2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Smiltenes novadā nosaka Smiltenes novada domes 2015.gada 27. maijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 17/20 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā”.

Noteikumi nosaka to, ka visiem atkritumu radītājiem, t.i., visām fiziskām un juridiskām personām, kuru darbības rezultātā rodas atkritumi, ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Pašvaldība ir noteikusi atkritumu apsaimniekošanas kārtību, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību, radītu ekoloģiski drošu vidi Smiltenes novadā un mazinātu nelegālo atkritumu izgāztuvju veidošanos.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā kopš 2011.gada 1.augusta veic SIA „ZAAO”, ko nosaka 2011.gadā 26.maijā pieņemtais Smiltenes novada domes lēmums un noslēgtais līgums ar SIA „ZAAO”. LĒMUMS 

SIA “ZAAO” ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kuru 1998.gadā dibināja Vidzemes pašvaldības. SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus savu īpašnieku pašvaldību teritorijās – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vairāk informācijas par SIA “ZAAO” uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv un pa tālruni 64281250 vai 2651556.

Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Smiltenes novadā var iepazīties ŠEIT.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus SIA “ZAAO” Smiltenes novadā ir izvietojis:

 • EKO punktus – tie ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punkts sastāv no konteineru pāra – viens konteiners paredzēts izlietotajam iepakojumam, otrs – stikla iepakojumam. EKO punktu adreses pieejamas ŠEIT.
 • EKO laukumus
  • Limbažu ielā 8, Smiltenē;
  • “Druvas”, Apē;
  • Parka ielā 4c, Raunā.
  • EKO laukumos iespējams nodot gan bez maksas, gan par maksu (pēc noteikta cenrāža) noteikta veida šķirotus atkritumus, kā arī saņemt konsultācijas par SIA “ZAAO” pakalpojumiem. Plašāka informācija par EKO punktos nododamajiem atkritumiem un to pareizu sagatavošanu, darba laikiem skatīt ŠEIT.
 • PET pudeļu režģus – nodrošinot iespēju iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no tīrām, saplacinātām PET pudelēm.

BIO ATKRITUMU SAVĀKŠANA

2024. gada sākumā Latvijā tiek ieviesta bioloģisko atkritumu (turpmāk – BA) dalītās vākšanas sistēma. Vairākās teritorijās šķirošana ir obligāta, blakus jau esošajiem konteineriem pievienosies brūnais – bioloģisko atkritumu konteiners.

SIA “ZAAO” darbības teritorijā pakalpojums ir obligāts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajās teritorijās:

 • Balvu novads – Balvi, Viļaka;
 • Cēsu novads – Cēsis, Liepa, Priekuļi, Dukuri, Augšlīgatne, Līgatne, Līvi, Agra, Meijermuiža;
 • Limbažu novads – Limbaži, Salacgrīva, Aloja;
  Saulkrastu novads – Saulkrasti, Zvejniekciems;
 • Siguldas novads – Krimuldas un Lēdurgas pagasts;
 • Smiltenes novads – Smiltene, Rauna, Ape, Grotūzis, Kalnamuiža, Saltupi, Silva, Vidzeme;
 • Valmieras novads – Valmiera, Rūjiena, Valmiermuiža, Seda, Mazsalaca, Strenči, Kaugurmuiža, Kocēni, Brandeļi, Skaņkalne, Naukšēni;
 • Valkas novads – Valka.

Privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties izmantot bioloģisko atkritumu konteineru vai pašiem īstenot BA kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Uzņēmumiem BA dalītā vākšana ir obligāta, ja radītais BA apjoms ir lielāks par  80 litriem nedēļā. BA atkritumu savākšanai piedāvājam speciāli marķētus 0.14m3, 0.24 m3, 0.66m3 konteinerus.

Vairāk informācijas pieejams ŠEIT


ATRODI SEV TUVĀKO DEPOZĪTA PUNKTU SMILTENES NOVADĀ!

Viena no būtiskākajām veiksmīgas depozīta iepakojuma sistēmas ieviešanas sastāvdaļām ir patērētāju informētība par depozīta sistēmas darbību un tās pamatprincipiem.
Informācija par Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pieejamajām depozīta iepakojuma pieņemšanas vietām pieejama ŠEIT!


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 21. decembrī apstiprināja sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu SIA “ZAAO” cieto atkritumu poligonā “Daibe”, kas nosaka izmaiņas, sākot ar 2024. gada 1. februāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa izveidi.

Apstiprinātās izmaiņas paredz šādu tarifu par vienas tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

 • 141,75 EUR apmērā par tonnu no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
 • 146,59 EUR apmērā par tonnu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
 • 151,44 EUR apmērā par tonnu no 2026. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas infrastruktūras objektu izbūvi poligonā “Daibe” un to ekspluatācijas uzsākšanu, investīcijām, kas veiktas, lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu. No 2021. līdz 2023. gadam īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk nekā 16 milj/EUR apmērā:

 • Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” ietvaros no 2024. gada tiks uzsākta jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācija. ZAAO finansējums – 40.92% no kopējām izmaksām;
 • 2024. gadā tiks uzsākta atkritumu apglabāšana jaunuzbūvētajā atkritumu apglabāšanas krātuvē, kuras izbūvi finansē ZAAO;
 • 2022./2023. gadā ZAAO veica infiltrāta attīrīšanas procesa modernizāciju, kuras ietvaros nomainīta infiltrāta attīrīšanas reversās osmozes iekārta, tādējādi turpinot nodrošināt atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.

Tarifā iekļauts arī Dabas resursu nodoklis, kas no 2024. gada 1. janvāra noteikts 110 EUR, no 2025. gada 1. janvāra – 120 EUR, bet no  2026. gada 1. janvāra – 130 EUR apmērā par tonnu.

Tā kā tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu ir daļa no atkritumu apsaimniekošanas maksas, tad tā izmaiņas ietekmēs kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru.
Ievērojot iepriekš minēto, informējam, ka atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2024. gada 1. februāra būs:

 • Smiltenes novadā 31,64 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Izmaiņas maksā par atkritumu apsaimniekošanu veiktas, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteikto kārtību un noslēgtā līguma 315-2-149 noteikumus.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem – tālr. 64281250, e-pasts: [email protected].

Noderīga informācija:

 • SIA “ZAAO” lietotnē Laipa Plus (https://zaao.lv/laipa-plus/) attēlota informācija par noslēgtajiem SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas līgumiem gandrīz visā darbības reģionā, dodot ikvienam sabiedrības loceklim iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.
 • Smiltenes, Raunas, Saltumu un Silvas iedzīvotājiem pieejams pakalpojums arī iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums privātmājām. Informācija ŠEIT vai www.zaao.lv 
 • Publiski pieejamos šķirošanas punktus, EKO laukumus adreses meklē INTERAKTĪVAJĀ ŠKIROŠANAS KARTĒ 
 • Informācija par šķirošanu atrodama ŠĶIROŠANAS ABC .

Informatīvi materiāli:

 


Bīstamo atkritumu apsaimniekošana:

 


Padomi, kā talkot gudri: 

Informatīvi materiāli par atkritumu šķirošanu:

Neskaidrību gadījumā informāciju par pareizu atkritumu šķirošanu aicinām meklēt www.zaao.lv, sadaļā “Padomi atkritumu šķirošanai” ŠEIT

SIA “ZAAO” informē – izveidota lietotne Laipa Plus (https://zaao.lv/laipa-plus/), kurā attēlota informācija par noslēgtajiem SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas līgumiem gandrīz visā darbības reģionā, dodot ikvienam sabiedrības loceklim iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.