2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pamatskola aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) izglītības jomā pirmskolas izglītības grupās Raunā un Launkalnē

Raunas pamatskola

 reģistrācijas Nr. 4412903467

aicina pieteikties darbā

DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) IZGLĪTĪBAS JOMĀ

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS

RAUNĀ UN LAUNKALNĒ

(profesijas kods 1345 04)

amatu uz nenoteiktu laiku (1 slodze, 40 stundas nedēļā)

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu 1604,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 1 slodzi;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, un citus labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;

 

Amata pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības programmas īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kvalifikācijas un izglītības pilnveidošanai;
 • Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā, nodrošinot izpildi;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo sasniegumiem unproblēmām;
 • Plānot un īstenot izglītības iestādes ikmēneša pasākumus;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Koordinēt izglītības iestādes atbalsta personāla darbu izglītojamā mācīšanās, psiholoģisko un veselības problēmurisināšanā;
 • Veikt uzraudzību par iestādes ELLIS, E-KLASE sistēmu

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādē);
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • zināšanas pirmsskolas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • kompetences: orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu; konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana; konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana; spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; komandas vadīšana un darbinieku motivēšana; organizācijas vērtību apzināšanās; pārmaiņu vadība.

 

Pieteikuma dokumentus: CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: [email protected] līdz 2024.gada 15.maijam.

Tālrunis papildus informācijai, direktore Agnese Rode-Danšina 29445397.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Raunas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.