2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Kapitālsabiedrības

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Smiltenes NKUP” ir Smiltenes novada domes kapitālsabiedrība, kas nodrošina Smiltenes novadā dzīvojošos iedzīvotājus un esošos uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu mājām.

No 2009. gada 1. jūlija, teritoriālās reformas rezultātā, kad Smiltenes novadam pievienojās septiņi pagasti, uzņēmums nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu arī Grundzāles un Bilskas pagasta Bilskas un Mēru ciemu iedzīvotājus un tur esošās iestādes un uzņēmumus. Ar 2012. gada jūliju arī Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos. No 2014. gada 1. janvāra sniedz pakalpojumus arī Launkalnes pagasta Launkalnes ciemā.

Galvenie darbības virzieni

 • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
 • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;
 • ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
 • kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
 • nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
 • pilsētas parku, ielu un apstādījumu kopšana;
 • kapu apsaimniekošana.

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību: https://smiltenesnkup.lv

 

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ir 1994.gadā dibināta Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Galvenie darbības virzieni – ambulatorā medicīniskā aprūpe, steidzamā medicīniskā palīdzība, dienas stacionārs, sociālā aprūpe un rehabilitācija.

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību: ŠEIT.

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Līvena aptieka”

SIA „Līvena aptieka”
Reģ. nr. LV44103018609
Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālr. 64773798, e-pasts: [email protected] 

VĒSTURE
“Līvena aptieka” dibināta 2000. gada 19. janvārī, pēc “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” galvenā ārsta Jāņa Krūmala iniciatīvas, kā Valkas rajona padomes uzņēmums, 2004. gada 28. jūlijā pārreģistrēta komercreģistrā kā SIA “Līvena aptieka”. Pēc pašvaldību reformas 2009. gada 29. oktobrī SIA “Līvena aptieku” pārņem Smiltenes novada dome. Pašvaldībai pieder 100 % pamatkapitāla daļas. 2010.gada oktobrī aptieka izveido filiāli Palsmanē.

VALDE

SIA “Līvena aptieka” valdes locekle: Ingūna Gailīte

DARBĪBAS VIRZIENS:

 • Kvalitatīvi un pēc iespējas ātrāk nodrošināt pilsētas un novada iedzīvotājus, tai skaitā lauku iedzīvotājus un maznodrošināto personas ar visa veida farmaceitiskiem līdzekļiem – recepšu, bezrecepšu, valsts kompensējamiem medikamentiem un uztura bagātinātājiem;
 • Nodrošināt ar higiēnas precēm, slimnieku kopšanas piederumiem un medicīnas precēm;
 • Pastāvīgi tiek pieņemti individuāli pasūtījumi, piem., ekstemporālo zāļu izgatavošana pēc individuālas receptes, nereģistrēto medikamentu pasūtīšana un izsniegšana, kā arī medikamentu izsniegšana pēc īpaša Valsts zāļu aģentūras līguma ilgtermiņā.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:

 • Nodrošināt katram pakalpojuma saņēmējam pēc iespējas ātrāku un kvalitatīvāku medikamentu iegādi;
 • Nodrošināt trūkstošo medikamentu pieejamību pēc iespējas īsākā laika periodā;
 • Augstā un profesionālā līmenī informēt iedzīvotājus par veselīgu dzīvesveidu un veselības profilakses pasākumiem.

PRIORITĀTES:

 • Kļūt par pirmās izvēles farmaceitisko līdzekļu iegādes vietu Smiltenes novadā;
 • Būt par paraugu savā darbības sfērā, ko atzīst partneri un sabiedrība;
 • Kvalitatīva pakalpojuma sniegšana iedzīvotājiem.

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Publiskojamā informācija Informācija

Īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās)

100% kapitāla daļas pieder Smiltenes novada domei.

SIA “Līvena aptieka” statūti

Statūti

Kapitālsabiedrības darbības veidi

 • Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73)
 • Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74)
 • Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75)
 • Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācija līzings (77.2)
 • Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90)
 • Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā 84.2)

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā darba kārtību un lēmumiem

05.04.2018.

11.04.2019.

15.04.2020.

25.08.2020.

24.03.2021.

07.04.2021.

12.04.2022.

19.04.2023.

25.01.2024.

15.03.2024

Starpperioda pārskati 

2023.g. IV ceturksnis

2021. gada III ceturksnis

2021. gada IV ceturksnis

2022. gada I ceturksnis

2022. gada I pusgads

2022. gada IX mēneši

2022. gada IV ceturksnis 

2023. gada I ceturksnis

2023. gada II ceturksnis

2023. III ceturksnis

2024. I ceturknis

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Par 2017.gadu  (revidenta ziņojums)

Par 2018.gadu (revidenta ziņojums)

Par 2019.gadu (revidenta ziņojums)

Par 2020.gadu (revidenta ziņojums)

Par 2021. gadu (revidenta ziņojums)

Par 2022.gadu (revidenta ziņojums)

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats

Par 2021 gada 2. ceturksnis

Par 2020.gada 1.ceturksni 

Par 2020.gada 2.ceturksni 

Par 2020.gada 3.ceturksni

Par 2020.gadu

Par 2021.gada 1.ceturksni

Par 2021. gadu

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Par 2017.gadu

Par 2018. gadu

Par 2019. gadu 

Par 2020.gadu

Par 2021. gadu

                              Par 2022. gadu

Vadības ziņojumi

Par 2021. gadu 

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 

Pašvaldību kapitālsabiedrība SIA “ZAAO”

SIA “ZAAO” ir Vidzemes pašvaldību dibināts uzņēmums, kura izveidē ir apvienojušās 26 pašvaldības, tai skaitā arī Smiltenes novada dome. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē ZAAO darbojas kopš 1999.gada un nodrošina savu īpašnieku pašvaldību teritorijās ne tikai nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, bet arī plašas atkritumu dalītās vākšanas iespējas.

SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vairāk par atkritu apsaimniekošanu Smiltenes novadā, skatīt ŠEIT

Vairāk par SIA “ZAAO” uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.