2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Ūdeņi

Novada centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes ūdeņus, to krājumi ir pietiekami vajadzību līmenim – lauksaimniecībai, mājsaimniecību ūdensapgādei, rūpniecības attīstībai. Ūdens pietiekamība globālā skatījumā ir liela priekšrocība gan Vidzemes reģiona, gan Smiltenes novada ekonomiskajai attīstībai.

Smiltenes novads virszemes ūdeņi aizņem tikai 1% no kopējās teritorijas. Lielākās ūdensteces novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vija un ezeri – Lizdoles, Niedrājs, Spicieris.

Publisko ezeru un upju sarakstā Smiltenes novadā ir iekļauts tikai Lizdoles ezers Launkalnes pagastā. Lizdoles ezeram ir gleznaina, labi sakopta apkārtne. 

Smiltenes novadā ir nozīmīgas ūdens hidrobūves un vairāki mākslīgie ūdens uzstādinājumi – ezeri, kuri veidoti no mākslīgiem dambjiem:

 • SIA „Abuliņi” dīķis;
 • Avotiņu dīķi;
 • Cērtenes ezers un slūžas;
 • Tepera ezers un HES SIA „Gaisma”;
 • Tepera ezera slūžas un regulēšanas aizbīdņi;
 •  Vidusezers un slūžas;
 • Tiltlejas ezers, HES un slūžas;
 • Brutuļu ezers;
 • Brutuļu ezera HES un slūžas;
 •  Jeiskas dzirnavas HES;
 • Rauzas dzirnavas HES;
 • Palsmanes ūdensdzirnavu HES;
 • Steģu ūdenskrātuves HES;
 • Blomes dzirnavezers un slūžas;
 • Vilciņu dīķis un slūžas;
 •  Smiltenes HES;
 • Vizlas HES. 

Vairāk informācija par ūdeņiem Smiltenes novadā lasīt ŠEIT. 

Smiltenes novada pašvaldība ir izstrādājusi zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus vairākiem novada ezeriem, ar mērķi veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā. Vadoties pēc izstrādātajiem noteikumiem pašvaldībai ir  iespēja veikt sekmīgāku ezeru apsaimniekošanu, saglabājot un aizsargājot ezera bagātību. Ar izstrādātajiem noteikumiem var iepazīties zemāk: