2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Civilā aizsardzība

Smiltenes novada sadarbības teritorijas Civilā aizsardzības komisija  

Smiltenes novada sadarbības teritorijā ietilpst Smiltenes un Apes novads. Smiltenes novads atrodas Latvijas ZA un tā teritorija ZR robežojas Valmieras novadu,  Valkas novadu,  Gulbenes novadu, Igaunijas robežu, Alūksnes novadu,  Gulbenes novadu.

Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības (turpmāk tekstā – CA) plāns izstrādāts saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu, Ministru kabineta 2017. gada 10. novembra noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” un atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. septembra Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” prasībām. 

Civilās aizsardzības plāna mērķis ir apzināt iespējamos apdraudējumus Smiltenes novadā, plānot un realizēt preventīvos, gatavības, reaģēšanas un neatliekamos seku likvidēšanas pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem iespējamo kaitējumu īpašumam un videi.

SMILTENES SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS


Aizsardzības ministrijas informācija – Kā rīkoties krīzes situācijā?

Krīzes situācijā ikdienas dzīve kardināli mainās, jo var nebūt pieejami kritiskie pakalpojumi – elektrība, gāze, apkure, komunālie pakalpojumi, internets un mobilie sakari. Var nestrādāt veikali un benzīntanki, nedarboties bankomāti un maksājumu kartes. Varētu tikt  apgrūtināta ārstniecības iestāžu un glābšanas dienestu darbība.

Krīzes situācijā atbildīgie dienesti un bruņotie spēki īstenos apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus, tāpēc ikvienam jābūt spējīgam noturēties pirmās krīzes dienas – vismaz 72 stundas. 

Labākais veids, kā pasargāt sevi un savus tuvniekus, ir savlaicīgi sagatavoties jebkādai krīzes situācijai, tostarp:

  • izrunāt ar saviem tuviniekiem iespējamās krīzes situācijas un vienoties par rīcību;
  • būt gatavam nodrošināt pārtikas, ūdens un pirmās nepieciešamības preču krājumus pirmajām 3 dienām;
  • regulāri atsvaidzināt zināšanas par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, iegūt informāciju un zināšanas, kas var palīdzēt Tev un Tavai ģimenei ekstremālos apstākļos.

Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā” latviešu, krievu un angļu valodās, lai aptvertu pēc iespējas plašāku Latvijā dzīvojošās sabiedrības daļu. 

Plašāka informācija www.sargs.lv


Informācija iedzīvotājiem par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām un par rīcību iespējamās avārijas gadījumā

Informācija iedzīvotājiem par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās. Lasīt ŠEIT.

Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem. Lasīt ŠEIT.