2024. gada 29. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Sociālā aizsardzība

Aicina attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
Sabiedrība

Aicina attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību

Pašvaldības un to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji, piesakot projektus Labklājības ministrijas pasākumam Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.-2027. gadam, ir aicināti attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību pensijas vecuma cilvēkiem, kuri nespēj sevi aprūpēt, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, kas sniegti augstas atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem […]

lasīt vairāk ›

Bērnu lietu sadarbības padome rosina ieviest sociālā mentora paklpojumu
Sabiedrība

Bērnu lietu sadarbības padome rosina ieviest sociālā mentora paklpojumu

Labklājības ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju rosina ieviest sociālā mentora pakalpojumu bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām. Mentors būtu atbalsts bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām pēc tam, kad viņi ir saņēmuši nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu stacionārā. Mentors strādātu ar bērna pašregulācijas spēju un prasmju stiprināšanu, kā arī veicinātu patstāvību un pašaprūpi, jo […]

lasīt vairāk ›

Plāno uzlabot cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu

Plāno uzlabot cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu

Tuvāko četru gadu laikā caur pieciem savstarpēji papildinošiem rīcības virzieniem ir plānots veicināt uz cilvēku ar invaliditāti vajadzībām orientētas atbalsta sistēmas attīstību starpnozaru līmenī. To nosaka “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024. – 2027. gadam”, kas otrdien, 21. maijā, izskatīts un pieņemts valdības sēdē. Lai veiksmīgi pildītu Latvijas saistības, ieviešot ANO Konvencijā par personām ar […]

lasīt vairāk ›

Sabiedrība
Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni pēc pilngadības sasniegšanas varēs saņemt papildu atbalstu

Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni pēc pilngadības sasniegšanas varēs saņemt papildu atbalstu

Latvijā vecums, līdz kuram bērns pēc ārpusģimenes aprūpes var uzturēties audžuģimenēs vai pie aizbildņiem, ir viens no zemākajiem Eiropā, ko pierāda veiktie pētījumi. Tāpēc ir nepieciešams pāreju uz pieaugušā vecumu nodrošināt pakāpeniskāk, šajā laikā pievēršot uzmanību bērna individuālajām vajadzībām un nodrošinot uzticama pieaugušā atbalstu jaunietim.

lasīt vairāk ›

Sabiedrība
Aprīlis sociālās aprūpes centrā ,,Trapene”

Aprīlis sociālās aprūpes centrā ,,Trapene”

Aprīlis – joku mēnesis. Šogad aprīlis ar mums spēcīgi pajokoja, pārbaudot mūsu izturību un liekot pacīnīties ar pavasara vīrusiem. Neskatoties uz to, ka nespējām būt ļoti aktīvi, mums ir par ko pastāstīt.

lasīt vairāk ›

Veselība
Aicina uz informatīvu tikšanos par sociālā pakalpojumu centra “Īve” sniegtajiem pakalpojumiem

Aicina uz informatīvu tikšanos par sociālā pakalpojumu centra “Īve” sniegtajiem pakalpojumiem

2024. gada 9. maijā pulksten 17.30 biedrība “Cerību spārni” aicina interesentus, kā arī daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra (turpmāk – centrs) “Īve” klientu – bērnu – vecākus/aizbildņus uz klātienes tikšanos. Tajā informēs par centrā nodrošinātajiem pakalpojumiem un tā sniegtajā iespējām.

lasīt vairāk ›

Sabiedrība
Par daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Īve” sniegtajiem pakalpojumiem

Par daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Īve” sniegtajiem pakalpojumiem

2024. gada 22. martā Smiltenē svinīgi atklāja jaunuzcelto daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Īve” (turpmāk – centrs “Īve”) . Tajā sniedz pakalpojumus pieaugušajiem ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ne tikai sekmējot viņu sociālo prasmju un iemaņu attīstību, bet arī radot māju sajūtu un dodot iespēju piedzīvot tādu ikdienu, kādu to pazīstam mēs.

lasīt vairāk ›