2023. gada 21. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Nāc mācīties!

Nāc mācīties Smiltenes novadā!

Pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību nodrošina 16 izglītības iestādes.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes KONTAKTINFORMĀCIJA.

Mājas lapa: www.izglitiba.smiltenesnovads.lv

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības ieguves iespēja tuvāk dzīvesvietai.

Iespēja apgūt pirmsskolas izglītību:

 • pirmsskolas izglītības grupās;
 • pirmsskolas izglītības iestādēs – PII “Pīladzītis”, Palsmanes pagasta PII.  

Uzzini vairāk ŠEIT.

Vispārējā izglītība

Vispārējā izglītības apguve tiek nodrošināta 5 pamatskolās, sākumskolā, kā arī Smiltenes vidusskolā.

Speciālā izglītības programmas tiek īstenotas Palsmanes internātpamatskolā, kā arī tiek nodrošināta bērnu ar speciālām vajadzībām integrācija novada pamatskolās.

Uzzini vairāk ŠEIT.

Vispārējā vidējā izglītība

Smiltenes vidusskola– viena no lielākām skolām Vidzemē.

Skola īsteno 4 izglītības programmas:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • Pamatizglītības programma ;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Skola arī piedāvā:

 • interešu nodarbības- robotika, jauniešu koris “Lido”, teātris, skolēnu pašpārvalde;
 • dienesta viesnīcu;
 • pašvaldības stipendijas vidusskolēniem;
 • dalība starptautiskos projektos un iespēja piedalīties piredzes mācībās ārzemēs.

Uzzini vairāk ŠEIT.

Smiltenes vidusskolas mājas lapa: www.svs.edu.lv

testa links šeit

Profesionālā izglītība

PIKC Smiltenes tehnikums– viens no 18 Latvijas profesionālās izglītības kompetences centriem.

Skola piedāvā:

 • apgūt 11 darba tirgū pieprasītas profesijas;
 • plašas profesionālās kvalifikācijas prakses iespējas Latvijā un ārzemēs;
 • neformālā izglītības programmas pieaugušajiem;
 • interešu nodarbības- koris, kartingi, tautas dejas u.c.;
 • mēneša stipendijas līdz 150 euro;
 • dienesta viesnīcu.

PIKC Smiltenes tehnikuma mājas lapa: www.smiltenestehnikums.lv

Profesionālā ievirzes izglītība

Paralēli pamata vai vispārējai izglītībai bērniem un jauniešiem ir iespēja attīstīt prasmes tradīcijām bagātās izglītības iestādēs, kur strādā profesionāli un pieredzes bagāti pedagogi.

Uzzini vairāk ŠEIT.