, Stepupe un Vija, četri nelieli ezeri – Bezdibenis, Baltezers, Vizlas dzirnavu ezers un Duņķis, trīs dīķi – Aumeisteru, Melderu un Mucenieku dīķis. Lielākās apdzīvotās vietas ir Grundzāle, Aumeisteri, Vizla. 

Pagasts ir īpaši interesants no ģeoloģijas viedokļa, jo dienvidu daļā dolomīta slānis atrodas zemes virspusē. Tas atspoguļojas ēku arhitektūrā- pagastā ir daudz dolomīta ēku, kas kopumā maz raksturīgas Latvijai. Savukārt pagasta ziemeļu daļā  Aumeisteru paugurvalnim ir interesants reljefs, no tā paveras plaši skati līdz pat Igaunijai, pa tā augstāko vietu ceļš vijas uz Aumeisteru muižu, kura ir ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis pagastā. Aumeisteru muižas komplekss atrodas interesanti veidotā parkā, kur aug dažādas koku un krūmu sugas no visas pasaules. Pašreiz redzamais muižas ēku komplekss ir veidojies 18. un 19.gs. mijā.

Grundzāles teritorijā esošās tūrisma un atpūtas vietas „Purgaiļi”, „Aumeisteru muiža” un „Trīssaliņas” piedāvā atšķirīgus pakalpojumus, bet visas ar naktsmītnēm un daudzveidīgām izklaidēm nodrošina gan lauku klusuma, gan aktīvās atpūtas cienītājus.

Interesantais reljefs, ģeoloģija, vēsture un cilvēku ikdienišķās nodarbes veido Grundzāles pagasta vienu no lielākajām vērtībām- skaisto ainavu, kas kādreiz saistījusi kinoļaudis- šeit uzņemtas epizodes vairākām kinofilmām- “Klāvs, Mārtiņa dēls”, “Pūt, vējiņi!”, “Laikmetu griežos”.

Grundzāles pagastā netālu no Pīļukalna mājām (ceļa Vidzemes šoseja –Aumeisteri 2.km) vēsturiski atradās viens no 16 Latvijā esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem „Palzmar”.  Strūves ģeodēziskais loks, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, ir viena no metodēm Zemes izmēru un formas noteikšanai, šis loks ir triangulācijas mērījumu ķēde, kas ir uzmērīta laika periodā no 1816. līdz 1855.gadam un tas šķērso 10 valstis – Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Krieviju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Baltkrieviju, Moldovu un Ukrainu.

Grundzāles pagasta pārvalde atrodas pagasta administratīvajā ēkā, kurā ir arī pasts, bibliotēka, ambulance un kultūras nams. Bibliotēka piedāvā gan tradicionālos bibliotekāros, gan ar datoriem un internetu saistītus bezmaksas pakalpojumus. 

Grundzāles pamatskola atrodas 1965.gadā speciāli skolas vajadzībām celtā ēkā. Paralēli mācību darbam skolā notiek radoša un aktīva kultūras un sporta dzīve – dejotāji un sportisti darbojas ne tikai savam priekam, bet arī gūst uzvaras dažāda līmeņa sacensībās ārpus pagasta un novada robežām. Grundzāles orientēšanās sporta entuziasti ieguvuši godalgotas vietas arī Eiropas jauniešu čempionātos.

Pagasta aprūpē ir pirmsskolas izglītības iestāde, kuru apmeklē mazuļi gan no pašu, gan kaimiņu pagastiem.

Kultūras dzīvi Grundzālē jau vairāk kā 30 gadus kuplina deju kolektīvs „Rieda”. Ar raitu dejas soli un teicamiem rezultātiem skatēs allaž priecē arī jauniešu deju kolektīvs “Riedēni”. Vairākus gadus darbojas teātra kopa „Cik jaudas” un dziedošo dāmu apvienība “Prieks, kur tu rodies?!”. Regulāri tiek rīkoti kultūras pasākumi, kurus apmeklē ne tikai Grundzāles pagasta ļaudis, bet arī interesenti no kaimiņu novadiem. Tā kā kultūra ir plašs jēdziens un neaprobežojas tikai ar notiekošo vienā konkrētā ēkā, tad pastāvīgi tiek uzlabota un pilnveidota pagasta teritorijas kultūrvide. Iedzīvotāju iniciatīvas un darba rezultātā kopš 2018.gada vasaras autobusa pieturas sienu rotā latvju rakstu Akas zīme. Tādējādi ikviens pagasta iedzīvotājs sakoptu apkārtni mācās uztvert kā ikdienišķu un pašu par sevi saprotamu nepieciešamību.

Jaunuzbūvētā brīvdabas estrāde ar labiekārtotu tualeti pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Estrādes teritoriju izmanto ne tikai kultūras pasākumu apmeklētāji, bet arī ikviens iedzīvotājs, kurš brīvo laiku pavada dabas takā vai bērnu rotaļu laukumā.

Pagasta teritorijas ainavu bagātina dažādu sugu dižkoki. Ciemata centrā aug diža egle, kura katru gadu Ziemassvētkos tiek rotāta visspožākajām zvaigznēm.