2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Trapenes kultūras nams

Vēsture:

Bormaņu muiža

Bormaņu muiža nosaukuma izcelsme: muižu karalis Gustafs Ādolfs 3. decembrī 1633.gadā izdeva muižu virsniekam Bornemanim, no kura cēlies muižas tagadējais nosaukums. Bet pie vācu nosaukuma Trappenhof, vainīgi brāļi Treppeni, kuriem šī muiža vēl 1590.gadā piederējusi. (“Latvis”, 24.02.1922.)

19.gs. sākumā ēka bija vienstāvu guļbūves celtne, ap 1890.gadu tā tika apšūta ar ķieģeļiem, tika iemūrēti trīs grezni kamīni, no kuriem saglabājies viens – zilais. 1810. gadā Bormaņu muižas pārvaldnieka ģimenē dzimis fiziologs, Tērbatas Universitātes profesors (1842) un rektors Frīdrihs Biders (1810-1894).

Pils bija Gaujienas muižas īpašnieka, barona Voldemāra fon Vulfa medību pils.

Trapenē no 1928. Līdz 1935.gadam dzīvoja Eižens Vēveris, kurš būdams skolas pārzinis, kopā ar skolotāju Jāni Porieti vadīja visu pagasta māksliniecisko pašdarbību. Piemērotas telpas toreiz nebija. Trapenes centrā dīkā stāvēja liela ēka, bijušā Bormaņu muižas pils, kas pēc barona Voldemāra fon Vulfa aizbraukšanas 1917.gadā palika bez saimnieka un pamazām gāja bojā. Eižena Vēvera vadītie pašdarbnieki sniedza izrādes un koncertus plašā apkārtnē. Krājkasē noguldīja santīmu pie santīma, latu pie lata, līdz pārbūvei nepieciešamie līdzekļi tika sapelnīti. Pateicoties Eižena Vēvera neatlaidībai un enerģijai 1934.gadā Trapene tika pie tautas nama.

Šajā ēkā kultūras nams atrodas arī šodien.

Misija:

Nodrošināt sava pagasta un novada sabiedriskās rosības, svētku un tradicionālo norišu, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, mākslinieciskās jaunrades un amatiermākslas procesa nepārtrauktības un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku norises pēctecību. Attīstīt, izkopt un popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, piedāvāt mūsdienīgu, radošu un kvalitatīvu kultūras produktu.

Darbība:

Nodrošināt sava pagasta un novada iedzīvotājus ar valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, teātra izrāžu, izstāžu, festivālu un konkursu, kā arī saturīgas atpūtas organizēšanu atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.

Adrese: “Bormaņi”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV – 4348

Vadītāja: Svetlana Spalviņa

Tel. 25413243
E-pasts: [email protected]

Trapenes kultūras namā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:

Kolektīvs Vadītājs Vieta Mēģinājumi
Sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” Ina Java Trapenes kultūras nams Pirmdienās, 17.00-19.00
Trio “Mondo” Ina Java Trapenes kultūras nams Pirmdienās, 19.00-21.00
SAC “Trapene” senioru ansamblis “Pīlādzis” Ina Java SAC “Trapene” telpās Otrdienās, 10.00-12.00
Muzikālā apvienība “Atmoda” Ina Java Trapenes kultūras nams Otrdienās, 15.00-17.00
Amatierteātris  “Kurmis” Ina Java Trapenes kultūras nams Otrdienās, 17.00-19.00 
Vīru vokālais ansamblis “Runči” Ina Java Trapenes kultūras nams Trešdienās, 18.00-20.00
Jauktais vokālais ansamblis  “Sonets” Ina Java Trapenes kultūras nams Trešdienās, 20.00-22.00
Sieviešu koris  “Trapene” Ilze Dāve Trapenes kultūras nams Ceturtdienās, 19.00-21.00