2022. gada 8. aug.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Smiltenes novadā nosaka Smiltenes novada domes 2015.gada 27. maijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 17/20 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā”.

Noteikumi nosaka to, ka visiem atkritumu radītājiem, t.i., visām fiziskām un juridiskām personām, kuru darbības rezultātā rodas atkritumi, ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Pašvaldība ir noteikusi atkritumu apsaimniekošanas kārtību, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību, radītu ekoloģiski drošu vidi Smiltenes novadā un mazinātu nelegālo atkritumu izgāztuvju veidošanos.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā kopš 2011.gada 1.augusta veic SIA „ZAAO”, ko nosaka 2011.gadā 26.maijā pieņemtais Smiltenes novada domes lēmums un noslēgtais līgums ar SIA „ZAAO”. LĒMUMS 

 SIA “ZAAO” ir Vidzemes pašvaldību dibināts uzņēmums, kura izveidē ir apvienojušās 26 pašvaldības, tai skaitā Smiltenes novada dome. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē ZAAO darbojas kopš 1999.gada un nodrošina savu īpašnieku pašvaldību teritorijās ne tikai nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, bet arī plašas atkritumu dalītās vākšanas iespējas.

Vairāk informācijas par SIA “ZAAO” uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv un pa tālruni 64281250 vai 2651556.

Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Smiltenes novadā var iepazīties ŠEIT.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus SIA “ZAAO” Smiltenes novadā ir izvietojis:

 • PET pudeļu režģus – nodrošinot iespēju iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no tīrām, saplacinātām PET pudelēm;
 • EKO punktus – tie ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punkts sastāv no konteineru pāra – viens konteiners paredzēts izlietotajam iepakojumam, otrs – stikla iepakojumam.
 • EKO laukumus – Limbažu ielā 8, Smiltenē. Tajā gan bez maksas, gan atsevišķiem atkritumu veidiem par papildu samaksu tiek pieņemti šķirotie atkritumi.  Plašāka informācija par EKO punktos nododamajiem atkritumiem un to pareizu sagatavošanu, darba laikiem skatīt ŠEIT.

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā – ZAAO) un Smiltenes novada pašvaldībai par sadzīves atkritumu šķirošanas un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu Smiltenes novadā ir noslēgti līgumi Nr.315-2-006/K, 276-2-002/K, kuru ietvaros šādās norādītājās adresēs novadā ir uzstādīti konteineri PET pudeļu iepakojuma savākšanai (turpmāk tekstā – PET konteineri):

[1] Atsevišķs PET pudeļu konteiners (11 adresēs):

–          Silva 18, Launkalnes pag.,

–          Skolas 1, sporta laukums, Raunas pag.,

–          Abulas 2a, Smiltene,

–          Dārza 36, Smiltene,

–          Gaujas 1, Smiltene,

–          Gaujas 2, Smiltene,

–          Tepera stadions, Smiltene

–          Rīgas 5, Smiltene,

–          Mazā Jaunā 12, Smiltene,

–          Dakteru 27, sporta laukums, Smiltene,

–          Gaujas 2, Smiltene.

 

[2] PET konteiners ir uzstādīts papildus pie EKO punkta, kas atbilst MK Noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” noteiktajiem kritērijiem (2 adresēs):

 • Saules 8, Roze, Raunas pag.,
 • Kalnamuiža, Smiltenes pag.

Ņemot vērā, ka:

 • no 2022.gada 1.februāra Latvijā uzsāka darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam;
 • no 2022.gada 1.augusta tirdzniecībā drīkstēs atrasties tikai depozīta sistēmas ietvaros derīgais iepakojums;
 • ir novērojams PET konteineru piepildījuma būtisks kritums, kā arī tas, ka iedzīvotāji šos konteinerus vairs neizmanto tam paredzētam mērķim un tie tiek sabojāti,

ZAAO informē, ka pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu 4.4.punktu, 2022.gada augusta beigās vai septembrī tiks noņemti šīs vēstules 1. un 2.punktā norādītajās adresēs izvietotie PET konteineri un, ņemot vērā saņemtās sūdzības no pašvaldības un iedzīvotajiem par PET konteinerā esošo saturu, jau jūlijā tiks noņemts konteiners Dakteru ielā 27, Smiltenē.

 


Smiltenes novada pašvaldība un ZAAO informē, ka ar 1. jūliju tiks mainīta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šāds lēmums pieņemts, jo neprognozēti pieaugušās cenas energoresursiem, galvenokārt degvielai, būtiski ietekmē ZAAO darbību, kvalitatīva un vides prasībām atbilstoša pakalpojuma sniegšanu. Lai gan ZAAO nepārtraukti strādā pie pakalpojumu izpildes procesu optimizācijas, līdzšinējās pieaugošās degvielas izmaksas ar efektivizāciju tomēr nosegt nav iespējams.

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā un Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kārtību, un savstarpēji noslēgtā līguma 315-2-006,315-2-063, 315-2-064, 315-2-067, 315-2-069, 315-2-075, 315-2-149, 315-2-369, 344-2-002, 346-2-003, 358-4-002, 370-6-002, 374-2-002, 380-2-150, 390-2-001, 390-2-007 nosacījumus, SIA “ZAAO” informē

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. jūlija:

 • Smiltenes novada Drustu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Smiltenē būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Bilskas pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Blomes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Grundzāles pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Launkalnes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Palsmanes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Brantu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Variņu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar ZAAO Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem – tālr. 64281250 vai 26515556, e-p asts: [email protected]BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA: 


Padomi, kā talkot gudri: 

Noderīga informācija:

ŠĶIROŠANAS ABC 

Individuāli DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU apsaimniekošanas pakalpojumu piedāvājums

INTERAKTĪVĀ ŠĶIROŠANAS KARTE

SIA “ZAAO” pakalpojumu pieejamības shēma: