2023. gada 9. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Launkalnes pagasts

Foto: J.Ūdris


Launkalnes pagasta teritorija aizņem:  221,3 km2.

Smiltenes novadā Launkalnes pagasts ir bagātākais ar meža zemi. Meži te aizņem 16128ha pagasta teritorijas, kas ir 72,6%, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 3770,9ha. 

Lielākā pagasta teritorijas daļa atrodas Vidzemes augstienes Mežoles paugurainē. Pavisam pagastā atrodas 23 pauguri, no tiem lielākā daļa virs 150m v.j.l., augstākais pagastā un visā novadā ir Slapjuma kalns (248m v.j.l.). 

Pagasta teritorijā atrodas 16 dažāda lieluma ezeri. Lielākie no tiem ir Lizdoles ezers-53,9ha, Niedrājs-17,7ha, Spicieris-16ha, kas ir lielākie arī Smiltenes novadā. No 13 upēm un upītēm, lielākās ir Abuls, Rauza, Vija, bet no 10 purviem lielākais ir Krievu purvs – 154ha. Vēl pagasta teritorijā atrodas Kapusila karjers.

2000. gadā viena no Launkalnes muižas ēkām tika pārdēvēta par „Pilskalniem”. Tajā šobrīd atrodas Launkalnes pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka. Pagastā darbojas Launkalnes sākumskola, pie kuras darbojas arī pirmsskolas vecuma grupas. Pagastā darbojas arī feldšeru punkts un pasta nodaļa.

Launkalnes pagasta lepnums ir krāšņā un maz skartā daba, kas piesaista daudzu cilvēku uzmanību, tāpēc Launkalnes pagasta iedzīvotāji rūpējas, lai bagātīgo un interesanto dabas krāšņumu ieraudzītu gan savējie, gan viesi.

Pagastā atrodas Mežoles liegums, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. Tas ir viens liels vienlaidu meža masīvs ļoti paugurainā reljefā. Specifisko reljefa un hidroloģisko apstākļu dēļ ir konstatēta liela biotopu un putnu sugu daudzveidība. Par dabas neskartību liecina Rauzas un Šepkas upītes – tīras mežu upes ar izteiksmīgu ieleju. Te konstatētas Latvijas Sarkanajā Grāmatā ierakstīto upes pērleņu kolonijas un ir izveidoti Šepkas un Rauzas liegumi.

Launkalnes pagastā izveidots Silvas dendroloģiskais parks ar platību 20ha, kurā aplūkojamas apmēram 300 koku un krūmu sugas. Izveidota dabas izziņas taka „Veļu kalni”, labiekārtota avota ūdens ņemšanas vieta „Vecsautiņu avoti”. Senā lauku sētā, kurā saimnieko Kleperu dzimta, apskatāma saimniecība, meža un senu lietu kolekcija, bet ZS „Ezerlejas” aplūkojami strausi, fazāni, pundurkaziņas, dambrieži. Pagastā darbojas atpūtas bāzes „Silmači”, kā arī vairākas kafejnīcas. 

Pagastā galvenokārt attīstīta ir kokapstrādes un mežizstrādes nozare. Lielākie uzņēmumi ir AS „Stora Enso Latvia”, SIA „Vudlande”, SIA „Smiltene Impex”, SIA “Graanul invest”, AS “PATA Strenči”, SIA “Privātbūve”, SIA “AL Mežs”. 

Lauksaimniecībā galvenā nozare ir piena lopkopība. Viena no lielākajā saimniecībām ir SIA „Abuliņi”, kas apsaimnieko 300 ha lauksaimniecības zemes un nodarbojas ar piena lopkopību.  ZS „Kadiķīši” nodarbojas ar augkopību. Kopējā apsaimniekotā platība ir 130,7 ha. Tā ir viena no lielākajām rapša un graudu audzētājām saimniecībām pagastā.