2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Variņu pagasts

Foto: J.Ūdris

Variņu pagasta teritorija aizņem:  100,1 km2.

Variņu pagasts atrodas Smiltenes novada dienvidaustrumu daļā. Attālums līdz novada centram 23 km. Pagasta teritoriju šķērso autoceļš Smiltene-Gulbene.

Variņu pagasts ir viens no jaunākajiem pagastiem Latvijā, kas izveidojies 1990.gada 18.oktobrī, uz bijušā kolhoza „Oktobris” bāzes, tagad SIA ”Palsa”, atdaloties no Palsmanes pagasta. 

19.gadsimta sākumā pagasta teritorijā dzīvojusi liela un bagāta dzimta – Īvāni. Pēteris Īvāns, viens no šīs dzimtas vecākajiem iedzīvotājiem, bijis ar lielu spēku un varēšanu apveltīts. No tā arī radies Variņu pagasta nosaukums. 

Variņu pagasts ir bagāts ar meža zemi. Meži aizņem 5507,7 ha no kopējās pagasta teritorijas. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 3608,8 ha, bet ūdeņi 237,8 ha.

Pagasta teritorijā izvietojas daļa no 373ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Šepkas dabas liegums”. Šobrīd pagasta teritorijā atrodas divi dabas liegumi: Lielais purvs un Šepka. Palsas upe met līkločus visā teritorijas garumā, pauguri pārmaiņus mijas ar ieplakām, kurās izvietojušies daudzie zivju dīķi. Pagasta ainavu bagātina „Vilciņu ozols” – dižozols, kas atrodas Palsas upes krastā pie Vilciņu mājas, kādreizējā barona fon Blēra īpašums. Dižozola apkārtmērs – 8,25m, augstums – 22m.

Variņu pagastā veiksmīgi darbojas divi lieli uzņēmumi: SIA „Palsa”, kas nodarbojas ar piena-gaļas lopkopību un graudkopību un SIA “Meža Bites”, kas nodarbojas ar kokapstrādi. Tāpat pagastā ir vairāki mazie uzņēmēji, kas nodarbojās ar zirgkopību, netradicionālo lauksaimniecību, gaļas lopu audzēšanu, galdniecības pakalpojumu sniegšanu un mežizstrādi.

Pagasta teritorijā atrodas Variņu pamatskola, kas interesanta ar to, ka celta spoguļattēlā. Pagastā darbojas Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, Variņu tautas nams, feldšerpunkts, pasta nodaļa, veikals un bibliotēka, kur iespējams iepazīties ar Variņu pagasta attīstības vēsturi, kā arī izmantot internetu. 

Kultūras un sporta dzīve balstās uz pašu iedzīvotāju atsaucību. Tautas namā darbojas vidējās paaudzes deju kopa „Varis”, līnijdeju kolektīvs “Spriksteles” un mākslas pulciņš.

Pagastam ir iedibinātas kultūras apmaiņas programmas ar kaimiņu pagastiem. Ik gadu sadziedāšanās svētkos pulcējas dziedošās ģimenes no daudziem Latvijas novadiem. Tautas nams ir atvērts ikvienam, kas tajā vēlas darboties un rast pozitīvas emocijas. Interesanti izveidota Maigas Āboliņas privātkolekcija par pagasta vēsturi un citām lietām. 

Variņu pagasta moto: „Lai iegūtu vairāk no dzīves, dod vairāk pats no sevis!”