2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Atbalsts uzņēmējiem

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai

Veicinot uzņēmējdarbības attīstību Smiltenes novadā, tiek īstenoti dažādi pasākumi, nodrošināta pakalpojumu pieejamība, kā, piemēram,:

  • iespēja nomāt pašvaldības zemi;
  • nekustamo īpašumu nodokļu atlaides;
  • pieejami uzņēmējdarbības speciālisti, kas palīdz un konsultē uzņēmējus;
  • darbojas tūrisma informācijas centrs, kas palīdz tūrisma uzņēmējiem un iesaista dažādās aktivitātēs, projektos;
  • iespēja pieslēgties inženiertīkliem Smiltenē un lielākajos ciemos;
  • publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana;
  • uzņēmējdarbības aktualitāšu ziņu lapa e-pastā ik pēc divām nedēļām.

Smiltenes novadā arī tiek domāts par papildus pakalpojumiem, iespējām veicinot to, ka uzņēmumi par savu attīstības izaugsmes vietu izvēlas Smiltenes novadu: