2024. gada 19. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Nāc mācīties!

Nāc mācīties Smiltenes novadā!

Pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību nodrošina 19 izglītības iestādes.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes KONTAKTINFORMĀCIJA.

Mājas lapa: www.izglitiba.smiltenesnovads.lv

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības ieguves iespēja tuvāk dzīvesvietai.

Iespēja apgūt pirmsskolas izglītību:

 • pirmsskolas izglītības grupās;
 • pirmsskolas izglītības iestādēs – PII “Pīladzītis”, Palsmanes pagasta PII, Apes PII “Vāverīte”.  

Uzzini vairāk ŠEIT.

Vispārējā izglītība

Vispārējā izglītības apguve tiek nodrošināta 7 pamatskolās, kā arī Smiltenes vidusskolā.

Speciālā izglītības programmas tiek īstenotas Smiltenes novada speciālajā pamatskolā un Gaujienas pamatskolā, kā arī tiek nodrošināta bērnu ar speciālām vajadzībām integrācija novada pamatskolās.

Uzzini vairāk ŠEIT.

Vispārējā vidējā izglītība

Smiltenes vidusskola– viena no lielākajām skolām Vidzemē.

Skolā tiek  īstenotas 3 izglītības programmas:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • Pamatizglītības programma ;
 • Vispārējās vidējās izglītības programma.

Vispārējās vidējās izglītības programmas virzieni Smiltenes vidusskolā:

 • Dabaszinātņu, vides un veselības virziens;
 • Inženierzinātņu un IT virziens;
 • Uzņēmējdarbības, komuinikācijas un sociālo zinātņu virziens;
 • Kultūras, valodu un radošo industriju virziens.

Skola arī piedāvā:

 • interešu izglītības nodarbības – koris “Lidojums” (diriģents Imants Točs, koncertmeistare Inga Strazdiņa, menedžere Solvita Posse), 1.klašu un 2. – 3. klašu koris (diriģente Eva Uldriķe, koncertmeistare Inguna Balode), 4.- 6. klašu zēnu ansamblis un 5. – 6. klašu meiteņu ansamblis (vadītāja Solvita Posse, koncertmeistare Inga Strazdiņa), teātra pulciņš (vadītāja Gita Skadiņa), 4. – 6.klašu, 7. – 9.klašu franču valodas nodarbības (vadītāja Celine Claire P Huart), “Prāta piespēles” (vadītājs Jānis Siliņš), sarīkojuma deju nodarbības (vadītāja Jolanta Straume);
 • dalību skolēnu pašpārvaldē un līdzpārvaldē;
 • dienesta viesnīcu;
 • ikmēneša pašvaldības stipendijas vidusskolēniem, vienreizējas stipendijas 12. klašu skolēniem, M. Dāmes stipendiju, G. Patelas stipendiju, A. un B. Zadiņas prēmiju;
 • dalību starptautiskos projektos un iespēju piedalīties pieredzes mācībās ārzemēs;
 • daļēji apmaksātas autoskolas nodarbības.

Uzzini vairāk ŠEIT.

Smiltenes vidusskolas mājas lapa: www.svs.edu.lv

Profesionālā izglītība

Smiltenes tehnikums piedāvā apgūt darba tirgū vajadzīgas profesijas gan audzēkņiem ar pamatizglītību, gan ar vidējo izglītību. Ir neklātienes un pieaugušo izglītības programmas, kā arī programmas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.

Smiltenes tehnikumā audzēkņi ar pamatizglītību var apgūt profesijas:

* būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,

* transportbūvju būvtehniķis, 

* veterinārārsta asistents,

* ceļu būves strādnieks (no 17 gadu vecuma),

* pavārs,

* konditors,

* viesmīlības pakalpojumu speciālists, 

* lopkopības tehniķis ar specializāciju.

 Audzēkņi ar vidējo izglītību var apgūt profesijas:

* būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,

* veterinārārsta asistents (šo profesiju varēs apgūt arī neklātienē).

Smiltenes tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos pamatskolu absolventi ar speciālām vajadzībām divu gadu laikā var apgūt profesiju:

* koksnes materiālu apstrādātājs.

Pamatskolu absolventi ar speciālām vajadzībām trīs gadu laikā apgūt profesijas:

* kokapstrādes iekārtu operators,

* pavāra palīgs,

* apdares darbu strādnieks,  

* apavu labotājs,

* šuvējs,

* dārzkopis.   

Smiltenes tehnikuma mājas lapa: www.smiltenestehnikums.lv

Profesionālā ievirzes izglītība

Paralēli pamata vai vispārējai izglītībai bērniem un jauniešiem ir iespēja attīstīt prasmes tradīcijām bagātās izglītības iestādēs, kur strādā profesionāli un pieredzes bagāti pedagogi:

 • Smiltenes Mākslas skola;
 • Smiltenes Mūzikas skola;
 • Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola;
 • Gaujienas Mūzikas un mākslas skola.

Uzzini vairāk ŠEIT.