2022. gada 10. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pašvaldība

Grundzāles pagasta iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem
Pašvaldība

Grundzāles pagasta iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem

Otrdien, 2022. gada 13. decembrī, pulksten 18.00 Grundzāles kultūras namā, Tilta ielā 5, Grundzāles pagastā, norisināsies iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem.

lasīt vairāk ›

Smiltenes novadam izsludināts ģerbonis
Sabiedrība

Smiltenes novadam izsludināts ģerbonis

Lai jaunais simbols viegli iedzīvojas, vieno iedzīvotājus, veido piederības un lepnuma sajūtu novadam!

lasīt vairāk ›

Pašvaldības pārstāvji tiekas ar Trapenes pagasta iedzīvotājiem
Pašvaldība

Pašvaldības pārstāvji tiekas ar Trapenes pagasta iedzīvotājiem

2022. gada 29. novembra vakarā Trapenes kultūras namā pulcējās vairāk nekā 30 iedzīvotāji, lai tiktos ar pašvaldības pārstāvjiem, uzzinātu par aktuālo novadā, uzdotu sev interesējošus jautājumus un izteiktu viedokli.

lasīt vairāk ›

Jauniešiem
Apstiprināta Jaunatnes politikas stratēģija pieciem gadiem

Apstiprināta Jaunatnes politikas stratēģija pieciem gadiem

Smiltenes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2023. – 2028. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus, mērķus, uzdevumus un to īstenotājus.

lasīt vairāk ›

Pašvaldība
Smiltenes novada pašvaldības ārkārtas domes sēde 02.12.2022., plkst. 15.00

Smiltenes novada pašvaldības ārkārtas domes sēde 02.12.2022., plkst. 15.00

Sēde notiks sēžu zālē, Dārza ielā 3, Smiltenē.

lasīt vairāk ›

Pašvaldība
Īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšana Smiltenes novada pašvaldības dzīvojamā fondā

Īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšana Smiltenes novada pašvaldības dzīvojamā fondā

Smiltenes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. novembra sēdē apstiprinājusi iekšējos Noteikumus Nr.16/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”, lai attiecībā uz visu pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo fondu, kas izīrēts, noslēdzot īres līgumus, ieviestu vienotu kārtību attiecībā uz situācijām, kad īrnieks vēlas veikt lielākus kapitālieguldījumus īrētajā dzīvojamā telpā un saņemt par to īres maksas samazinājumu.

lasīt vairāk ›

Pašvaldība
Pieņemti pašvaldības ūdenstilpju pārvaldības noteikumi

Pieņemti pašvaldības ūdenstilpju pārvaldības noteikumi

Smiltenes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. novembra sēdē apstiprinājusi iekšējos Noteikumus Nr.17/22 “Smiltenes novada pašvaldības valdījumā un apsaimniekošanā esošo ūdenstilpju pārvaldības noteikumi”. Noteikumi nosaka, ka  Smiltenes novada pašvaldības pārvaldībā esošo ūdenstilpju pārvaldīšanu novada pagastos un Apes pilsētā nodrošina attiecīgā pagasta/apvienības pārvalde, Smiltenes pilsētā – pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļa.

lasīt vairāk ›