2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Samaksāt sodu

Smiltenes novada Pašvaldības policijas piemērotos sodus var apmaksāt:

Vienā maksājumā apmaksājams tikai viens, atsevišķs sods.

Naudas sodus, kurus piemērojusi Pašvaldības policijas par administratīvajiem pārkāpumiem ieskaitīt kontā :
Saņēmējs: Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90009067337
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV75UNLA0050014255591

Maksāšanas mērķī norādot administratīvā protokola numuru un lēmuma datumu  (Piemēram, SD 001122, lēmums 01.03.2019.). 


Izdevumus par personai veikto alkoholisko dzērienu pārbaudi izelpā apmaksāt, ieskaitot 15, 65 eiro (piecpadsmit eiro un 56 centi) kontā:
Saņēmējs: Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90009067337
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV75UNLA0050014255591

Maksāšanas mērķī norādot pārbaudes veikšanas datumu un personas vārdu, uzvārdu (Piemēram, Izdevumi par pārbaudi 01.03.2019., Jānis Paraudziņš).


Naudas sodu par transportlīdzekļu (TL) apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem ieskaitīt kontā:
Saņēmējs: Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90009067337
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV75UNLA0050014255591
Maksāšanas mērķī norādot administratīvā protokola – lēmuma numuru un TL valsts reģistrācijas numuru (Piemēram, 991008844/AB 1234).