2022. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt
Slaideris1
Slaideris1
Slaideris5
Slaideris5
Salideris3
Salideris3
Slaideris4
Slaideris4
Salideris2
Salideris2
Flower

Jaunumi

Uzņēmējdarbība
Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdoti augoši koki (kailcirtē), kas atrodas zemes vienībā

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdoti augoši koki (kailcirtē), kas atrodas zemes vienībā "Tīrumnieki-2", Trapenes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod augošus kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 5.01 ha 1.kvartāla 2., 3. un 4.nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu  1287,55 m³, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Tīrumnieki-2”, Trapenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 3684 003 0385. Reģistrācija izsolei no 2022.gada 10.augusta plkst.13:00 līdz 2022.gada 30.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē.

Lasīt vairāk ›

Uzņēmējdarbība
Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums "Pamales", Smiltenes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pamales”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 003 0299. Reģistrācija izsolei no 2022.gada 11.augusta plkst. 13:00 līdz 2022.gada 31.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē.

Lasīt vairāk ›

Uzņēmējdarbība
Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums "Ilgas 156", Smiltenes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ilgas 156”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra kadastra numurs 9480 005 0406. Reģistrācija izsolei no 2022.gada 11.augusta plkst. 13:00 līdz 2022.gada 31.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē.

Lasīt vairāk ›