2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Drustu pagasts

Drustu pagasta kopējā platība 156,7 km²

 Iedzīvotāju skaits 998.

Drusti atrodas 44 km no Cēsīm, 20 km no Raunas un 129 km no Rīgas, Vidzemes augstienes Mežoles paugurā, dienvidaustrumu daļa  – Augšgaujas ieplakā, pagasta teritoriju šķērso Gaujas pieteka Palsa, kas agrāk ar saviem ūdeņiem darbināja četras dzirnavas un pēc II Pasaules kara savos mežainajos krastos deva patvērumu nacionālajiem partizāniem.

Drustu mozaīkveida ainavu telpas raksturu nosaka vidēji lieli pauguri un lauksaimniecības zemju mija ar mežu puduriem un ezeriem. Drustu pagasta teritorijā ir 22 ezeri un 25 mākslīgi uzpludinātās ūdenskrātuves ar platību lielāku par 1 ha.
Augstākā vieta – Slapjuma kalns 247,7 m virs jūras līmeņa.
Drustu pagasts robežojas ar Zosēnu, Jaunpiebalgas, Dzērbenes, Launkalnes, Rankas un Variņu pagastiem.
Drustu vārds rakstītos vēstures pirmavotos pirmo reizi minēts 1262.g., kad tagadējā pagasta teritorija iekļauta Rīgas bīskapijas Raunas novadā.