2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Publiskie pārskati

Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu.

Publiskais pārskats tiek sagatavots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem.

Ar Smiltenes novada domes publiskiem pārskatiem sākot ar 2009. gadu var iepazīties zemāk:

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS  

Par 2022. gadu

Par 2021. gadu

Par 2020.gadu

Par 2019.gadu

Par 2018.gadu

Par 2017.gadu
Par 2016.gadu
Par 2015.gadu
Par 2014.gadu
Par 2013.gadu
Par 2012.gadu
Par 2011.gadu
Par 2010.gadu
Par 2009.gadu