2022. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pašvaldība

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdoti augoši koki (kailcirtē), kas atrodas zemes vienībā
Uzņēmējdarbība

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdoti augoši koki (kailcirtē), kas atrodas zemes vienībā "Tīrumnieki-2", Trapenes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod augošus kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 5.01 ha 1.kvartāla 2., 3. un 4.nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu  1287,55 m³, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Tīrumnieki-2”, Trapenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 3684 003 0385. Reģistrācija izsolei no 2022.gada 10.augusta plkst.13:00 līdz 2022.gada 30.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē.

lasīt vairāk ›

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums
Uzņēmējdarbība

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums "Pamales", Smiltenes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pamales”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 003 0299. Reģistrācija izsolei no 2022.gada 11.augusta plkst. 13:00 līdz 2022.gada 31.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē.

lasīt vairāk ›

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums
Uzņēmējdarbība

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums "Ilgas 156", Smiltenes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ilgas 156”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra kadastra numurs 9480 005 0406. Reģistrācija izsolei no 2022.gada 11.augusta plkst. 13:00 līdz 2022.gada 31.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē.

lasīt vairāk ›

Uzņēmējdarbība
Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums "Ķevēni", Raunas pagastā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ķevēni”, Raunas pagastā, Smiltenes novadā. Reģistrācija izsolei no 2022.gada 10.augusta plkst. 13:00 līdz 2022.gada 30.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē.

lasīt vairāk ›

Uzņēmējdarbība
Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 9, Blomē, rakstiska nomas tiesību izsole nedzīvojamai telpai

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 9, Blomē, rakstiska nomas tiesību izsole nedzīvojamai telpai

Smiltenes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai Cēsu ielā 9, Blomē, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 9446 006 0265 001, 14.0 m2 kopplatībā; Izsoles dalībnieki var pieteikties līdz 2022. gada 5.septembrim (ieskaitot),  

lasīt vairāk ›

Pašvaldība
Pašvaldības pārstāvji tiekas ar Blomes pagasta iedzīvotājiem

Pašvaldības pārstāvji tiekas ar Blomes pagasta iedzīvotājiem

2022. gada 26. jūlijā Blomes tautas namā Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji tikās ar pagasta iedzīvotājiem, lai pārrunātu aktualitātes, atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu ierosinājumus. Pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs, Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa un Kultūras un tūrisma pārvaldes Kultūras jomas vadītāja Iveta Kovtuņenko, kā arī virkne domes deputātu.

lasīt vairāk ›

Izglītība
Četrām Smiltenes novada skolām būs jauni direktori

Četrām Smiltenes novada skolām būs jauni direktori

2022.gada 27. jūlijā, Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē, deputāti amatos apstiprināja četrus jaunus Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītājus.

lasīt vairāk ›