2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Iedzīvotāju aptauja

Ik gadu Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā.

Iegūtā informācija un iedzīvotāju sniegtie ieteikumi tiek ņemti vērā plānojot pašvaldības budžetu un darbus.

Aptauja  ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. 

Aptauja par 2023. gadu

No 2024. gada 1. līdz 21. februārim Smiltenes novada iedzīvotāji bija aicināti piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbu, dzīves un pakalpojumu kvalitāti.

Šogad tika mainīta aptaujas atbilžu iesniegšanas kārtība – bija iespēja izvēlēties tēmas, par kurām katrs iedzīvotājs vēlas sniegt atbildes. Šāda kārtība organizēta iedzīvotāju ērtībai – lai sniegtu atbildes tikai par tēmām, kas respondentam aktuālas.

Iedzīvotāji izteikuši viedokli par pašvaldības darbu, novada infrastruktūru un attīstības projektiem, izglītības pakalpojumiem, kultūras un tūrisma piedāvājumu, sporta infrastruktūru un piedāvājumu, sociālo palīdzību un pakalpojumiem, veselības aprūpi, sabiedrisko kartību un atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai.

Aptaujā kopumā piedalījās 443 iedzīvotāji (2023. gadā – 336). Aizpildīt aptaujas anketas bija iespējams gan drukātā, gan elektroniskā formā: novada bibliotēkās, pagastu un to apvienību pārvaldēs un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv. Absolūts vairākums respondentu (428) izvēlējās aizpildīt aptaujas anketu elektroniski, bet 15 tika saņemtas drukātā veidā.

Aptaujas rezultātu kopsavilkumu ir iespējams skatīt interaktīvā formā (tikai datorā vai planšetē). Aicinām izvēlēties un atlasīt datus sev interesējošos griezumos. Izvēloties kādu no diagrammā redzamajām iedaļām, pārējos logos atspoguļosies dati par šo izvēli.

Piemērs: 1) izvēlies jautājumus, spiežot uz bultas; 2) uzklikšķinot un pēc tam izklikšķinot uz diagrammas iedaļām, mainīsies respondentu dati; 3) datu kopsavilkumu var skatīt lielāku jaunā logā, spiežot uz kvadrāta un bultas ikonas kreisajā augšējā stūrī; 4) atgriezties sākotnējo datu versijā var, spiežot zilo pogu labajā apakšējā stūrī.

APTAUJAS KOPSAVILKUMS 

Aptauja par 2022. gadu

No 2023. gada 8. februāra līdz 3. martam Smiltenes novada iedzīvotāji bija aicināti piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par pašvaldības darbu, dzīves un pakalpojumu kvalitāti, Pašvaldības policijas darbu u.c. Bija iespējams sniegt savus komentārus un ierosinājumus.

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formā: izdevumā “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”, novada bibliotēkās, pagastu un to apvienību pārvaldēs un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.

Aptauju kopumā aizpildīja 336 respondenti (2021. gadā – 130).

Aptaujas KOPSAVILKUMS.

Aptauja par 2021. gadu

No 2022. gada 21. februāra līdz 10. martam Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2021.gadā

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukājamā, gan elektroniskā formātā Smiltenes novada oficiālajās tīmekļvietnēs, kā arī izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” februāra numurā.

Kopumā aptauju aizpildīja 130 respondenti (aptaujā par 2020. gadu piedalījās 270 Smiltenes novada iedzīvotāji).

Aptaujas KOPSAVILKUMS.

Aptauja par 2020. gadu

No 2021.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2020.gadā

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukājamā, gan elektroniskā formātā Smiltenes novada oficiālajās tīmekļvietnēs, kā arī izdevuma “Smiltenes Novada Domes Vēstis” janvāra numurā.

Kopumā aptauju aizpildīja 270 respondenti (aptaujā par 2019.gadu piedalījās 187 Smiltenes novada iedzīvotāji).

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2019.gadu

No 2020.gada 17.februāra līdz 07.martam Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2019.gadā.  Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltenesnovads.lv, sociālajos tīklos, kā arī izsūtīta 140 uzņēmējiem uz e-pastiem, izglītības iestādēm skolēnu aptaujāšanai.   

Kopumā aptauju aizpildīja 187 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2018.gadu piedalījās 423). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 35 vīrieši (aptaujā par 2018.gadu 135) un 152 sievietes (aptaujā par 2018.gadu 288).

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2018.gadu

No 2019.gada 23.janvāra līdz 28.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2018.gadā. Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltenesnovads.lv, Sociālos tīklos, izsūtīta 140 uzņēmējiem uz e-pastiem, izglītības iestādēm skolēnu aptaujāšanai.

Kopumā aptauju aizpildīja 423 Smiltenes novada iedzīvotājs. 

Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (286) uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, atbildēja, ka ir drīzāk apmierināti, 70 aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 43 ir drīzāk neapmierināti un 12 respondenti ir pilnīgi neapmierināti, 12 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2017.gadu

No 2018.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2017.gadā. Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā, kā arī iedzīvotāju viedoklis par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai jāveic 2017.gadā.

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Kopumā aptauju aizpildīja 231 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2016.gadu piedalījās 248).

Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 93 vīrieši (aptaujā par 2016.gadu 82) un 138 sievietes (aptaujā par 2015.gadu 166).

Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (160) ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 28 aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 36 ir drīzāk neapmierināti un 5 respondenti ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2016.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, no 2017.gada 16.janvāra līdz 13.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2016.gadā. Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

Aptaujā kopumā piedalījās 248 Smiltenes novada iedzīvotāji – 82 vīrieši un 166 sievietes.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (173 jeb 69,8%) ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu skaits ir pieaudzis par 65 respondentiem, 36 jeb 14,5% iedzīvotāji ir pilnīgi apmierināti – arī šis skaits ir pieaudzis par 23 respondentiem, 33 iedzīvotāji jeb 13,3% ir drīzāk neapmierināti un 4 iedzīvotāji jeb 2,5% ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2015.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2016.gada 8. līdz 29.februārim veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 157 respondenti.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2014.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2015.gada 5. līdz 27.februārim veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 195 respondenti.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2013.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2014.gada janvārī un februārī veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 352 respondenti.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2012.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2013.gada 21.janvāra līdz 18.februārim veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 292 respondenti.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 65% respondentu atbildēja ar drīzāk apmierina, pilnīgi apmierināti ar dzīvi Smiltenes novadā ir 12% aptaujāto, drīzāk apmierināti 17% aptaujāto.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

CITAS APTAUJAS

Iedzīvotāju balsojums par Jaunā novada ģerboņa variācijām

Par sev tīkamāko ģerboņa metu iedzīvotājiem bija iespēja nobalsot no 2022. gada 1. līdz 21. augustam – pašvaldības izdevuma ”Smiltenes novada pašvaldības Vēstis” augusta numurā, elektroniski aizpildāmā veidlapā, pašvaldības balsošanas sistēmā, kā arī klātienē pagastu pārvaldēs un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Kopumā balsojumā piedalījās 634 novada iedzīvotāji, kur 84% no respondentiem atbalstīja 3.variāciju tālākai virzībai uz Jaunā novada ģerboņa stiprināšanu domes sēdē. 

IEDZĪVOTĀJU BALSOJUMA KOPSAVILKUMS PIEEJAMS ŠEIT.

 

Aptauja par Pašvaldības izdevuma satura kvalitāti

Aicinām iedzīvotājus līdz 2021.gada 19.septembrim piedalīties nelielā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības informatīvā izdevuma saturu un satura prioritātēm, lai veicinātu satura kvalitātes uzlabošanu. Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

ELEKTRONISKI AIZPILDĀMA APTAUJAS ANKETA PIEEJAMA ŠEIT

Aptaujas anketas, kas publicētas Smiltenes novada pašvaldības augusta izdevuma numurā lūdzam līdz 19.09.2021. ievietot pastkastītē pie Smiltenes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, Smiltenes novada bibliotēkās vai pie Smiltenes novada pašvaldības domes ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729. 

Aptauja par Pils ielas 9, Smiltenē teritorijas nākotni, 2021

Smiltenes novada dome no 2021.gada 10.maija līdz 21.maijam aicināja iedzīvotājus līdzdarboties pašvaldības īpašuma Pils ielas 9, Smiltenē kvartāla attīstības dizaina stratēģijas izstrādē un dalīties ar saviem priekšlikumiem un domām par teritorijas attīstības virzieniem. Kopumā pašvaldība ir saņēmusi 191 aizpildītu aptaujas anketu.

Pašvaldība aptaujas darba lapā iedzīvotājus aicināja atbildēt uz diviem jautājumiem, sniedzot priekšlikumus un domas par teritorijas attīstības virzieniem, ko vēlētos un ko nevelētos redzēt Pils ielas 9 kvartālā.  Dalība aptaujā bija anonīma un iegūtos datus izmantos apkopotā veidā dizaina stratēģijas izstrādē. 

Aptaujas rezultāti rāda, ka iedzīvotāji visvairāk šajā teritorijā vēlas redzēt: kafejnīcu vai restorānu, bibliotēku, jauniešu centru, izstāžu zāli, daudzfunkcionālu zāli izstādēm un konferencēm, bērnu un jauniešu interešu/ izklaides centru, radošo mākslinieku kvartālu, koprades telpas, telpas semināriem un meistarklasēm, telpas uzņēmējiem, tai skaitā amatnieku un mājražotāju darbnīcām un veikaliem, atvērtā tipa ofisa telpas,  kā arī telpas kultūras pasākumiem, u.c.

Iedzīvotāji nevēlas šajā vietā redzēt: spēļu zāli, lielveikalu, tirdzniecības centru, lietoto preču veikalu, pārtikas veikalus, alkoholisko dzērienu un tabakas tirgotavu, industriālo teritoriju, tajā skaitā ražošanas ēku/telpas, noliktavas, garāžas, autoservisu.

Aptaujas dalībnieki norāda, ka vēlas, lai šeit tiek radīta vieta ģimenēm ar bērniem, lai tā ir daudzfunkcionāla vieta, kuru var apmeklēt dažādu vecumu un ar dažādām interesēm cilvēki.

APTAUJAS KOPSAVILKUMS

Aptauja par jaunveidojamā Smiltenes novada attīstību, 2021

no 2021.gada 1. līdz 31. martam norisinājās iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas,  lai izstrādātu jaunveidojamā Smiltenes novada (Apes, Raunas un Smiltenes novada) attīstības plānošanas dokumentus: Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.– 2045. gadam, Smiltenes novada attīstības programmu un Smiltenes novada mobilitātes plānu 2021.- 2030.gadam.

Abās aptaujās kopā piedalījās 732 respondenti, un to aizpildīšana bija anonīma. Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jaunveidojamā novada attīstības iespējām, esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, savukārt uzņēmēju aptaujas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi, iekļaujot priekšlikumus plānošanas dokumentos.

AR APTAUJAS REZULTĀTIEM VAR IEPZĪTIES ŠEIT.

Aptauja par sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu Smiltenes novadā, 2021

No 2021.gada 8. līdz  24. janvārim Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde aicina iedzīvotājus un novada viesus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot apmierinātību ar sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu novadā, noteikt atpazīstamākos sporta pasākumus un uzklausīt  ieteikumus un/vai komentārus, sekmējot līdzdalību Smiltenes novada sporta nozares esošās situācijas apzināšanā.

Saņemtas 125 atbildes. Aktīvākās atbilžu sniedzējas ir sievietes (60,8%) un iedzīvotāji vecuma grupā no 36 – 45 gadiem (32%). 64% no respondentiem dzīvo Smiltenē, ¼ daļa ir kādas sporta organizācijas vai kluba biedri un 5,6% no respondentiem neiesaistās fiziskajās aktivitātēs.

Pēc aptaujas datiem populārākās iedzīvotāju ikdienas fiziskās aktivitātes mūsu novadā ir ilgstošas pastaigas, skriešana, slēpošana, peldēšana, dažādas aktivitātes uz ūdens (SUP dēļi, kanoe, katamarāni, kajaki u.c.), nūjošana un riteņbraukšana, savukārt kā atpazīstamākie sporta pasākumi nosaukti Latvijas čempionāta posmi autokrosā, “top!” ielu stafetes, 1.līgas futbola kluba “Smiltene” spēles, Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē un triatlona sacensības “Half Ironman”, tautas skrējiens “Smiltenes apļi” un Smiltenes kausa izcīņa riteņbraukšanā.

Uz jautājumu par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” bezmaksas aktivitātēm, lielākā daļa respondentu (58,4%) atzīst, ka tās neizmanto, bet pārējie no piedāvātajām aktivitātēm visvairāk piedalījušies jogas nodarbībās, vingrošanā pie fizioterapeita, CrossFit nodarbībās un slēpošanas pārgājienā uz Niedrāja ezeru.

Ar sporta pakalpojumu kvalitāti pieaugušajiem kopumā ir apmierināti 72,8 % respondentu un kā sava prieka un apmierinātības iemeslus nosauc:

  • Cilvēkus – gan sava sporta veida fanātiķus, kuri organizē un aizrauj citus, gan sportiskos un aktīvos iedzīvotājus, gan skolotājus un trenerus, kuri motivē darboties, gan mūsu sportistu sasniegumus valsts un pasaules mērogā;
  • Brīvdabas sporta infrastruktūru – marķētās trases skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, slēpošanas trase, āra trenažieri, pieejamās ūdens aktivitātes Tepera ezerā, slidotava;
  • Dabu – pauguriem bagātais reljefs, meži, ezeri un parki kā sporta zāle pieejami 24/7;
  • Aktivitāšu un sporta pasākumu daudzveidību.

Ir daudz ieteikumu un vēlmju nepieciešamajiem uzlabojumiem – papildināt un regulāri atjaunot publiski pieejamo informāciju; pabeigt Trases ceļu; atjaunot hokeja laukumu, trenažieru zāli, skeitparku; nodrošināt sporta inventāra nomu; organizēt sporta nodarbības treneru vadībā tenisā, badmintonā, florbolā, hokejā, fitnesā; veikt uzlabojumus pagastu sporta infrastruktūras objektos, bet visvairāk ieteikumu (29%) saistīti ar pieejamību sporta infrastruktūras objektiem.

APTAUJAS REZULTĀTI APSKATĀMI ŠEIT

Aptauja par kultūras piedāvājumu Smiltenes novadā, 2021

No 2021.gada 24.februāra līdz 14. martam Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde aicina iedzīvotājus un novada viesus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot respondentu apmierinātību ar kultūras piedāvājumu novadā, noteikt apmeklētākos kultūras pasākumus un uzklausīt ieteikumus un/vai komentārus, sekmējot iedzīvotāju un viesu līdzdalību Smiltenes novada kultūras nozares esošās situācijas analīzes izstrādē.

Saņemtas 143 atbildes. Aktīvākās atbilžu sniedzējas ir sievietes (80%) un iedzīvotāji vecuma grupā no 26 – 35 gadiem (29%). 61% no respondentiem dzīvo Smiltenē.

APTAUJAS REZULTĀTI APSKATĀMI ŠEIT.