2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes novada Sporta pārvalde

Smiltenes novada Sporta pārvalde ir atbildīgā institūcija par sportu pašvaldībā, kas darbojas atbilstoši nolikumam, balstoties uz domes nolikumu, un sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Olimpisko komiteju, sporta veidu federācijām, biedrībām, klubiem un citām ieinteresētām organizācijām realizē pašvaldības funkcijas sporta nozarē Smiltenes novadā.

Pārvaldes mērķis ir radīt vidi un apstākļus, kas sekmētu sportiskas, fiziski aktīvas, veselīgas, izglītotas sabiedrības veidošanu, novada vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā. 

Pārvaldes galvenās funkcijas ir:

  • plānot un vadīt sporta nozares darbību un attīstību Smiltenes novadā;
  • pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības sporta politikas īstenošanu Smiltenes novadā;
  • veidot labvēlīgu vidi fizisko aktivitāšu daudzveidības attīstībai, radot iespējas nodarboties ar sportu un fiziskam aktivitātēm Smiltenes novadā;
  • sporta bāžu apsaimniekošanas organizēšana; 
  • sporta izglītības procesa sekmēšana;
  • sporta aktivitāšu sekmēšana novada pagastos;
  • sporta tradīciju saglabāšana un jaunu ieviešana;
  • bagātināt Smiltenes novada sporta dzīvi, līdzdarbojoties nacionālos un starptautiskos sporta dzīves procesos un pasākumos, veidojot prestižu novada tēlu.

 

SPORTA ORGANIZATORU REGULĀRĀS NODARBĪBAS UN LAIKI