2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pašvaldības Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” izdošanas mērķis ir informēt iedzīvotājus par domes lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, aktuāliem notikumiem pašvaldībā, izglītībā, kultūrā, sportā,  tūrismā, kā arī sniegt noderīgu informāciju, skaidrojumus un atbildes uz iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem.
Izdevējs: Smiltenes novada pašvaldība
Iznāk: Iznāk kopš 2010. gada 25. augusta, 1 reizi mēnesī. 
Saturs:
  • Izdevumā tiek publicēta pašvaldības oficiālā informācija (domes lēmumi, saistošie noteikumi, paziņojumi, projektu relīzes), kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāti publicējama.
  • Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību informācija par to darbību, aktualitātēm un gaidāmajām vai notikušajām izmaiņām un cita sabiedrībai svarīga informācija.
  • Pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālistu sagatavotā informācija par notikumiem un aktualitātēm pašvaldībā un Smiltenes novadā.
  • Valstiskas nozīmes informācija, kas skar iedzīvotāju intereses, valsts iestāžu informāciju par iedzīvotājiem veicamām darbībām, piem., informāciju par Valsts zemes dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta un citu iestāžu darbību.
  • Smiltenes novada nevalstisko organizāciju informācija par to darbību, realizētiem projektiem, aktualitātēm un gaidāmajiem notikumiem. 

Pašvaldības izdevumā netiek publicēta komerciāla rakstura informācija, fizisku un juridisku personu reklāma, sludinājumi vai informācija, ja tajā saskatāmas negodīgas konkurences pazīmes.

Atbildīgā persona par izdevumu:
  • informatīvā izdevuma sagatavošanu un izdošanu nodrošina Smiltenes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa, e-pasts: [email protected]tālr.: +371 64707863, +371 29613117.
  • Izdevuma maketēšanu, drukāšanu un izplatīšanu veic juridiska (fiziska) persona uz līguma pamata, kas noslēgts, ievērojot normatīvos aktus.
  • Publicējamo informāciju var iesniegt jau sagatavota raksta formā vai iesniedzot publicējamus oficiālos dokumentus, sūtot uz e-pasts: [email protected].  Informācija kārtējam izdevumam var iesniegt līdz katra kalendārā mēneša pirmajai vai otrajai trešdienai, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms izdevuma izdošanas. 
Izplatīšana: izdevums tiek izplatīts bez maksas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā fizisko un juridisko personu pastkastītēs. 
Tirāža: izdevums tiek izdots latviešu valodā, tas ir periodisks, tā vienreizējā tirāža ir ne mazāka kā 8930 eksemplāri. 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis elektroniskā versija

2011.gads