Domes sēdes

11.01.2022

Ārkārtas domes sēde 11.01.2022. plkst. 13.00

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne