2022. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Smiltenes novadā nosaka Smiltenes novada domes 2015.gada 27. maijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 17/20 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā”.

Noteikumi nosaka to, ka visiem atkritumu radītājiem, t.i., visām fiziskām un juridiskām personām, kuru darbības rezultātā rodas atkritumi, ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Pašvaldība ir noteikusi atkritumu apsaimniekošanas kārtību, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību, radītu ekoloģiski drošu vidi Smiltenes novadā un mazinātu nelegālo atkritumu izgāztuvju veidošanos.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā kopš 2011.gada 1.augusta veic SIA „ZAAO”, ko nosaka 2011.gadā 26.maijā pieņemtais Smiltenes novada domes lēmums un noslēgtais līgums ar SIA „ZAAO”. LĒMUMS 

 SIA “ZAAO” ir Vidzemes pašvaldību dibināts uzņēmums, kura izveidē ir apvienojušās 26 pašvaldības, tai skaitā Smiltenes novada dome. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē ZAAO darbojas kopš 1999.gada un nodrošina savu īpašnieku pašvaldību teritorijās ne tikai nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, bet arī plašas atkritumu dalītās vākšanas iespējas.

Vairāk informācijas par SIA “ZAAO” uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv un pa tālruni 64281250 vai 2651556.

Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Smiltenes novadā var iepazīties ŠEIT.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus SIA “ZAAO” Smiltenes novadā ir izvietojis:

  • PET pudeļu režģus – nodrošinot iespēju iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no tīrām, saplacinātām PET pudelēm;
  • EKO punktus – tie ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punkts sastāv no konteineru pāra – viens konteiners paredzēts izlietotajam iepakojumam, otrs – stikla iepakojumam.
  • EKO laukumus – Limbažu ielā 8, Smiltenē. Tajā gan bez maksas, gan atsevišķiem atkritumu veidiem par papildu samaksu tiek pieņemti šķirotie atkritumi.  Plašāka informācija par EKO punktos nododamajiem atkritumiem un to pareizu sagatavošanu, darba laikiem skatīt ŠEIT.


BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA: 


Padomi, kā talkot gudri: 

Noderīga informācija:

Individuāli DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU apsaimniekošanas pakalpojumu piedāvājums

INTERAKTĪVĀ ŠĶIROŠANAS KARTE

SIA “ZAAO” pakalpojumu pieejamības shēma: