2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Spirit of Nature jeb Dabas gars

“Promotion of natural objects as sources of energy and inspiration with the help of local history and new solutions” (“Spirit of Nature”) (Tulk. Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem „Dabas gars”)

Programmu 2014. – 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
Pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Vadošais finansējuma saņēmējs: Smiltenes novada pašvaldība.
Projekta mērķis:
Veicināt un attīstīt trīs dabas objektus kā enerģijas un iedvesmas avotus, izmantojot vietējo vēsturi un ieviešot jaunus risinājumus pierobežā.
Projekta ilgums:
01.09.2019 – 30.11.2021 (27 mēneši)
Projekta finansējums:
Smiltenes novada pašvaldības finansējums 374 980 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam  ir 337 482 EUR jeb 90%.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks labiekārtots un attīstīts dabas objekts Gaujienas muižas parks un, izmantojot vietas īpašo atmosfēru, enerģiju un spēku, tiks radīts jauns, pievilcīgs un ilgtspējīgs tūrisma produkts. Tā pat projekta aktivitātes ietvers apmācību un semināru organizēšanu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un ieinteresētajām personām, kas darbojas reģionā, rekreācijas un iedvesmas koncepcijas izstrādi objektam, kas kalpos tūrisma pakalpojumu tālākai attīstībai un apmeklētāju pieredzes veidošanai Gaujienā, komunikācijas un atpazīstamības rīcības plāna sastādīšana, kam sekos iespiestu reklāmas materiālu izveidošana par objektu (saistoši, ilustrēti, iekļaujot karšu materiālu un sniedzot detalizētus norādījumus, kā vislabāk izbaudīt vietu un ko meklēt), dažādu reklāmas pasākumu organizēšana Gaujienā un ārpus projekta teritorijas, lai radītu un ieviestu ieradumus un tradīcijas apmeklēt šo vietu, virtuālās tūres izveidošana  dabas objektā, specifisku tematisko suvenīru izveidošanu un izgatavošanu.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads
Projektu vadītāja:
Daiga Bojāre
Tālr. 64307213, mob.tālr. +371 28690844
E-pasts: [email protected]
Publicitāte
Gaujienas muižas parka un Mūzikas takas 3D tūre
DABAS GARS skan pāri robežām
DABAS GARS skan pāri robežām
Gaujienā skan dabas gars!
Aicināti piedalīties tiešsaistes apmācību seminārā “IZRĀVIENS”
Nakts mūzika Gaujienas “Anniņās”
Gaujiena skan
Tikšanās ar tūrisma ekspertu Arti Gustovski
ReTV sižets
“Spirit of Nature” – “Dabas gars” Infolapa Nr.2.
Jauns tūrisma objekts Gaujienā – “Skaņu dārzs”
Gaujienas muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi
Palīdzi saprast, kāds ir Apes un Gaujienas tēls?
Šā gada augusta mēnesī uzsākti vērienīgi Gaujienas muižas parka labiekārtošanas darbi
“Spirit of Nature” – “Dabas gars” Infolapa Nr.1.
Jāzepa Vītola muzikālās iedvesmas pasākums “Dabas Gars”
Jāzepa Vītola muzikālās iedvesmas pasākums “Dabas gars”, Gaujienā
Projektā “Dabas gars” tiek sperti pirmie soļi teritoriju izzināšanā
Projektā ”Dabas gars” veidos trīs maģiskus dabas objektus
”Dabas gars” Gaujienas muižas parkā
Pirmā tikšanās projektā ”Dabas gars”