2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Citi atbalsta instrumenti uzņēmējiem

Aicinām iepazīties ar apkopojumu, kurā atrodami pašlaik aktuālie atbalsta instrumenti uzņēmējiem. Ja pamanītas nepilnības vai ir informācija par vēl kādu atbalsta instrumentu uzņēmējiem – aicinām par to informēt, rakstot e-pastu: [email protected].

INVESTĪCIJU OBJEKTU KARTE

Neierobežots termiņš, iesūtot uz [email protected]

Iesniedz informāciju Investīciju objektu kartei par īpašumiem, kas pieejami uzņēmējdarbībai vai dzīvojamai apbūvei vai aplūko pieejamās telpas un īpašumus savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Plašāk ŠEIT.

VIDZEMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA KONSULTĀCIJAS

Pieteikšanās atvērta, līdz iespējams aizpildīt pieteikuma formu ŠEIT.

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmēji aicināti pieteikties De Minimis finansētām konsultācijām, kas var kļūt par spēcīgu atbalstu uzņēmuma mērķu definēšanā un sasniegšanā, inovāciju un starptautiskās sadarbības attīstīšanā kā arī Latvijā un Eiropas Savienībā pieejamo uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu apgūšanā.

Uzņēmējdarbības konsultācijas ir pirmais solis virzībā uz mērķi situācijās, kad aktuāls kļuvis kāds no šiem vai līdzīgiem jautājumiem:

• Finansējuma pieejamība un atbalsta programmas
• Inovāciju ieviešana uzņēmumā
• Jaunu produktu attīstīšana
• Nākamie attīstības soļi
• Jaunu eksporta tirgu apgūšana
• Eksporta apgrozījuma palielināšana
• Uzņēmuma esošās situācijas analīze
• Izaugsmes iespēju redzējums.

Plašāk ŠEIT.

ATBALSTS PROCESU DIGITALIZĀCIJAI KOMERCDARBĪBĀ

Pieteikšanās: līdz ir pieejams finansējums.

Programmas mērķis ir veicināt komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju un produktivitātes paaugstināšanu, lai veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju.

Finansējums:

 • Mazais grants: līdz 5000 EUR (atbalsts 100%).
 • Lielais grants: līdz 100 000 EUR (atbalsts 30-60%).

Pieteikšanās:

Plašāk ŠEIT.

REĢIONĀLĀS MOBILITĀTES ATBALSTS DARBA DEVĒJIEM (NVA) (n

Pieteikšanās: 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas ar nodarbināto.

Transporta vai īres izdevumu kompensācija jaunajiem darbiniekiem. 

Atlīdzība tiek izmaksāta darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā: transportam 10 EUR/dienā vai izmitināšanai 200 EUR/mēnesī.

Darba attiecībām jābūt nodibinātām ar darbinieku, kuram iepriekš bija piešķirts bezdarbnieka statuss.

Plašāk ŠEIT.

ALTUM ATBALSTS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UZŅĒMĒJIEM

Pieteikšanās no 25. augusta līdz 25.oktobrim.

Programma energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei.  

Atbalsts uzņēmējiem tiks sniegts aizdevuma vai paralēlā aizdevuma veidā un tam tiks piemērota kapitāla atlaide līdz 30% apmērā no projekta izmaksām, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Kapitāla atlaide ir izmantojama aizdevuma pamatsummas dzēšanai pēc tam, kad ir pabeigta projekta īstenošana un ir sasniegti noteiktie energoefektivitātes kritēriji. To izvērtēs ALTUM sadarbībā ar energoefektivitātes jomas ekspertiem.

Aizdevuma apjoms varēs būt līdz 5 miljoniem eiro, ieskaitot kapitāla atlaidi līdz 30%, kas nevar būt lielāka par 1,5 miljoniem eiro. Paralēliem aizdevumiem, kurus ALTUM sniegs līdztekus kredītiestāžu aizdevumiem, minimālā aizdevuma summa būs 50 tūkstoši eiro. Atbalsts elektroauto iegādei būs pieejams eksportējošiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem kā garantija ar kapitāla atlaidi līdz 5000 eiro vienam M1 klases transportlīdzeklim (vieglais pasažieru auto), līdz 10 000 eiro vienam N1 klases transportlīdzeklim (vieglais komerctransports), nepārsniedzot 30% no auto iegādes cenas bez PVN un pieejamo de minimis limitu. Papildu informācija par elektroauto iegādes garantiju ar kapitāla atlaidi pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.

Plašāk ŠEIT.

ATBALSTS GADOS JAUNAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI

Pieteikšanās: no 20. septembra līdz 20. oktobrim. 

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Maksimālā atbalsta summa ir 40 tūkstoši eiro ar 100% atbalsta intensitāti, to var saņemt vismaz divos maksājumos: 80% avansā un 20% pēc darījuma darbības plāna pabeigšanas.

Atbalsta veidsvienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.

Svarīgi: 

 • Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem līdz četriem kalendāra gadiem.
 • Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
 • Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, jaunajam lauksaimniekam uz projekta iesniegšanas brīdi jāpieder vismaz 50 procents pamatkapitāla daļu un jābūt paraksta tiesībām vai jābūt saimniecības īpašniekam.

Plašāk ŠEIT.

EGRANTU PROGRAMMA SIEVIEŠU – UZŅĒMĒJU ATBALSTAM (VISA “SHE’S NEXT”) (

Pieteikšanās no 17. augusta līdz 28. septembrim.

Grantu programma, lai atbalstītu sievietes – uzņēmējas, kuras saskaras ar nevienlīdzīgu situāciju uzņēmējdarbības vidē.

Seši sievietēm piederoši uzņēmumi Baltijā saņems grantu 10 000 eiro apmērā un biznesa mentoringu viena gada garumā. 

Lai varētu pieteikties grantam, uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Latvijā, tam jādarbojas vismaz gadu, jābūt ar fizisku vai digitālu atrašanās vietu, kā arī vismaz 51% uzņēmuma jāpieder sievietei. Pieteikumu iespējams aizpildīt latviešu vai angļu valodā. Rezultātu un granta saņēmēju paziņošana 15. janvārī. 

Plašāk ŠEIT.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI (Grundzāles, Gaujienas, Virešu pagastos)STĪBAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI 

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2023. gada 11. septembris – 2023. gada 11. oktobris.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu rīcībā “Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai”: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais kopējais finansējums – 63 431,99 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%

Projektu īstenošanas termiņš:

 • 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
 • 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem.

Projekta iesniegumu iesniegšana TIKAI elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā: https://eps.lad.gov.lv/login.

Kontaktpersona: Dagnija Ūdre, mob. tel.: 29219477, 29163859, e-pasts: [email protected].

Plašāk ŠEIT.

ERASMUS JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM

Nepārtraukta pieteikšanās ŠEIT.

EYE ir programma cilvēkiem, kur tikko sākuši vai nākotnē plāno uzsākt savu biznesu un grib uzlabot savas biznesa vadības prasmes, dodoties pieredzes apmaiņā pie kāda pieredzējuša uzņēmēja šajā (vai līdzīgā) nozarē. Dalībnieki (jaunie uzņēmēji) var izvēlēties pieredzējušus uzņēmējus no visas Eiropas, kā arī Kanādas, ASV, Dienvidkorejas, Izraēlas, Singapūras un Taivānas.

Kas nepieciešams, lai pieteiktos?

 • Aizpildīt pieteikuma anketu
 • Iesniegt CV ar aktuālo informāciju
 • Sagatavot īsu biznesa plānu savam esošajam vai plānotajam uzņēmumam (plāna izveidē pieejama palīdzība; plānam nav jābūt ļoti sarežģītam, taču tam jābūt pēc iespējas reālistiskam).
 • Neskaitot došanos apmaiņā, programmā nav citu saistību – biznesa plānā aprakstītais bizness nav obligāti jāuzsāk.

Plašāk ŠEIT.

AIZDEVUMI ZEMAS ĪRES MĀJOKĻU BŪVNIECĪBAI

Pieteikties atbalstam var jebkurā laikā (gala termiņš nav noteikts).

Aizdevums dzīvojamo īres māju būvniecībai reģionos ar mērķi veicināt mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem.

Nosacījumi īrei: 

 • Īres maksas griesti 5,87 EUR/m2 mēnesī **
 • dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi – atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai ir šādi:
  • nepārsniedz 1 299 EUR 1-istabas dzīvoklim
  • nepārsniedz 2 238 EUR 2-istabu dzīvoklim
  • nepārsniedz 3 426 EUR 3 un vairāk istabu dzīvoklim
 • 3 un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami tādām mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas

Par aizdevumu:

 • Aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi
 • Kapitāla atlaide līdz 30% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām
 • Maksimālā aizdevuma summa nav ierobežota
 • Altum aizdevuma termiņš līdz 30 gadiem
 • Maksimālās attiecināmās izmaksas vidēji par vienu dzīvojamās īres mājas dzīvokli 93 562 EUR (no kuriem maksimālais Altum finansējums 89 107 EUR)
 • Pašu līdzdalība vismaz 5% apmērā no Altum finansētajām attiecināmajām projekta izmaksām.
 • Procentu likme – no 0.69% / gadā

Plašāka informācija ŠEIT.

NODOKĻU NOMAKSAS ATVIEGLOJUMI NO SALNĀM UN SAUSUMA CIETUŠAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM no

VID aicina lauksaimniekus, kas pavasara salnu un sekojošā ilgstošā sausuma dēļ saskaras ar grūtībām, izmantot iespēju saņemt nodokļu termiņa pagarinājumu, kā arī pagarinātajiem maksājumiem – atbrīvojumu no nokavējuma naudas. Lai saņemtu pilnīgu atbrīvojumu no nokavējuma naudas, svarīgi pieteikties savlaicīgi.

cietušajiem lauksaimniekiem ir pieejams valstī noteiktais atbalsts pakāpeniskai un ilgākai nodokļu nomaksai bez nokavējuma maksājumiem. Nodokļu maksājumus ir iespējams sadalīt pa daļām un maksāt līdz pat gada garumā. Turklāt būtiski, ka šiem pagarinātajiem maksājumiem netiek piemērota nokavējuma nauda.

VID aicina nekavēties un, saskaroties ar grūtībām, vērsties VID tūlīt – līdz dienai, kad iestājas nodokļu samaksas termiņš. Pēc iespējas ātrāka vēršanās VID ir svarīga, lai pēc iespējas samazinātu vai pilnībā nepieļautu nokavējuma naudu

Plašāk ŠEIT.

ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM MAZAJĀS LAUKU SAIMNIECĪBĀS

Pieteikšanās no 2023. gada 6. oktobra līdz 6. novembrim

Uz atbalstu varēs pretendēt mazā saimniecība, ja:

 • gada kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 tūkstošus eiro,
 • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas),
 • dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir deklarēta lauku teritorijā, kopējā īpašumā esošās un nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 100 hektārus. 

Atbalsta apmērs:

 • saimnieciskās darbības uzsākšanai no 5 000 līdz 15 000 eiro,
 • saimnieciskās darbības attīstībai no 5 000 līdz 30 000 eiro.

Atbalsta intensitāte ir 50–85% no projekta izdevumiem un tiek diferencēta pēc ieguldījumu veida, mazāku atbalsta intensitāti piemērojot lauksaimniecības tehnikas (traktortehnikas) iegādei – 50 %.

Plašāk ŠEIT.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU ATVIEGLOJUMS PAR VEIKTAJIEM SOSNOVSKA LATVĀŅA APKAROŠANAS PASĀKUMIEM

Pieteikties atvieglojumiem var līdz 2023. gada 15. novembrim, iesniedzot iesniegumu Smiltenes novada pašvaldībai.

Smiltenes novada pašvaldība ir noteikusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā par iepriekšējā gadā veiktajiem Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Nodokļu atvieglojums tiks piemērots 2024. gada nodokļu aprēķinā.

Atvieglojumus varēs saņemt:

 • ja nodokļa maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksājumu parādu pašvaldībai par iepriekšējiem maksājumu periodiem;
 • ja iepriekšējā gadā veikti Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi;
 • ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēts iesniegums Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
 • ja saņemts pagasta pārvaldes vadītāja parakstīts apliecinājumu par to, ka nekustamajā īpašumā veikti Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi iepriekšējā kalendārajā gadā;
 • ja līdz taksācijas gada 15. novembrim iesniegts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Plašāka informācija ŠEIT.

ATBALSTS KRUSĀ UN VĒTRĀ CIETUŠAJĀM ĒKĀM

Projektu iesniegšana līdz 2023. gada līdz 1. decembrim. 

Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs:
• kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un bijuši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes,
• kura iesniegto projektu izdevumi ir attiecināmi no 2023.gada 7. augusta,
• kura īpašumā ir pamatojoša informācija (fotofiksācija, video), kas pierāda postījumu sekas kas radušās sākot no 2023.gada 7. augusta laikapstākļu dēļ.

Atbalstāmās aktivitātes:
• Lauksaimniecības ražošanas ēku/būvju atjaunošana vai pārbūve,
• Lauksaimniecības produktu pārstrādes ēku/būvju atjaunošana vai pārbūve,
• Būvmateriālu iegāde.

Atbalsta intensitāte atkarīga no apgrozījumu apmēra:

 • Lauksaimniecības produktu ražotājiem ir 40%-80%;
 • Lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem 30%-80%.

Plašāka informācija ŠEIT.

BŪS PIEEJAMS JAUNS ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI, INOVĀCIJĀM UN EKSPORTAM MVU

Pieteikšanās: tiks izsludināta.

Apstiprināta jauna ES struktūrfondu 2021-2027.gada plānošanas perioda atbalsta programma Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai, kuru ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).  

Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību biznesa idejas īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Jaunās atbalsta programmas ietvaros LIAA īstenos trīs aktivitātes:

 • Inovāciju motivācijas aktivitātes atbalsta mērķis būs veicināt jaunu tehnoloģiski intensīvu uzņēmumu rašanos, motivējot tos radīt un attīstīt produktus, tehnoloģijas ar augstu pievienoto vērtību. 
 • Biznesa inkubācijas atbalsta mērķis būs nodrošināt jaunradītu tehnoloģiski intensīvu un radošo industriju uzņēmumu inkubāciju, akcentējot pētniecības un attīstības komponenti.
 • Eksporta atbalsta nodrošināšanas mērķis būs nodrošināt uz inovācijām un zināšanām balstītu eksportspējīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, un nodrošināt piekļuvi ārvalstu tirgiem.

Plašāka informācija ŠEIT.

BŪS PIEEJAMS ATBALSTS JAUNU TŪRISMA PRODUKTU IZSTRĀDEI

Pieteikšanās: tiks izsludināta.

Apstiprināta jauna ES fondu atbalsta programma tūrisma nozares komersantu atbalstam, lai Latvijas mikro, mazie un vidējie komersanti varētu izstrādāt jaunus tūrisma produktus vai pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Sākotnēji atbalsta programmas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) nodrošinās konsultācijas potenciālajiem projekta iesniedzējiem par sadarbības tīkla stratēģiju un darbības plānu izstrādi, veicinot sadarbības tīklu pieejas izveidošanu tūrisma nozarē un jaunu tūrisma produktu izstrādi. Vēlāk Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) organizēs atklātu projektu iesniegumu atlasi, lai piešķirtu ES fondu atbalstu sadarbības tīkliem. Sadarbības tīkli varēs saņemt atbalstu granta veidā (ar atbalsta intensitāti līdz 95%) jaunu tūrisma produktu izstrādei un to virzīšanai tirgū. Atbalsts tiks sniegts ģeogrāfiskajiem (reģionālajiem) sadarbības tīkliem un tematiskajiem sadarbības tīkliem.

Sadarbības tīkli varēs saņemt atbalstu ar tūrisma produktu izstrādi, attīstību vai tūrisma veida attīstību saistīto pētījumu vai izpētes veikšanai, jaunu tūrisma produktu izstrādei, tai skaitā, testēšanai, produkta pilotēšanai un sertificēšanai, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pakalpojumu iegādei, kas saistīta ar tūrisma produktu izstrādi, kā arī nozarei specifisku praktisko un tematisko apmācību organizēšanai. Tāpat atbalsts būs pieejams vizītēm pie ārvalstu partneriem, komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumiem, tai skaitā dalībai starptautiskās konferencēs un izstādēs, pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, dalībai starptautiskos konkursos, kuru mērķis ir sadarbības tīkla un tā dalībnieku, sadarbības tīkla produktu un pakalpojumu, tūrisma veida vai Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana, kā arī sadarbības tīkla un tā dalībnieku, sadarbības tīkla produktu un pakalpojumu, tūrisma veida vai Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības sekmēšanai. 

Plānots, ka programmas ietvaros tiks atlasīti un atbalstīti 8 sadarbības tīkli – 4 tematiskie sadarbības tīkli un 4 ģeogrāfiskie sadarbības tīkli, sekmējot 20 jaunu tūrisma produktu izveidi.

Plašāka informācija ŠEIT.