2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Atbalsts sportam

Smiltenes novada domē ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim var iesniegt pieteikumus pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam un individuāliem sportistiem augstas klases sportisko rezultātu sasniegšanai.

Pieprasījumu pašvaldības budžeta līdzekļiem sporta atbalstam var iesniegt reģistrēti Smiltenes novada sporta klubi, sabiedriskās organizācijas un Smiltenes novada iedzīvotāji, savukārt individuālos sportistus izvirzīt finansējuma saņemšanai var organizācijas, kuru pārstāv sportists, kā arī  sportista treneris.

Finansējums sporta atbalstam tiek piešķirts sporta pasākumu organizēšanai, sporta sabiedrisko organizāciju dalībai sacensībās, sporta sabiedriskās organizācijas izveidošanai, sporta bāžu labiekārtošanai, sporta darbinieku tālākizglītības procesu nodrošināšanai.

Finansējums individuālo sportistu atbalstam tiek piešķirts, lai sekmētu viņu dalību valsts nozīmes sacensībās, Eiropas un pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskajās sacensībās, tādējādi popularizējot Smiltenes novada tēlu.

Pieteikumus sporta atbalstam ir jāiesniedz saskaņā ar Smiltenes novada domes nolikumu Nr.29/16 “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam.”.

Pieteikumus individuālo sportistu atbalstam jāiesniedz saskaņā ar Smiltenes novada domes nolikumu Nr.31/16 “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai individuāliem sportistiem augstas klases sportisko rezultātu sasniegšanai.”.