2022. gada 15. aug.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Par mums

Valde

Didzis Lūkins
SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
valdes loceklis

Ar skatu tagadnē un nākotnē strādājam, lai Smiltenes un tuvāko novadu iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus un daudzpusīgus medicīniskos pakalpojumus. Vēlamies, lai mūsu iedzīvotāji jūtas droši par augstvērtīgu veselības aprūpi savā novadā. Tiecamies nodrošināt arī skaistas un mierīgas mājas mūsu novada senioriem, kuriem veselības stāvokļa vai sasniegtā vecuma dēļ nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. /D.Lūkins/

DARBA PIEREDZE:
12/2017 –                     SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklis
10/2015 –                     Didža Lūkina fizioterapeita privātprakse “DL fizio”, Smiltenē
05/2012 – 06/2016        SIA „Vidzemes slimnīca”, fizioterapeits
02/2007 – 04/2009        SIA „ACS Investīcijas”, investīciju projektu vadītājs
10/2006 – 01/2007        SIA „PKF Latvia”, revidenta palīgs (asistents)

IZGLĪTĪBA:

 2015.                       Latvijas Ārstniecisko Personu profesionālo organizāciju savienības Ārstniecības personas sertifikāts
2010. – 2015.           Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālā kvalifikācija
2005. – 2008.           Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte (EVF), Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

 

Struktūra

Misija/Vīzija/Vērtības

Mūsu misija: Smiltenes un tuvāko novadu iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu medicīnisko pakalpojumu klāstu tuvāk dzīvesvietai. Nodrošināt skaistas un mierīgas mājas senioriem, kuriem veselības stāvokļa vai sasniegtā vecuma dēļ nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.

Mūsu vīzija: Sniegt pieprasītus, augsti kvalitatīvus un izmaksu ziņā klientiem pieejamus steidzamās medicīniskās palīdzības, ambulatorās, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Mūsu vērtības:

 • Kvalitāte– mēs darbā cenšamies sasniegt augstāko kvalitāti un nepārtraukti mācāmies un pilnveidojamies, lai to uzlabotu.
 • Profesionalitāte un augsta ārstniecības kvalitāte – darbinieku profesionalitāte ir svarīgākais pakalpojumu sniegšanas faktors.
 • Pacients, pacienta uzticība un lojalitāte – mēs cenšamies nodrošināt labu apkalpošanu, esam atklāti, godīgi un darbā ievērojam noteikumus un ētiskos principus.
 • Komanda – mēs strādājam kopā, cienot viens otru.

Stratēģiskie mērķi un darbības virzieni: 

Slimnīcas vispārējie stratēģiskie mērķi ir – nodrošināt veselības aprūpes kvalitatīvu plaša spektra pakalpojumu pieejamību Smiltenes novada iedzīvotājiem, palielinot valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu skaitu un paplašinot medicīnas speciālistu darbības jomas.

Darbības virzieni:

 • attīstīt sekundārās ambulatorās veselības aprūpes sniegtos pakalpojumus, nodrošinot pakalpojumu labāku pieejamību un samazinot rindas;
 • attīstīt sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientu dzīves kvalitāti;
 • sniegt kvalitatīvu iedzīvotājiem pieejamu steidzamo medicīnisko palīdzību steidzamās medicīniskās palīdzības punktā;
 • sniegt veselības aprūpi mājās pakalpojumus, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu pacienta dzīvesvietā;
 • attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus, piedāvājot kompleksa rehabilitācijas programmas;
 • turpināt attīstīt iestādes infrastruktūru, uzlabojot vides pieejamību, t.sk. personām ar kustības un funkcionālajiem traucējumiem un paaugstinot ēkas energoefektivitāti;
 • noslogot medicīnas tehnoloģijas un nodrošināt to racionālu izmantošanu un pieejamību iedzīvotājiem;
 • nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas ārstniecības personas pakalpojumu sniegšanai;
 • saglabāt esošā darba apjomu arī turpmāk.

Vēsture

1903.gada 14.septembrī pēc firsts Paula fon Līvena ierosmes atklāja Smiltenes slimnīcu, kas bija iecerēta vispārējam profilam, taču jau no paša sākuma tā vairāk specializējās ķirurģiskās slimībās. Tolaik Smiltenes slimnīca bija modernākā slimnīca Ziemeļvidzemē. Smiltenes slimnīcas pirmais vadītājs no 1903.gada līdz 1908.gadam bija medicīnas doktors Voldemārs Jākobsons (1860-1928).

Pirmā pasaules kara laikā Smiltenes slimnīca tika pārvērsta par kara hospitāli, gan vāciešiem, gan krieviem. Pēc kara personāls bija izklīdis un inventārs izvazāts. Valkas apriņķa Veselības aizsardzības nodaļa 1944.gada 7.oktobrī par Smiltenes slimnīcas vadītāja vietas izpildītāju iecēla feldšeri Emīlu Apsi, kuram uzdeva veikt slimnīcas darbības atjaunošanu un nepieciešamo darbinieku piesaistīšanu.

Pēckara gados norisa strauja slimnīcas izaugsme. 1945.gada 1.septembrī Smiltenes slimnīcas vadītāja Arnolda Janova (1916-1989) pakļautībā, slimnīcā jau bija 72 darbinieku slodzes ar 135gultas vietām. Strādāja 3 ārsti, 6 māsas, 1 vecmāte un 22 sanitāres.

1959.gadā sekoja Smiltenes rajona likvidācija, Smiltenes slimnīca kļuva par zonālo slimnīcu Valkas rajonā. Nebūdama vairs rajona slimnīca un saņemot ierobežotākus līdzekļus, tā pakāpeniski nolietojās. No 1963.gada 10.janvāra Smiltenes slimnīcā darbu galvenā ārsta amatā uzsāka Rūdolfs Keizers. Viņa laikā Smiltenes slimnīcā tika piesaistīti jauni speciālisti, iegādātas jaunas aparatūras.

No 1976.gada lielu darbu Smiltenes slimnīcas attīstībā ir ieguldījis galvenais ārsts Jānis Krūmals ar kundzi Ilzi Krūmalu. 1979.gadā pēc ilgiem centieniem tiek uzsākta poliklīnikas celtniecība galvenā ārsta Jāņa Krūmala vadībā. Smiltenes poliklīnika svinīgi tiek atklāta 1981.gada 24.janvārī. Ērtību labad poliklīniku un slimnīcu savieno slēgta galerija otrā stāva līmenī.

2009.gada.1.septembrī slimnīca pārstāja saņemt valsts finansējumu pacientu ārstēšanai stacionārā. Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas telpas tiek pārveidotas par ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļu, kā arī darbu turpina poliklīnika. Pēc teritoriālās reformas īstenošanas slimnīca nonāk Smiltenes novada domes pakļautībā un kļūst par kapitālsabiedrību. 2011.gada 30.jūnijā SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” tiek reģistrēta kā sociālā pakalpojuma sniedzējs – ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija ar 55 vietām.

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu. 

Publiskojamā informācija Informācija

Īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās)

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 100% kapitāla daļas pieder Smiltenes novada domei. 

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” statūti

Statūti

Kapitālsabiedrības darbības veidi

 1. Vispārējā ārstu prakse (86.21);
 2. Specializētā ārstu prakse (86.22);
 3. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
 4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 5. Cita veida Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšanā un ekspluatācijas līzings (77.29);
 6. Aprūpes centra pakalpojumi (87.10);
 7. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30);
 8. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90).

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā darba kārtību un lēmumiem

01.12.2017.

11.04.2018.

21.04.2018.

29.06.2018.

20.06.2019.

17.04.2020.

17.06.2020.

17.03.2020.

07.04.2020.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Par 2017.gadu

Par 2018.gadu

Par 2019.gadu 

Par 2020.gadu

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats

Par 2020.gada 1.ceturksni 

Par 2020.gada 2.ceturksni 

Par 2020.gada 3.ceturksni 

Par 2020.gada 4.ceturksni

Par 2021.gada 1.ceturksni

Par 2021. gada 2.ceturksni

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Par 2017.gadu

Par 2018.gadu

Par 2019.gadu

Par 2020.gadu

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 Par 2019.gadu 

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu).