2023. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Ziedojumi

 

2022. gada 3. janvārī spēkā stājās Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembrī apstiprinātie noteikumi Nr. 412 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Smiltenes novada pašvaldībā”. Tie tiek piemēroti darījumiem, kuros bez atlīdzības Pašvaldības īpašumā tiek nodoti finanšu līdzekļi, manta un/vai pakalpojumi, nosakot to izmantošanas mērķi.


Mērķis: nodrošināt likumīgu ziedojumu saņemšanu, izlietošanu un uzskaiti un novērst tā izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.

Ziedotāji: Pašvaldība vai Pašvaldības iestāde var pieņemt ziedojumu no Latvijas Republikas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, ja tā pieņemšana valsts amatpersonai nerada interešu konfliktu un neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju.

Ziedošanas kārtība

  1. Ziedotājs aizpilda IESNIEGUMU, norādot ziedojuma apmēru un mērķi.
  2. Ziedojuma pieņemšanas Pašvaldības iestādes vadītājs/direktors rakstveidā izvērtē, vai:
    • divus gadus pēc ziedojuma saņemšanas Pašvaldības iestādei attiecībā uz ziedotāju varētu iestāties pienākums, izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības vai kontroles funkcijas;
    • ziedojuma pieņemšana varētu radīt interešu konfliktu vai ierobežot Pašvaldības iestādei normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.
  3. Ar ziedotāju tiek slēgts DĀVINĀJUMA LĪGUMS, kas nosaka ziedojuma mērķi un kārtību, kādā, ziedotājs pārbauda, vai ziedojums ir izlietots likumīgi un lietderīgi.
  4. Piecu darba dienu laikā pēc ziedojuma saņemšanas informāciju par ziedotāju – fiziskas personas vārdu un uzvārdu vai juridiskas personas vai personu apvienības nosaukumu, kā arī ziedojuma priekšmetu, apjomu un atvēlēšanas mērķi – publicē interneta vietnē smiltenesnovads.lv.

Ziedotāji

Nosaukums Ziedojums Ziedojuma mērķis
Mikrotīkls SIA

Tīkla aparatūras iekārtas Smiltenes novada Trapenes sākumskolai.

Summa: 2372,55 EUR.

Mācību un/vai pētniecības procesa nodrošināšana Smiltenes novada Trapenes sākumskolai.
Mikrotīkls SIA

Tīkla aparatūras iekārtas Smiltenes novada Grundzāles pamatskolai.

Summa: 2731,51 EUR.

Mācību un/vai pētniecības procesa nodrošināšanai Smiltenes novada Grundzāles pamatskolai.
Mikrotīkls SIA

Tīkla aparatūras iekārtas Smiltenes novada Raunas pamatskolai.

Summa:2432,21 EUR.

Mācību un/vai pētniecības procesa nodrošināšanai Smiltenes novada Raunas pamatskolai.
Alūksnes un Apes novada fonds 

Finanšu līdzekļi.

Summa: 650,00 EUR.

Sniegt uzņemtajiem Ukrainas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem primāri nepieciešamo psiholoģisko atbalstu, piesaistot Ukrainas speciālistu (izglītības psihologu) psihoemocionālās palīdzības sniegšanā.
Meža īpašnieku biedrība “MEŽA KONSULTANTS”

Grāmatas un spēles Smiltenes novada izglītības iestādēm.

Summa: 205.93 EUR.

Smiltenes novada sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem – grāmatas paredzētas katrai Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei 6 gadnieku un/vai skolas grupiņai.