2023. gada 2. okt.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Ceļu uzturēšana

Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība

2022.gada 29.jūnijā apstiprināti noteikumi par Smiltenes novada pašvaldībai piederošo un pārvaldībā esošo ceļu uzturēšanas un pārvaldības prasībām papildus Ministru Kabineta noteikumos noteiktajām un to izpildes un kontroles kārtību. 

Noteikumi nav attiecināmi uz satiksmes infrastruktūru, kura ietverta teritorijas attīstības plānošanas dokumentos kā perspektīvā izbūvējama, bet nav izbūvēta. 

NOTEIKUMI

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija Noteikumos Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu

1.Pielikums – Ceļu un ielu uzturēšanas klašu saraksts ziemas un vasaras sezonai: 

Apes pilsētā ; Apes pagasts; Bilskas pagasts; Blomes pagasts; Brantu pagasts; Drustu pagasts;  Gaujienas pagasts;  Grundzāles pagasts; Launkalnes pagasts;  Palsmanes pagastsRaunas pagasts;  Smiltenes pilsēta; Smiltenes pagasts; Trapenes pagasts; Variņu pagasts;  Virešu pagasts; 

2.Pielikumsceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas.