2023. gada 2. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Padomes

Sporta padome

Sporta padomes mērķis  ir nodrošināt racionālu Smiltenes pašvaldības budžeta līdzekļu plānošanu un sadali, sekmējot sporta nozares attīstību Smiltenes novadā.

Padomes priekšsēdētājs: Andrejs Lācis. 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Guntars Markss, Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs.   

Padomes locekļi: 

  • Ilze Vergina, Smiltenes novada domes deputāte, Smiltenes vidusskolas direktore;
  • Aigars Dudelis, Smiltenes novada domes deputāts;
  • Aija Cunska, Smiltenes novada domes deputāte;
  • Ivars Joksts, Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors;
  • Kārlis Lapiņš, Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

Sporta padomes galvenie uzdevumi

  • Aktualizēt, analizēt un risināt Smiltenes novada sporta dzīves jautājumus;
  • Izskatīt un lemt par finansējumu Smiltenes novada sporta pasākumiem un Smiltenes novada sporta organizāciju finansējuma pieprasījumiem, kurus sporta organizācijas iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā atbilstoši nolikumam „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”;
  • Izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus par finansiālu atbalstu Smiltenes novada sportistu treniņu procesa papildus nodrošināšanai un dalībai sacensībās;
  • Izskatīt un apstiprināt Smiltenes novada sporta organizāciju iesniegto sacensību gada kalendāru. Smiltenes novada sporta organizācijas informāciju par plānotajām sacensībām un aktivitātēm iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā līdz kalendārā gada 31. janvārim; 
  • Sacensību gada kalendārs tiek iesniegts Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļai publiskošanai pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.