2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Nekustamais īpašums

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta  pirmo prim 6 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Ar dokumentiem var iepazīties Smiltenes  novada domes Nekustamo īpašumu nodaļā, Dārza ielā 11, Smiltenē. Tālrunis informācijai 64774848 vai zemāk:

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli
2023. gads
2022.gads
2021.gads
2020.gads
2019.gads
2018.gads

 


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”, 9′ panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Ar dokumentiem var iepazīties Smiltenes  novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, Dārza ielā 11, Smiltenē. Tālrunis informācijai 64774848 vai zemāk:

Piedziņas dokumenti par nekustamā īpašuma nodokli

2023.gads

2022.gads

2022.gads

2020.gads
2018.gads

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2022
Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2022
Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2021
Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2020
Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2019
Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2018

 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības valdījumā esošajiem dzīvokļiem

Par Smiltenes novada pašvaldības valdījumā esošo dzīvokļu saraksta apstiprināšanu
Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – sociālie dzīvokļi
Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – neprivatizēti/neatsavināti dzīvokļi, t.sk. pārslēdzamie beztermiņa īres līgumi
Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – palīdzība kvalificētam speciālistam
Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā (atjaunots 20.10.2023)