2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Ceļu uzturēšana

Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība

2022. gada 29. jūnijā apstiprināti noteikumi par Smiltenes novada pašvaldībai piederošo un pārvaldībā esošo ceļu uzturēšanas un pārvaldības prasībām papildus Ministru Kabineta noteikumos noteiktajām un to izpildes un kontroles kārtību.  Noteikumi nav attiecināmi uz satiksmes infrastruktūru, kura ietverta teritorijas attīstības plānošanas dokumentos kā perspektīvā izbūvējama, bet nav izbūvēta. 

NOTEIKUMI

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija Noteikumos Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu

1. Pielikums – Ceļu un ielu uzturēšanas klašu saraksts ziemas un vasaras sezonai, atjaunots 18.01.2024. 

Apes pilsētā; Apes pagasts; Bilskas pagasts; Blomes pagasts; Brantu pagasts; Drustu pagasts;  Gaujienas pagasts;  Grundzāles pagasts; Launkalnes pagasts;  Palsmanes pagastsRaunas pagasts;  Smiltenes pilsēta; Smiltenes pagasts; Trapenes pagasts; Variņu pagasts; Virešu pagasts.

2. Pielikumsceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas. 

Smiltenes novada ielu un ceļu saraksti, apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra sēdes lēmumu Nr. 586, kas apskatāms šeit.

  1. Smiltenes novada ielu saraksts, atjaunots 18.01.2024.
  2. Smiltenes novada A grupas ceļu saraksts, atjaunots 18.01.2024.
  3. Smiltenes novada B grupas ceļu saraksts, atjaunots 18.01.2024.
  4. Smiltenes novada C grupas ceļu saraksts, atjaunots 18.01.2024.

Pagaidu transporta masas ierobežojumi uz ceļiem Smiltenes novadā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus, ja transportlīdzekļa masa pārsniedz noteiktu apjomu, pa noteiktiem Smiltenes novada pašvaldības pagastu ceļiem. Vairāk informācijas vēršoties pagastu pārvaldniekiem/cēm.  Ierobežojumi spēkā līdz nākošajam rīkojumam un tiks atcelti atbilstoši laika apstākļiem katrā pagastā.

Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz norādīto apjomu un kuri izmanto norādītos Smiltenes novada pašvaldības ceļus:

2.1. mežistrādei;

2.2. smagu kravu pārvadāšanai;

2.3. lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.

Lūgums kravas automobiļu vadītājiem ievērot masas ierobežojumus!

Aicinām iedzīvotājus, redzot iespējamos pārkāpumus, ziņot Valsts policijai pa tālruni 110. 

Aktuālie kravas pārvadājumu ierobežojumi:

Pagasts Ceļa posms/-i Masas ierobežojums Spēkā stāšanās datums Atbildīgā persona
Apes pagasts  Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 
Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Sapnīši – Graudi 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Lipski – Jaunlāči – Eglītes 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Ape – Skripji – Dārziņi – Peļļi 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Ķekši – Ķipari – Žagatas 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Ape – Cikuži 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Grūbe – Silamiķītes 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Skripji – Avotiņi 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Dārziņi-Purakalni-Ķekši 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Skripji-Pauļi 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Jaši-Baloži-Vārpas 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Grūbe – Jaunzuši 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Apes pagasts  Purveitu ceļš 7 tonnas

01.03.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Liene Ābolkalne
26547110
[email protected]
Bilskas pagasts Vimbas-Jaunegļi 10 tonnas 16.10.2023. Linda Karlsone
tel. nr. 29189126
 
Gaujienas pagasts Zvārtava – Imantas slēgts posms 1.6 – 2.05 km

29.02.2024.

Atcelti ierobežojumi ar  08.04.2024. 

Inguna Avota:
tel.nr. 27805625
[email protected]
Gaujienas pagasts Tuntes – Līvakas 2,5 tonnas uz asi 28.02.2024. Inguna Avota:
tel.nr. 27805625
[email protected]
Gaujienas pagasts Zvārtava – Sili 2,5 tonnas uz asi 28.02.2024. Inguna Avota:
tel.nr. 27805625
[email protected]
Gaujienas pagasts Dambīši – Lesiņi 2,5 tonnas uz asi 28.02.2024. Inguna Avota:
tel.nr. 27805625
[email protected]
Gaujienas pagasts Zvārtava-Imantas 7 tonnas 16.10.2023. Inguna Avota:
tel.nr. 27805625
[email protected]
Raunas pagasts Klinči – Immuri  7 tonnas

27.02.2024.

Atcelti aizliegumi ar 12.04.2024. 

Linda Zūdiņa:
Raunas pagasts Drūģi – Rempi – Vības  7 tonnas

27.02.2024.

Atcelti aizliegumi ar 12.04.2024. 

Linda Zūdiņa:
Raunas pagasts Cīruļi – Atgāzes  7 tonnas

27.02.2024.

Atcelti aizliegumi ar 12.04.2024. 

Linda Zūdiņa:
Raunas pagasts  Jāņaskola -Auškāpi  7 tonnas

22.02.2024.

Atcelti aizliegumi ar 12.04.2024. 

Linda Zūdiņa:
Raunas pagasts Cimza – Dravēļi 7 tonnas

26.02.2024.

Atcelti aizliegumi ar 12.04.2024. 

Linda Zūdiņa:
Raunas pagasts Veģeri – Priedkalni 7 tonnas

26.02.2024.

Atcelti aizliegumi ar 12.04.2024. 

Linda Zūdiņa:
Raunas pagasts Bormaņi – Vagaļi – Mūrnieki 7 tonnas

26.02.2024.

Atcelti aizliegumi ar 12.04.2024. 

Linda Zūdiņa:
Virešu pagasts V411 Bišusili 10 tonnas 28.02.2024
Līga Ozoliņa
tel.nr.29489660
[email protected] 
Virešu pagasts V411 Imantas 10 tonnas 28.02.2024 Līga Ozoliņa
tel.nr.29489660
[email protected]
Virešu pagasts V411 Līves – Kalnvidi 10 tonnas 28.02.2024 Līga Ozoliņa
tel.nr.29489660
[email protected]
Virešu pagasts V411-Čiekuri-Gargrīdas 10 tonnas 28.02.2024. Līga Ozoliņa
tel.nr.29489660
[email protected]
Virešu pagasts A2-Luikas 10 tonnas 28.02.2024. Līga Ozoliņa
tel.nr.29489660
[email protected]