2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Smiltenes novadā nosaka Smiltenes novada domes 2015.gada 27. maijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 17/20 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā”.

Noteikumi nosaka to, ka visiem atkritumu radītājiem, t.i., visām fiziskām un juridiskām personām, kuru darbības rezultātā rodas atkritumi, ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Pašvaldība ir noteikusi atkritumu apsaimniekošanas kārtību, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību, radītu ekoloģiski drošu vidi Smiltenes novadā un mazinātu nelegālo atkritumu izgāztuvju veidošanos.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā kopš 2011.gada 1.augusta veic SIA „ZAAO”, ko nosaka 2011.gadā 26.maijā pieņemtais Smiltenes novada domes lēmums un noslēgtais līgums ar SIA „ZAAO”. LĒMUMS 

SIA “ZAAO” ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kuru 1998.gadā dibināja Vidzemes pašvaldības. SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus savu īpašnieku pašvaldību teritorijās – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vairāk informācijas par SIA “ZAAO” uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv un pa tālruni 64281250 vai 2651556.

Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Smiltenes novadā var iepazīties ŠEIT.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus SIA “ZAAO” Smiltenes novadā ir izvietojis:

 • EKO punktus – tie ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punkts sastāv no konteineru pāra – viens konteiners paredzēts izlietotajam iepakojumam, otrs – stikla iepakojumam. EKO punktu adreses pieejamas ŠEIT.
 • EKO laukumus
  • Limbažu ielā 8, Smiltenē;
  • “Druvas”, Apē;
  • Parka ielā 4c, Raunā.
  • EKO laukumos iespējams nodot gan bez maksas, gan par maksu (pēc noteikta cenrāža) noteikta veida šķirotus atkritumus, kā arī saņemt konsultācijas par SIA “ZAAO” pakalpojumiem. Plašāka informācija par EKO punktos nododamajiem atkritumiem un to pareizu sagatavošanu, darba laikiem skatīt ŠEIT.
 • PET pudeļu režģus – nodrošinot iespēju iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no tīrām, saplacinātām PET pudelēm.

ATRODI SEV TUVĀKO DEPOZĪTA PUNKTU SMILTENES NOVADĀ!

Viena no būtiskākajām veiksmīgas depozīta iepakojuma sistēmas ieviešanas sastāvdaļām ir patērētāju informētība par depozīta sistēmas darbību un tās pamatprincipiem.
Informācija par Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pieejamajām depozīta iepakojuma pieņemšanas vietām pieejama ŠEIT!


Smiltenes novada pašvaldība un SIA “ZAAO” informē, ka kopš 2022. gada 1. jūlija mainīta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šāds lēmums pieņemts, jo neprognozēti pieaugušās cenas energoresursiem, galvenokārt degvielai, būtiski ietekmē SIA “ZAAO” darbību, kvalitatīva un vides prasībām atbilstoša pakalpojuma sniegšanu. Lai gan SIA “ZAAO” nepārtraukti strādā pie pakalpojumu izpildes procesu optimizācijas, līdzšinējās pieaugošās degvielas izmaksas ar efektivizāciju tomēr nosegt nav iespējams.

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā un Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kārtību, un savstarpēji noslēgtā līguma 315-2-006,315-2-063, 315-2-064, 315-2-067, 315-2-069, 315-2-075, 315-2-149, 315-2-369, 344-2-002, 346-2-003, 358-4-002, 370-6-002, 374-2-002, 380-2-150, 390-2-001, 390-2-007 nosacījumus, SIA “ZAAO” informē

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. jūlija:

 • Smiltenes novada Drustu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Smiltenē būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Bilskas pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Blomes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Grundzāles pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Launkalnes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Palsmanes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Brantu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Smiltenes novada Variņu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “ZAAO” Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem – tālr. 64281250 vai 26515556, e-pasts: [email protected].

Noderīga informācija:

 • SIA “ZAAO” lietotnē Laipa Plus (https://zaao.lv/laipa-plus/) attēlota informācija par noslēgtajiem SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas līgumiem gandrīz visā darbības reģionā, dodot ikvienam sabiedrības loceklim iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.
 • Smiltenes, Raunas, Saltumu un Silvas iedzīvotājiem pieejams pakalpojums arī iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums privātmājām. Informācija ŠEIT vai www.zaao.lv 
 • Publiski pieejamos šķirošanas punktus, EKO laukumus adreses meklē INTERAKTĪVAJĀ ŠKIROŠANAS KARTĒ 
 • Informācija par šķirošanu atrodama ŠĶIROŠANAS ABC .

Informatīvi materiāli:

 


Bīstamo atkritumu apsaimniekošana:

 


Padomi, kā talkot gudri: 

Informatīvi materiāli par atkritumu šķirošanu:

Neskaidrību gadījumā informāciju par pareizu atkritumu šķirošanu aicinām meklēt www.zaao.lv, sadaļā “Padomi atkritumu šķirošanai” ŠEIT

SIA “ZAAO” informē – izveidota lietotne Laipa Plus (https://zaao.lv/laipa-plus/), kurā attēlota informācija par noslēgtajiem SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas līgumiem gandrīz visā darbības reģionā, dodot ikvienam sabiedrības loceklim iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.