2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Apes pilsēta un Apes pagasts

Foto J. Šatrovskis


Pilsēta Ape –  viena no mazākajām Latvijas pilsētām, tomēr ar savu unikālu vietu un nozīmi, ar savu īpašu skanējumu un vērtību. Ape atrodas Latvijas ZA daļā, Igaunijas pierobežā, 177 km no Rīgas. Pilsētas platība ir 2,52 km2, pagasta platība -124,92 km2 .

Iedzīvotāju skaits 1301 (uz 01.08.2021.), t.sk. pilsētā 845, pagastā 456.

Ape izveidojusies lēzenā ieplakā Vaidavas upes krastā. Pilsēta (sākumā miests) veidojusies uz muižas zemes, kas 1420. gadā izlēņota G.G. Hoppem. Ir versija, ka no viņa uzvārda cēlies muižas nosaukums (Hoppenhof – Oppe – Ope – Ape). Ar muižu vēsturiski saistīta Apes un apkārtējās teritorijas attīstība. Par paraugmuižu to savulaik izveidoja barons Delvigs, izvēršot gan piena lopkopību, gan dolomīta ieguvi un kaļķa ražošanu. 20.gadsimta sākumā sākās darbs pie šaursliežu dzelzceļa izbūves, barons Aksels fon Delvigs pasūtīja plānu apdzīvotas vietas veidošanai ap dzelzceļa staciju. Tā tika likti pamati Oppes miestam un jau 1928.gadā tika piešķirts pilsētas statuss.

Meži aizņem 57% Apes pilsētas un pagasta teritorijas, ir lieli purvi, daļa no tiem ir meliorēti. Mazpilsētas raksturīga īpatnība ir vietējā dolomīta ēkas. Apes pagastā atrodas trīs Eiropas nozīmes aizsargājamās teritorijas: Ašu purvs, Korneti-Peļļi, kā arī daļa no aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”.

Ape var lepoties ar dižiem un savdabīgiem kokiem, to skaitā Eiropā dižāko balto vītolu. Gleznains smilšakmens atsegums ir “Raganu klintis” Vaidavas upes krastā, tur izveidota 1,5 km gara dabas izziņas taka. Blakus Grūbes dolomītu atsegumam un ūdenskritumam darbojas Grūbes HES.

Lielākās apdzīvotās vietas ir Uskani, Grūbe, Dauškāni. Jaunrozes ciemu pievienoja Apes ciemam, izveidojot Apes lauku teritoriju, ko 2010. gadā pārdēvēja par Apes pagastu.

Apes teritorijā galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, transporta pārvadājumi, tirdzniecība un mājražošana.

Mazpilsētas senatne atspoguļota skolotāja, folklorista Dāvja Ozoliņa pirms gadsimta savāktajās teikās. Apē un tās apkārtnē dzīvojuši un darbojušies vairāki ievērojami novadnieki – rakstnieki Elīna Zālīte, Linards Laicens, keramiķis Eduards Detlavs, matemātiķis Aivars Liepa, arhitekts Raimonds Gunārs Slaidiņš. E.Zālītes memoriālā māja glabā ievērojamās rakstnieces piemiņu, bet 2016. gadā atjaunots viņas piemineklis pie vidusskolas.

Savu lokālpatriotismu un vēlmi darbīgi dzīvot savā dzīves vietā pierādījuši tādi uzņēmumi kā SIA “Līvs AM”, SIA “Apiņi”, SIA “Rismus VK”, kokaudzētava z/s “Miķeļi”, z/s “Kalnarušķi”, “Melderi”, SIA TTR Company, SIA “Grube fish z/s “Vosukalni”, z/s “Zīļi”, Zīmols ZĪLE un daudzi citi aktīvi uzņēmēji un saimniecības.

Ar dažādu projektu palīdzību pēdējos gados Apē piesaistīti ievērojami līdzekļi infrastruktūras uzlabošanai un kultūras, izglītības, sociālās sfēras, tūrisma, uzņēmējdarbības attīstībai.

Apē visos laikos bijusi un joprojām ir aktīva, daudzpusīga kultūras dzīve. Tradicionāli kļuvuši Apes pilsētas svētki augusta beigās, ar plašu vērienu notiek pārrobežu pavasara un rudens gadatirgi, pasākumi vasarā notiek arī brīvdabas estrādē, iecienīts kļuvis atpūtas un sporta pasākums “Vaidavings”. Iedzīvotāju radošās izpausmes veicina Apes tautas nams. Joprojām braši muzicē pūtēji – senākais mūsu puses amatiermākslas kolektīvs, dibināts jau 1869.gadā.

  1. gadā dibinātajai Apes bibliotēkai darbojas trīs nodaļas – abonements, lasītava un bērnu literatūras nodaļa.

Izglītības pamatus Apes bērniem iespējams apgūt pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”. Nākamā līmeņa zināšanas iegūstamas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā. Skolā izglītības vēsturei veltīta novadpētniecības krātuve.

Apenieši labprāt sporto, dzīvesprieku un veselību gūstot dažādos sporta veidos: vieglatlētikā, futbolā, hokejā, volejbolā, galda spēlēs, velosportā, motosportā, autosportā. Notiek čempionāti basketbolā, florbolā, bez tam arī svaru stieņa spiešanā guļus. Novada seniori regulāri gūst medaļas šajā spēka disciplīnā. Motosporta tradīcijas Apē jau iegājušas piektajā gadu desmitā. Arvīda Levana vārdā nosauktajā mototrasē ik gadus norisinās starptautiskās sacensības “Vaidavas kauss”, kuras organizē Mairis Levans kopā ar palīgiem. Lepojamies ar vienu no Latvijas labākajiem motosportistiem – Matīsu Karro, kurš atzīstami cīnās pasaules mototrasēs. Atraktīvas gan sportistiem, gan skatītājiem ir atdzimušās “Zelta mopēda” balvas izcīņas sacensības, kurās veiksmīgi startē apenieši. Par tradīciju kļuvusi “Vaidavas kausa” izcīņa Vivus.lv MTB (kalnu velo) velomaratonā, kur tiek piedāvātas iespējas startēt gan lieliem, gan maziem. Sacensībās gan Latvijā, gan Igaunijā veiksmīgi apeniešu 4×4 Trofi reidu ekipāžas. Noturīgas tradīcijas Apē ir hokeja spēlei. Sportiskām aktivitātēm pilsētā kalpo hokeja laukums, divi stadioni un pludmales volejbola laukums, kā arī BMX trase un trenažieri.

Veicinot iedzīvotāju iniciatīvu, rakstot projektus un iesaistoties pilsētas vides labiekārtošanā, aktīvi dažādās jomās darbojas nevalstiskās organizācijas – biedrība “Apes attīstības atbalsta klubs” (AAA), “Hokeja klubs Ape”, “Radošo ideju centrs”, jauniešu klubs “Sliedes”, “Motoklubs Ape”. Ar LELB (Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes) un ziedotāju atbalstu Apē 2014. gadā uzbūvēta un iesvētīta Sv. Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca. Darbojas Svētdienas skola un katoļu lūgšanu grupa.

Tūristiem savdabīgā mazpilsēta piedāvā apskatīt pilsētas vēsturisko centru ar dolomīta ēkām un unikālo 200 m kalto bruģi, izstaigāt novadnieku piemiņas vietas, iepazīt interesantos dabas veidojumus – savdabīgos kokus, iežu atsegumus, avotus, Vaidavas dabas takā izzināt dabas un vēstures noslēpumus, apbrīnot floru un faunu.

Ceļotāji labprāt apmeklē darbīgās Apes zemnieku saimniecības, ražotnes, daiļdārzus, zivju audzētavu un Grūbes HES. Aktīvā tūrisma cienītājiem patīk laivot pa Vaidavu vai izbaudīt neskarto pierobežas dabu, dodoties pa starptautiskā velomaršruta “Tour de Lat Est” kalnainajiem ceļiem.