2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Trapenes pagasts

Foto: J. Šatrovskis


Trapenes pagasta teritorija aizņem: 137,19 km2

Iedzīvotāju skaits:  664 (dati 01.08.2021)

Trapenes pagasts atrodas Trapenes līdzenuma ziemeļu malā. Pagasta platība ir 137,3 kvadrātkilometri, attālums no Trapenes līdz Rīgai – 167km.

Pagasta robežās plūst Melnupe ar Baltiņupīti un Blīgznu. Rietumu daļā ir Dzērvupe, kura ietek Gaujā. Lielākie ezeri ir: Garais, Luksts, Sētas un Ķīšezers.

Ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocība ir Rīgas – Veclaicenes šoseja, kura šķērso pagasta teritoriju, tūrismam piemērota daba un klimats.

Šoseju ar Trapeni pie Līzespasta savieno apmēram 5 km gara lapegļu gatve.

Skolā, kura uzcelta 1936. gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenburga [1887 – 1944] projekta, apgūst sākumskolas (1.-6.klase) izglītības programmu un vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Kultūras nams kopš 1934.gada atrodas bijušajā barona Voldemāra fon Vulfa medību pilī. Kultūras nams ir atvērts dažāda vecuma un interešu grupu cilvēkiem.

Bibliotēka kopš 1947.gada līdz mūsdienām no grāmatu krātuves kļuvusi par mūsdienīgu informācijas sniedzēju. Tā atrodas medību pilī Bormaņu / Trapenes /muižā.

Pagasta iedzīvotājiem ir pieejams feldšeru punkts. Pagasta pārvaldes ēkā atvērta aptieka. Trapenē ir radīti labi apstākļi sportistiem – labiekārtota sporta zāle, inventārs, sporta laukumi. Labus panākumus trapenieši gūst volejbolā, basketbolā un futbolā, aktīvi piedaloties novada organizētajos pasākumos.

Trapenes pagastā lielāko zemnieku saimniecību darbības veids ir lopkopība: SIA “Eirastars”, SIA “Trapene”, z/s “Skapari”, z/s “Niedrāji”, z/s “Kristiņi”, z/s “Virsaiši M”. Graudkopība: z/s “Sanesas”, biškopība: z/s “Graudi”.“

Trapenes novadpētniecības centrā skatāmas šādas ekspozīcijas: Linards Laicens un viņa personība, skolotāji brāļi Grestes, novadnieks gleznotājs Edvīns Andersons, baronu fon Vulfu dzimta. Interesantu skatījumu uz pagasta vēsturi atklāj ekspozīcija “Seno latviešu darba rīki un to pielietojums” un “Pagasta vēsture laiku lokos”. Viena no muzeja nozīmīgākajām vērtībām ir 2 telpas par novadnieku dzejnieku Ojāru Vācieti un viņa atstāto mantojumu. Kopš 2009.gada vasaras Trapenes pagasta “Fazānos” ir atvērts un ekskursantus gaida privātais Zigurda Safranoviča senlietu muzejs ar apmēram 40000 eksponātu vienībām.

Trapene piedāvā interesantus tūrisma apskates objektus: lapegļu gatve apmēram 5 km garumā, kuru 20. gs. mijā stādījuši barona fon Vulfa zemnieki, Bormaņu muižas /tagad Trapenes/ ansamblis, parks, Linarda Laicena piemineklis, novadnieka dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas akmens pie skolas. Dzejnieka elpu ir saglabājusi lauku māja “Stādzeni”, kurā ilgus gadus dzīvojusi Vāciešu ģimene. Aicina saiešanas nams “Mikuži” [celts 1803. gadā] un Veselības avotiņš pie Melnupes, kura ūdens veldzē slāpes un dod spirgtumu ikvienam, Tinābele un Upurliepa – senas kulta vietas ar nostāstiem un ticējumiem, divu somu karavīru kapi no 1919.gada.