2024. gada 19. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Speciālistu darba laiks: P.-Pk. 8.00-16.30

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: P.-Sv.: 8-20

Tālrunis: +371 26169787 (Nodaļas vadītāja A.Bušmane)

E-pasts: pansionā[email protected]

Ilgstošā sociālā aprūpe un rehabilitācija

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa ir SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” izveidota Smiltenes novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, iedzīvotājiem, kuriem ir vecuma pensija vai invaliditāte ar fiziska rakstura traucējumiem un, kuri nespēj paši sevi aprūpēt vecuma vai slimības dēļ.

Nodaļa saviem klientiem sniedz šādus pakalpojumus:

 • nodrošina iemītniekus ar dzīvojamo platību;
 • apgādā iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
 • nodrošina iemītnieku medicīnisko personālu;
 • nodrošina atbilstošu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
 • veic sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumus, atbilstoši katra klienta fiziskajam stāvoklim.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa šobrīd spēj piedāvāt saviem klientiem 55 vietas, kuru apmaksa var tikt veikta trīs veidos:

 • maksā pats klients vai maksā klienta tuvinieki;
 • uzturēšanos nodaļā finansē vai līdzfinansē Smiltenes novada dome;
 • citu pašvaldību piešķirtie resursi.

Pastāv arī vairāku finanšu resursu apvienošana.

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot ilgstošas aprūpes līgumu:

 • iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;
 • personu apliecinošs dokuments;
 • invaliditāti (ja tāda ir) apliecinošs dokuments;
 • VSAA izziņa par faktiski izmaksātajām pensiju (atlīdzību) pabalstu summām;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • medicīniskā izziņa (U27 forma) par personas veselības stāvokli, norādot medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • personas vajadzību novērtēšanas karte.

Īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija

Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijā uzņem personas, kurām nepieciešama īslaicīga sociālā un medicīniskā aprūpe (pēc operācijas, traumas, insulta).

Atrodoties Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā pacientiem tiek nodrošināta:

 • diennakts medicīniskā personāla uzraudzība;
 • nodrošina atbilstošu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
 • kopšana (regulāra gultas veļas maiņa, guļošo klientu ēdināšana, guļošo klientu grozīšana (izgulējumu profilaksei);

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” sadarbībā ar Smiltenes novada domes finansiālo atbalstu nodrošina 6 īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas gultas vietas.

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot īslaicīgas aprūpes līgumu:

 • līgums ar Smiltenes novada domes sociālo dienestu par īslaicīgo sociālo aprūpi;
 • personu apliecinošs dokuments;
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli.