Domes sēdes

18.01.2023

Ārkārtas domes sēde 18.01.2023. plkst. 9.45

Domes_S_DK_Nr1_18012023 Lejuplādēt Darba kārtība
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
1. Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu un nekustamā īpašuma Kalēju ielā 7, Smiltenē, Smiltenes novadā iegādi
#
#
2. Par Ilzes Verginas atbrīvošanu no Smiltenes vidusskolas direktores amata
#
#
Protokols
#

09.01.2023

Domes sēde 25.01.2023. plkst.10.00

Domes_s_DK_Nr2_25012023 Lejuplādēt Darba kārtība
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi