2022. gada 27. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Citi dokumenti

Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs 

Licences/ atļaujas numurs 

Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) 

Atradnes/ licencētā objekta nosaukums

Licence/atļauja derīga

Zemes dzīļu izmantošanas veids 

Licences/ atļaujas izsniegšanas datums 

 

no

līdz

 

Smiltenes domes izsniegtās atļaujas

 

SIA “Ceļinieks 2010”

Nr.1

Brantu

Smilts-grants un smilts atradne „Paltnieki”

30.09.2010.

09.05.2017.

Smilts – grants un smilts

30.09.2010.

 

 

 

SIA “8CBR”

Nr.1

Smiltenes

„Brutuļi”

29.07.2011.

09.03.2019.

Smilts – grants un smilts

29.07.2011.

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajons

Nr.10/2014

Launkalnes

 

 

Smilts-grants un smilts atradne „Kapusils I”

07.04.2014.

28.12.2046.

Smilts

28.12.2046.

 

A/s „LATVIJAS VALSTS MEŽI”

Nr. 23/2013

Palsmanes

Smilts-grants un smilts atradne „Lankaskalns”

26.06.2013.

28.12.2046.

Smilts – grants un smilts

26.06.2013.

 

A/s „LATVIJAS VALSTS MEŽI”

Nr. 116/2014

Launkalnes

 

Smilts atradne „Pekas”

03.11.2014.

30.07.2039.

Smilts

03.11.2014.

 

SIA “Ceļinieks 2010”

Nr.46/2018

Brantu

„Paltnieki” 

27.07.2018.

16.01.2038.

Smilts-grants un smilts

27.07.2018.

 

SIA “8CBR”

Nr.9.1/31

Smiltenes

„Brutuļi” 

31.07.2019.

05.06.2044.

Smilts-grants

31.07.2019.

 

SIA “Mežadārzs”

Nr.9.1/58

Launkalnes

“Priedes”

31.10.2019.

05.06.2044.

Smilts-grants un smilts

31.10.2019.

 

A/s „LATVIJAS VALSTS MEŽI”

Nr. 9.1/3

Palsmanes

Smilts-grants un smilts atradne „Lankaskalns 2”

15.03.2021.

30.09.2045.

Smilts – grants un smilts

15.03.2021.

 

Raunas novada domes izsniegtās atļaujas

AS “Latvijas valsts meži”

Nr. 3

Raunas

Smilts – grants un smilts

31.07.2019.

10.01.2044.

“Foreles”

31.07.2019.

 

SIA “Raunas bruģakmens”

Nr. 4

Raunas

Smilts – grants un smilts

15.01.2019.

14.01.2044.

“Pāvulkalni”

15.01.2019.

 

Apes novada domes izsniegtās atļaujas

 

 

VAS “Vidzemes ceļi” filiāle Alūkses 15.CP

Nr. 1

Apes

 

10.07.1998.

31.12.2000.

Silapriedes

10.07.1998.

 

VAS “Vidzemes ceļi” filiāle Alūkses 15.CP

Nr. 2

Apes

 

06.03.2000.

31.12.2017.

Silapriedes

06.03.2000.

 

VAS “Vidzemes ceļi” filiāle Alūkses 15.CP

Nr. 3

Apes

 

15.02.2001.

01.06.2005.

Gailenes

15.02.2001.

 

VAS “Latvijas valsts meži”

Nr. 4

Apes

 

01.10.2005.

01.10.2015.

Gailenes

01.10.2005.

 

VAS “Latvijas valsts meži”

Nr. 9

Apes

Smilts un mālsmilts

01.09.2006.

31.12.2017.

Silapriedes

01.09.2006.

 

VAS “Latvijas valsts meži”

Nr. 10

Apes

Smilts un mālsmilts

29.06.2021.

28.06.2046.

Smilts un mālsmilts atradne “Gailenes

29.06.2021.

 

Smiltenes novada pašvaldības domes izsniegtās atļaujas

 

 

SIA “Kaminvest”

Nr.4

Raunas

Smilts – grants un smilts

23.02.2022.

21.11.2046.

“Pāvulkalni 2020”

23.02.2022.

 

                         

Ierobežotās, apturētās vai atceltās zemes dzīļu izmantošanas licences/ bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs

Licences/ atļaujas numurs

Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)

Atradnes/ licencētā objekta nosaukums

Licence/ atļauja derīga

Zemes dzīļu izmantošanas veids

Licences/ atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma numurs

Licences/ atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma datums

no

līdz

SIA “Rubate”              

Nr. 2

Raunas 

“Pāvulkalni”

15.01.2019.

14.01.2044.

Smilts – grants un smilts

Nr.14, 2.8.§

28.10.2020.