2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Veselības aprūpe mājās

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Tālrunis: +371 64772534, +371 26468349 (reģistratūra).

Veselības aprūpe mājās ir sertificētu medicīnas māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegts profesionāls veselības aprūpes pakalpojums, kuru sniedz pacientiem dzīves vietā viņu saslimšanas, traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos. Veselības aprūpi mājās nodrošina reģistrētas medicīnas māsas un sertificētas medicīnas māsas ar 3 gadu praktisku darba pieredzi, kuras atbilstoši kompetencei:

 • plāno pacienta aprūpi,
 • veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas – injekcijas, infūzijas, pārsiešanas, asins analīžu paraugu noņemšanu, perorālo medikamentu sadalījumu,
 • izglīto un apmāca pacientu un viņa ģimenes locekļus aprūpes pasākumu veikšanā,
 • sadarbojas ar pacienta ģimenes ārstu,
 • dokumentē aprūpes procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību ārstniecības iestādē.

Pakalpojuma saņemšanai obligāti nepieciešams ģimenes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes speciālista nosūtījums medicīniskai aprūpei mājās. Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras tiek veiktas tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu.

Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās var saņemt pacienti, kuriem ir noteiktas saslimšanas. Tā ir medicīniska aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā.

Pakalpojumi

Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • medikamentu ievadīšana;
 • ādas bojājuma aprūpe;
 • izgulējumu aprūpe;
 • trofisku čūlu aprūpe;
 • primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe;
 • diegu vai skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces;
 • ilgstoši dzīstošas brūces aprūpe (pārsiešanas);
 • urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, tai skaitā pacientu un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru dienests vienai personai apmaksā ne vairāk kā piecas reizes, izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru dienests apmaksā atbilstošifaktiski sniegto pakalpojumu skaitam;
 • enterāla barošana caur zondi;
 • vitālo rādītāju kontrole;
 • asinsanalīžu paraugu noņemšana;
 • glikozes līmeņa noteikšana;
 • pacientu un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība aprūpes veikšanā un par veselības veicināšanas pasākumiem.

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojuma mājās organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumiem veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

 • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē
 • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.