2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Gaujienas pagasts

Foto J. Šatrovskis


Gaujienas pagasta platība: 126 km2

Iedzīvotāju skaits:  832. (01.08.2021)

Gaujiena atrodas Latvijas ZA – 160 km no Rīgas. Pagasta platība ir 126 km2 , t. sk. 55 km2 meži, 22 km2 purvi.

Gaujienas senākais nosaukums Atzele (arī Adzele, Agzele, vāciski Schloss Adsel, krieviski Adzeļskaja) pirmoreiz minēts 1111.gadā Novgorodas laika grāmatā. 2011.gadā, atzīmējot Adzeles 900-gadi, izdota H. Grāvja grāmata “Adzele-Gaujiena” par Gaujienas pagasta vēsturi.

Daudzveidīga un bagāta ir Gaujienas daba. Gauja, kuras krastos sastopami daudzi reti biotopi, ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, tā iekļauta ES aizsargājamā teritorijā Natura 2000. Pagasta teritorijā atrodas Melnsalas purva ornitoloģiskais liegums, Lepuru purva dzērvenāju liegums, botāniskais liegums “Gaujienas priedes” un ģeoloģiskais liegums Kalamecu – Markuzu gravas ar dolomīta atsegumiem. Viens no ievērojamākiem ģeoloģiskajiem objektiem Baltijā ir Atzeles dolomīta slāņu stratotips – senās dolomīta lauztuves pie Gaujienas internātpamatskolas (1840.g. pētījuši vācu zinātnieki).

Gaujienā ir ievērojami kultūrvēsturiskie objekti un vietas: senkapi un pilskalns, Livonijas ordeņu pilsdrupas un Gaujienas muižas apbūves ansamblis, Zvārtavas muižas komplekss. Mācītājmāja, Palšu muižas dzīvojamā māja, Gaujienas jaunā pils, Zvārtavas pils un Gaujienas kultūrvēsturiskā ainava ir iekļautas Eiropas Kultūras mantojuma sarakstā.

Gaujienas parkā atrodas ievērojamā latviešu komponista, profesora Jāzepa Vītola māja “Anniņas”, tradicionāli jūlijā pie “Anniņām” notiek komponistam Jāzepam Vītolam veltītas Mūzikas dienas, bērnu un jauniešu radošās nometnes “Vītolēni” koncerti.

Ar Gaujienas vārdu pasaulē izgājuši – grāmatas “Adzele-Gaujiena” autors, skolotājs, novadpētnieks, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Harijs Grāvis, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, dzejnieki Ojārs Vācietis, Gunārs Selga, Daina Avotiņa, žurnālists Ramons Ratseps un daudzi citi. Gaujienas pagasta tēlu veido sena un bagāta kultūrvide. Muižas ļaužu dzīvojamā ēkā, tautā saukta par “Špricmāju”, no 1952. gada darbojas Gaujienas tautas nams ar aktīvu pašdarbības kolektīvu saimi. Tautas nama ēkas pirmajā stāvā atrodas Gaujienas bibliotēka, kas dibināta 1950. gada 17. novembrī.

Skolēni pamatizglītību iegūst Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, bet speciālo izglītības programmu Gaujienas pamatskolā, savukārt Gaujienas mūzikas un mākslas skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas instrumentu spēlē, kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā.

Gaujienieši aktīvi sporto, nodarbojoties ar volejbolu, futbolu, florbolu. Ar labiem panākumiem var lepoties Gaujienas orientieristi no orientēšanas kluba “Alūksne – Ape”, kas piedalās sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

Darbīgi dzīvo un saimnieko Gaujienas pagastā tādi uzņēmumi, kā SIA “Very Berry”, SIA “Vaidens”, Z/s”Lejasrudzīši – Zvejnieki”, Z/s “Dravnieki” “Jaunzemi” un daudzi citi.

Tūristiem piedāvājam apmeklēt Gaujienas muižas ansambli, Gaujienas skanošo mūzikas taku, Zvārtavas pili, J.Vītola memoriālo muzeju “Anniņas”, doties pārgājienā pa Gaujienas dabas taku, apmeklēt Kalamecu un Markuzu gravas un izpētīt Alkšņupītes sausgultnes karsta kritenes jeb “Ūdensrijēju”.