2023. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Zemes noma

Iznomātās zemes vienības Smiltenes novadā

  • Ar sarakstu var iepazīties ŠEIT

 

Aicinām pieteikties uz sekojošu neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Smiltenes novadā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Nomas maksu noteikt pēc Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija  noteikumiem Nr.350 “Par publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem”; Smiltenes novada 2021.gada 24.novembra lēmumu Nr.357 (protokols Nr.14, 73§) “Par Smiltenes novada pašvaldības lauksaimniecības zemju nomas maksas apstiprināšanu” un  Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22/21 “Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”.   

Pilsēta, pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nosaukums

Zemes izmantošanas veids

Platība (m2) vai (ha)

Smiltenes pilsēta

 

 

 

 

 

 

 

94150081603

Daugavas iela 39

mazdārziņš

Nr.2 – 553 m2
Nr.3 – 616 m2
Nr.4 – 573 m2
Nr.6 -357 m2
Nr.11– 380 m2

 

94150020120

Avotu iela 19A

mazdārziņš

334 m2


 

94150081414

Vidzemes iela 16

mazdārziņš

 

 

94150081603

Daugavas iela 39

mazdārziņš Nr.9

530 m²

 

94150070614

Rīgas iela 8

mazdārziņš Nr.8 

345 m²

 

Launkalnes pagasts

 

 

 


 

94700050041

Pašvaldības zemes gabals Nr.1

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

 

 

94700100099

Pašvaldības zemes gabals Nr.4

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

 

 

94700140105

“Oliņas”

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ( l/s zemē nedrīkst stādīt ilggadīgos stādījumu)

5,7 ha

Bilskas pagasts

94440070255

“Līviņi”

Lauksaimniecība

2,3 ha

Grundzāles pagasts

94580080101

Jaunvederu zeme

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

 

 

Smiltenes pagasts


 

94800050406

Ilgas 156

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

1229 m2


 

94800050408

Ilgas 158

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

1029 m2


 

 

Palsmanes pagasts


 

 

 

94740040482  “Pīlādži 1” Lauks 0,65 ha

Drustu pagasts 

 

42480060099 Pļavas Pumpuri Lauksaimniecībā Izmantojama zeme (1,5 ha) 2,00 ha
42480070127 Bez nosaukuma (Aiz Svariem) Lauksaimniecībā izmantojama zeme (0.8 ha) 0,8 ha

Trapenes pagasts

36480070058 Mūri 2 Lauksaimniecībā izmantojama zeme  1,2751 ha

 

INFORMĀCIJA TABULĀ ATJAUNINĀTA 25.01.2022.   

 

*RZF- rezerves zemes fonds

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Smiltenes novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu nodaļa
Dārza iela 11, Smiltene
t. 64707869, 20284499
Pieņemšanas laiks:
PIRMDIENA
8.00-18.00
pusdienu pārtraukums
12.00-13.00
CETURTDIENA
8.00-17.00
pusdienu  pārtraukums
12.00-13.00