2023. gada 31. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Sabiedrības līdzdalība

Ministru kabineta noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību Saeimas, Ministru kabineta, tiešās valsts pārvaldes iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, kas nav padotas Ministru kabinetam, plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas procesā.

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties attīstības plānošanā:

  • piedaloties starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs;
  • piedaloties sabiedriskajā apspriedē;
  • iesaistoties publiskajā apspriešanā;
  • iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs (piemēram, videokonferencēs un sabiedriskās domas aptaujās);
  • rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā;
  • sagatavojot atzinumu attīstības plānošanas dokumentam pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;
  • sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā;
  • līdzdarbojoties politikas ieviešanā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

Vēlētāju iniciatīvas 

Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības:

     1. iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai;

     2. ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Izmantot šīs tiesības vēlētāji var 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi.

Plašāka informācija par vēlētāju iniciatīvām un parakstu vākšanas nosacījumiem pieejama Centrālā vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv:  

Arī Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja iepazīties un parakstīties par dažādām vēlētāju iniciatīvām.

Plašāka informācija par to pieejama portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu sadaļā “Dažādi”.