2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Sporta organizācijas

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Darbības mērķis:
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Smiltenes pilsētas BJSS audzēkņiem piedāvā trenēties septiņos sporta veidos – basketbolā, BMX, riteņbraukšanā, futbolā, vieglatlētikā, volejbolā, orientēšanās sportā Adrese:
Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 28677614, e-pasts: [email protected]

Biedrība “Smiltenes sporta centrs”

Darbības mērķis:
Vispusīgu fizisko aktivitāšu un sporta pasākumu organizēšana, sekmējot iedzīvotāju veselības nostiprināšanu un fiziskās sagatavotības paaugstināšanu.
Adrese:
Pils iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 26460704; e-pasts: [email protected]

Biedrība “Futbola klubs “Smiltene””


FK Smiltene/BJSS ir Latvijas futbola klubs no Smiltenes, kas pašlaik spēlē Latvijas čempionāta 1. līgā. Klubs dibināts 2000. gadā kā Smiltenes futbola klubs “Abuls”. 2010. gadā tika mainīts nosaukums uz FK Smiltene. Mājas spēles aizvada Tepera stadionā.

Darbības mērķis:
Veselīgas atpūtas un sporta nodarbību organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošana un palielināšana, savām iespējām atbilstošu rezultātu sasniegšana un Smiltenes pilsētas un apkārtnes futbola attīstības programmas izstrādāšana un sistemātiska pilnveidošana.

Adrese:
Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 22043647
e-pasts: [email protected]
Vairāk informācijas ŠEIT
Biedrība “Orientēšanās sporta klubs „Azimuts””

Darbības mērķis:
Orientēšanās sporta klubs „Azimuts” ir biedrība, kas vairāk, kā 35 gadus vieno Smiltenes un tās apkārtnes orientieristu sabiedrību. Mūsu mērķis ir veicināt veselas, fiziski aktīvas un izglītotas sabiedrības veidošanu. Kluba darbība ir vērsta uz bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes veicināšanu un atbalstīšanu, kā ari veselīgas un aktīvas atpūtas popularizēšanu Smiltenes novada un Vidzemes iedzīvotājiem.Adrese:
Galdnieku 14, Smiltene, Smiltenes n., LV-4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 64773895; (+371) 26555541
Vairāk informācija ŠEIT

Biedrība “BMX klubs “Silvas Ziķeri”” 

Darbības mērķis:
Popularizēt BMX sporta veidu jaunatnes vidū; fiziski aktīva, veselīga dzīves veida organizēšana un popularizēšana; kluba komandas veidošana un piedalīšanās dažāda mēroga sacensībās Latvijā, Eiropā un pasaulē; BMX sporta veida attīstības, sportisku rezultātu sasniegšanas sekmēšana, metodoloģiski un praktiski sadarbojoties ar Latvijas BMX federāciju un Smiltenes sporta centru, sporta skolu. Adrese:
Silva 15, Launkalnes p., Smiltenes novads, LV-4718
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 29415579

Biedrība “Sporta klubs “VeloLifestyle””

Darbības mērķis:
Riteņbraukšanas attīstības veicināšana un popularizēšana Latvijā; Bērnu un jaunatnes piesaistīšana riteņbraukšanai;Veicināt velo izglītības attīstību; Popularizēt riteņbraukšanu kā veselīgu un videi draudzīgu pārvietošanās veidu; Riteņbraukšanas tradīciju turpināšana Smiltenes pilsētā un novadā; Mācību, treniņu darba organizēšana; Dažāda līmeņa sporta nometņu organizēšana, šo nometņu finansiālās, materiālās, informatīvās un metodiskās bāzes organizēšana; Dažāda līmeņa sacensību organizēšana, šo sacensību finansiālās, materiālās, informatīvās un metodiskās bāzes nodrošināšana; Treneru dalības nodrošināšana treneru apmācības kursos. Adrese:
Audēju iela 1 – 6, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 26377854
Vairāk informācija ŠEIT. (Facebook lapa)

Biedrība “Tehniskais sporta klubs “Smiltene””

Darbības mērķis:
Nodrošina autosporta sacensību organizēšanu, autokrosa un kartingu trašu uzturēšanu un pilnveidošanu. Iedzīvotāju iesaistīšana regulārās tehnisko sporta veidu nodarbībās. Latvijas un Baltijas čempionāta sacensību posmu organizēšana un treniņu nodrošināšana autokrosā bagijiem un automašīnām. Latvijas čempionāta vasaras sprintā, supersprintā, ziemas autosprintā, supermoto un autovadīšanas iemaņu sacensību un treniņu organizēšana automašīnām un motocikliem gan vietējā, gan Vidzemes, gan Latvijas mērogā. Adrese:
Blaumaņa iela 31, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 29125512 , e-pasts: [email protected]
Vairāk informācijas ŠEIT

Sporta sabiedriskā organizācija “Smiltenes Tenisa klubs”

Darbības mērķis:
Tenisa spēles attīstība Smiltenes un tās apkārtnes iedzīvotāju vidū.
Adrese:
Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 26460704; e-pasts: [email protected]

Biedrība “Launkalnes pagasta Hokeja klubs Skorpions”

Darbības mērķis:
2007. gadā tika izveidots hokeja klubs “Skorpions”. Tas apvieno hokeja entuziastus no Smiltenes novada ar mērķi interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku nodarbojoties ar hokeju, kā arī radīt iespēju citiem interesentiem pievērsties hokejam, vai radīt iespēju turpināt hokeja gaitas.Adrese:
“Silva 13-2”, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes novads, LV-4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 26668486

Biedrība “Hokeja klubs Smiltene’09”

Darbības mērķis:
Hokeja klubs Smiltene’09 ir dibināts 2009.gada septembra mēnesī, un ir apvienojis 20 biedrus, kuri brīvo laiku pavada aktīvi spēlējot hokeju. Adrese:
Abulas iela 6 – 36, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 28688342, e-pasts: [email protected]

Hokeja klubs “Smiltenes vanagi”

Darbības mērķis:
Hokeja klubs “Smiltenes vanagi” ir dibināts 1997.gadā, ar mērķi apvienot hokeja entuziastus. Adrese:
Rīgas 7-26, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 29336726, e-pasts: [email protected]

Latvijas ielu vingrotāju sporta biedrība (Smiltene)

Darbības mērķis:
Latvijas ielu vingrotāju biedrība ir sabiedriska organizācija kuras mērķi ir attīstīt ielu vingrošanas kustību Latvijas teritorijā, piesaistīt jaunus biedrus ielu vingrošanas kustības attīstībai. Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 26606618 , e-pasts: [email protected]
Vairāk informācija ŠEIT.