2022. gada 9. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Spirit of Nature jeb Dabas gars

“Promotion of natural objects as sources of energy and inspiration with the help of local history and new solutions”” (“Spirit of Nature”) (Tulk. Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem „Dabas gars”)

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Vadošais finansējuma saņēmējs: Smiltenes novada pašvaldība.
Finansējuma saņēmēji: Lavru pašvaldība (Krievija) un Federālās valsts budžeta kultūras iestāde “Pleskavas-Izborskas apvienotais muzejs-rezervāts”, Valsts muzejs-rezervāts “Izborska” (Krievija).
Projekta mērķis:
Veicināt un attīstīt trīs dabas objektus kā enerģijas un iedvesmas avotus, izmantojot vietējo vēsturi un ieviešot jaunus risinājumus Latvijas – Krievijas programmas tiešajā pierobežā.
Projekta ilgums:
01.09.2019 – 30.11.2021 (27 mēneši)
Projekta finansējums:
Kopējais projekta budžets ir 642 200 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 577 980 EUR. Smiltenes novada pašvaldības finansējums. 374 980 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam  ir 337 482 EUR jeb 90%.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks labiekārtoti un attīstīti trīs dabas objekti (Gaujienas muižas parks, Gorodišenska ezera pārgājienu taka pie Izborskas cietokšņa, dabas parks Lavri centrā) un, izmantojot šo vietu īpašo atmosfēru, enerģiju un spēku, tiks radīts jauns, pievilcīgs un ilgtspējīgs tūrisma produkts. Tā pat projekta aktivitātes ietvers apmācību un semināru organizēšanu gan Latvijā, gan Krievijā tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un ieinteresētajām personām, kas darbojas reģionos, rekreācijas un iedvesmas koncepcijas izstrādi objektiem, kas kalpos tūrisma pakalpojumu tālākai attīstībai un apmeklētāju pieredzes veidošanai Gaujienā, Lavros un Izborskā, kopīga komunikācijas un atpazīstamības rīcības plāna sastādīšanu, kam sekos iespiestu reklāmas materiālu izveidošana par katru objektu atsevišķi un kopā (saistoši, ilustrēti, iekļaujot karšu materiālu un sniedzot detalizētus norādījumus, kā vislabāk izbaudīt vietu un ko meklēt), dažādu reklāmas pasākumu organizēšanu Lavros, Izborskā un Gaujienā un ārpus projekta teritorijas, lai radītu un ieviestu ieradumus un tradīcijas apmeklēt šīs vietas, reklāmas videoklipu izveidošanu par uzlabotajiem dabas objektiem un to apkārtni, specifisku tematisko suvenīru izveidošanu un izgatavošanu.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads
Projektu vadītāja:
Daiga Bojāre
Tālr. 64307213, mob.tālr. +371 28690844
E-pasts: [email protected]
Publicitāte
Gaujienas muižas parka un Mūzikas takas 3D tūre
DABAS GARS skan pāri robežām
DABAS GARS skan pāri robežām
Gaujienā skan dabas gars!
Aicināti piedalīties tiešsaistes apmācību seminārā “IZRĀVIENS”
Nakts mūzika Gaujienas “Anniņās”
Gaujiena skan
Tikšanās ar tūrisma ekspertu Arti Gustovski
ReTV sižets
“Spirit of Nature” – “Dabas gars” Infolapa Nr.2.
Jauns tūrisma objekts Gaujienā – “Skaņu dārzs”
Gaujienas muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi
Palīdzi saprast, kāds ir Apes un Gaujienas tēls?
Šā gada augusta mēnesī uzsākti vērienīgi Gaujienas muižas parka labiekārtošanas darbi
“Spirit of Nature” – “Dabas gars” Infolapa Nr.1.
Jāzepa Vītola muzikālās iedvesmas pasākums “Dabas Gars”
Jāzepa Vītola muzikālās iedvesmas pasākums “Dabas gars”, Gaujienā
Projektā “Dabas gars” tiek sperti pirmie soļi teritoriju izzināšanā
Projektā ”Dabas gars” veidos trīs maģiskus dabas objektus
”Dabas gars” Gaujienas muižas parkā
Pirmā tikšanās projektā ”Dabas gars”