2023. gada 1. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Par jautājumiem, kas attiecas uz izsolēm, aicinām sazināties ar Nekustamo īpašumu nodaļu. Tālrunis: 20284499; e-pasts: [email protected]

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai PEUGEOT PARTNER, reģistrācijas Nr. GO 2135.

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai Peugeot Partner, reģistrācijas Nr. GO 2135.

Izsoles sākumcena – 400,00 EUR (četri simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 16. maija plkst. 13.00 līdz 2023. gada 26. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 26. maija plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 40,00 EUR (četrdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķi norādot „Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – Peugeot Partner, izsolei”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 16. maijā plkst. 13:00 un noslēdzas 2023. gada 5. jūnijā plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Saimnieciskās nodaļas vadītāju pa tālruni 64707868.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv


 

NOTEIKUMI

LĒMUMS

PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

NOVĒRTĒJUMS

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai VW CRAFTER, reģistrācijas Nr. HP 5255.

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai VW CRAFTER, reģistrācijas Nr.HP5255.

Izsoles sākumcena – 1800,00 EUR (Viens tūkstotis astoņi simti eiro 00 centi)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro un  00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023. gada 16. maija plkst. 13.00 līdz 2023. gada 26. maijam plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 26. maija plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit eiro 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķi norādot „Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – VW CRAFTER izsolei”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 16. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 5. jūnijā plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Saimnieciskās nodaļas vadītāju pa tālruni 64707868.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv


NOTEIKUMI

LĒMUMS

PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai Opel Astra Caravan, reģistrācijas Nr. JD 8539

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai Opel Astra Caravan, reģistrācijas Nr.JD8539.

Izsoles sākumcena – 220,00 EUR (divi simti divdesmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023. gada 16. maija plkst. 13.00 līdz 2023. gada 26. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 26. maija plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 22,00 EUR (divdesmit divi eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķi norādot „Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – Opel Astra Caravan, izsolei”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 16. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 5. jūnijā plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Saimnieciskās nodaļas vadītāju pa tālruni 64707868.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv


NOTEIKUMI

LĒMUMS

PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

NOVĒRTĒJUMS

Informācija par kafijas automātu uzstādīšanu

Komersantiem ir iespēja pieteikties kafijas automātu uzstādīšanai Smiltenes novada pašvaldības nekustamajos īpašumos. Lai pieteiktos kafijas automāta izvietošanai kādā no zemāk norādītajām adresēm, jāiesniedz pieteikums pašvaldībā, pievienojot uzstādāmās iekārtas aprakstu un vizualizāciju, kā arī nepieciešamo iznomājamo platību.

Viena kvadrātmetra nomas maksa ir 14,4 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus nomas maksai, atbilstoši nomnieka veiktajai uzskaitei, piemērojami maksājumi par elektroapgādi, ūdensapgādi un citiem komunālajiem maksājumiem.

Nekustamo īpašumu saraksts:

  • Grundzāles kultūras nama foajē, Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov.
  • Siena pie Palsmanes kultūras nama, Palsmanes kultūras nams , Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.