2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Kopš 2016.gada 1.jūlija Smiltenē ir atvērts reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kur iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības un deviņus valsts iestāžu pakalpojumus:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA);
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID);
 • Lauksaimniecības datu centra (LDC);
 • Uzņēmumu reģistra (UR);
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA);
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP);
 • Valsts darba inspekcijas (VDI);
 • Lauku atbalsta dienesta (LAD);
 • Attīstības finanšu institūcijas “Altum”.  

Valsts iestāžu speciālistu kontaktinformācija un pieņemšanas laiki Smiltenē, spied uz zemāk esošās pogas:  


Smiltenes novada VPVKAC mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

Informāciju un konsultācijas var saņemt:

Vēršoties personīgi Dārza ielā 3, Smiltenē;

Zvanot: +371 64707588 , +371 20022348

Sūtot elektronisko pastu uz:

Darba laiks:
P. 8:00 – 18:00
O. 8:00 – 17:00
T. 8:00 – 17:00
C. 8:00 – 17:00
P. 8:00 – 16:00
Klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma. 


Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

 • Sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Smiltenes novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • Sniedz informāciju par Smiltenes novada domes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • Noformē mutvārdu iesniegumus rakstveidā;
 • Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Smiltenes novada domei, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
 • Sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Smiltenes novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • Izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem;
 • Sniedz informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Smiltenes  novada domei.

Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: