2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Padomes

Sporta padome

Sporta padomes mērķis  ir racionāla, uz kritērijiem balstīta Smiltenes novada pašvaldības budžeta līdzekļu plānošana un sadale sporta nozarē, tādējādi sekmējot sporta nozares attīstību novadā. 

Padomes priekšsēdētājs: Matīss Mežulis, Sporta pārvaldes vadītājs

Sekretārs: Iveta Spolīte

Padomes locekļi: 

 • Inga Ērgle, Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas locekle;
 • Andris Abrāmovs, Smiltenes novada Raunas sporta kompleksa administrators;
 • Raivis Vizulis, Smiltenes novada domes deputāts;
 • Mikus Lacbergs, Smiltenes novada uzņēmuma “AL Mežs” vadītājs;
 • Andris Jaunzems, Smiltenes pilsētas Bērnu un jauniešu sporta skolas treneris;
 • Ilmārs Kauliņš, Smiltenes novada uzņēmuma “Mežvalde AD” valdes loceklis. 

Sporta padomes galvenie uzdevumi

 • aktualizēt, analizēt, sniegt ieteikumus un risināt Smiltenes novada sporta dzīves jautājumus;
 • izstrādāt jaunu, uz kritērijiem balstītu kārtību finansējuma sadalē Smiltenes novada sportistiem, komandām un sporta organizācijām;
 • izskatīt un sniegt ieteikumus domei par finansējuma piešķiršanu Smiltenes novada sporta pasākumiem un Smiltenes novada sporta organizāciju finansējuma pieprasījumiem, kurus sporta organizācijas iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā atbilstoši nolikumam „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”;
 • izskatīt un sniegt ieteikumus domei par finansējuma piešķiršanu juridiskām personām Smiltenes novada sportistu treniņu un sacensību darba daļējai nodrošināšanai.
 • izskatīt, sniegt priekšlikumus un apstiprināt Smiltenes novada sporta organizāciju iesniegto sacensību gada kalendāru. Smiltenes novada sporta organizācijas informāciju par plānotajām sacensībām un aktivitātēm iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā līdz kalendārā gada 31. janvārim.