2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Būvniecības ieceres

Pamatojoties uz Būvniecības likuma, pārejas noteikumu 21. pantu ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Būvvalde informē, ka aktuālā informācija par būvniecības procesiem ir pieejama  Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publiskajā  portālā: ŠEIT

2019 gads būvniecības iesniegumi
2018 gads būvniecības iesniegumi
2017 gads būvniecības iesniegumi
Būvniecības ieceres realizācijas vietaIecerētā būve / veidsBūvatļaujas spēkā stāšanās vai atteikums izdot būvatļauju (datums)Lēmums par būvatļaujas izdošanu vai atteikums izdot būvatļauju, būvniecības ieceres publisko apspriešanu (numurs un datumsAtzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (datums)
“Ilgas 126”, Smiltenes pag.Garāža, pirts, šķūnis / jaunbūves05.01.2017.Nr.12-11/1, 05.01.2017.05.01.2017.
Celtnieku 10, SmilteneNoliktava/ pārbūve03.02.2017.Nr. 12-11/6, 03.02.2017.17.05.2017.
Smiltenes pilsētaLimbažu ielas posma, Celtnieku ielas un Gaujas ielas posma pārbūve08.03.2017.Nr. 12-11/18, 08.03.2017.03.07.2017.
Audēju 14A, SmilteneDzīvojamā māja / jaunbūve08.03.2017.Nr. 12-11/20, 08.03.2017.08.03.2017.
“Silvas kokzāģētava”, Launkalnes pag.Koksnes mākslīgās žāvēšanas kalte / jaunbūve09.03.2017.Nr. 12-11/21, 09.03.2017.09.03.2017.
“Pūcītes”, Bilskas pag.iebrauktuve/ jaunbūve20.03.2017.Nr. 12-11/27, 20.03.2017.20.03.2017.
“Jaunkubulnioeki Teteri”, Bilskas pag.Dz/m rek., saimniecības ēka / jaunb.21.03.2017.Nr.12-11/28, 21.03.2017.21.03.2017.
Brantu pag.Pašvaldības ceļa “Ozolkalna ceļš”posma pārbūve22.03.2017.Nr.12-11/29, 22.03.2017.12.06.2017.
Grundzāles pag.Pašvaldības ceļa “Sijāri-Bērzkalni” pārbūve23.03.2017.Nr.12-11/30, 23.03.2017.12.07.2017.
Ābeļu iela 7, SmilteneĢimenes dz/m – jaunbūves pārbūve29.03.2017.Nr.12-11/32 29.03.2017.29.03.2017.
Blomes pag.Pašvaldības ceļa “Mežsargi-Abula pļavas”pārbūve03.04.2017.Nr.12-11/33 03.04.2017.01.08.2017.
“Jaunveneži”, Smiltenes pag.Ģimenes dz/m pārbūve03.04.2017.Nr.12-11/34 03.04.2017.03.04.2017.
Dārza iela 36, SmilteneDUS veikala ēkas pārbūve05.04.2017.Nr.12-11/35 05.04.2017.24.07.2017.
Smiltenes pag.Pašvaldības ceļa “Kažauči-Liepkalni”pārbūve07.04.2017.Nr.12-11/37 07.04.2017.21.06.2017.
Smiltenes pag.Pašvaldības ceļa “Smiltene-Stariņi”pārbūve11.04.2017.Nr.12-11/38 11.04.2017.05.07.2017.
Palsmanes pag.Pašvaldības ceļa “Rauza-Pavārcepļi”pārbūve12.04.2017.Nr.12-11/39 12.04.2017.10.07.2017.
Bilskas pag.Pašvaldības ceļa “Otkari-Zariņi”pārbūve12.04.2017.Nr.12-11/40 12.04.2017.05.07.2017.
Brantu pag.Pašvaldības ceļa “Paltnieku ceļš”pārbūve12.04.2017.Nr.12-11/41 12.04.2017.19.06.2017.
“Meža pētīšanas stacija”, Launkalnes pag.Meža meliorācijas sistēmas Nr.5272822-94700070004 atjaunošana13.04.2017.Nr.12-11/42 13.04.2017.22.05.2017.
Mūrnieku iela 2, SmilteneNoliktavas telpas pārbūve19.04.2017.Nr.12-11/43 19.04.2017.19.06.2017.
Launkalnes pag.Ceļa Vidzemes šoseja-Dāmi pārbūve21.04.2017.Nr.12-11/45 21.04.2017.03.05.2017.
Launkalnes pag.Meža autoceļa “Vīgantu ceļš”jaunbūve09.05.2017.Nr.12-11/48 09.05.2017.21.06.2017.
Variņu pag.Pašvaldības ceļa “Ķempes-Kamolkalns”pārbūve10.05.2017.Nr.12-11/49 10.05.2017.05.07.2017.
Smiltenes pag.Pašvaldības ceļa “Jaunbilska-Strēbeles”pārbūve10.05.2017.Nr.12-11/50 10.05.2017.21.06.2017.
Dārza iela 39, SmilteneDzīvojamās mājas pārbūve; malkas šķūnis ar nojumi/ jaunbūve10.05.2017.Nr.12-11/51 10.05.2017.10.05.2017.
“Liepūdrupe”, Variņu pag.Saimniecības ēkas pārbūve10.05.2017.Nr.12-11/52 10.05.2017.10.05.2017.
Grundzāles pag.Ceļa “Priežkalni-Bierņi”pārbūve11.05.2017.Nr.12-11/54 11.05.2017.11.05.2017.
Palsmanes pag.Ceļa “Rūpnieki-Palejas”pārbūve12.05.2017.Nr.12-11/55 12.05.2017.23.10.2017.
“Dzeņi”, Bilskas pag.Kokapstrādes instrumentu apkopes centrs / pārbūve15.05.2017.Nr.12-11/58 15.05.2017.23.05.2017.
Smiltenes pag.Ceļa kažauči-Stariņi pārbūve17.05.2017.Nr.12-11/60 17.05.2017.17.05.2017.
Brantu pag.Žīguru ceļa pārbūve17.05.2017.Nr.12-11/61 17.05.2017.17.05.2017.
“Saltupi 43”, Launkal;nes pag.Dzīvojamā māja/ pārbūve24.05.2017.Nr.12-11/64 24.05.2017.24.05.2017.
Launkalnes pag.Pašvaldības ceļa Vidzemes šoseja-Lauciņi posma pārbūve29.05.2017.Nr.12-11/65 29.05.2017.10.08.2017.
Palsmanes pag.Ceļa Mētras-Jauncepļi pārbūve29.05.2017.Nr.12-11/66 29.05.2017.12.06.2017.
Oktobra 8, Variņi, Variņu pag.Saimniecības ēka / jaunbūve30.05.2017.Nr.12-11/67 30.05.2017.30.05.2017.
Klusā iela 7, Smiltenemalkas novietne / jaunbūve06.06.2017.Nr.12-11/69 06.06.2017.06.06.2017.
“Dzeņi”, Bilskas pag.Katlumājas komplekss/ pārbūve,jaunbūve16.06.2017.Nr.12-11/76 16.06.2017.21.06.2017.
Baznīcas laukums 5, SmilteneJumta stāva izbūve19.06.2017.Nr.12-11/77, 19.06.2017.19.06.2017.
“Veczilakšu komplekss”, Grundzāles pag.Fermas pārbūve19.06.2017.Nr.12-11/78 19.06.2017.07.12.2017.
Variņu pag.Meliorācijas sistēma “Medņu būda”28.06.2017.Nr.12-11/79 28.06.2017.03.10.2017.
Rīgas iela, Cērtenes iela, Krasta iela, Ceriņu ieļa, Ābeļu iela, SmilteneRaiņa iela (posmā no Rīgas ielas līdz Ābeļu ielai) / pārbūve03.07.2017.Nr.12-11/82 03.07.2017.07.07.2017.
“Meža pētīšanas stacija”, Launkalnes pag.Autoceļa “Meža ceļš 16-8 31 C017-2 būvniecība(1,442)07.07.2017.Nr.12-11/86, 07.07.2017.03.11.2017.
Meža pētīšanas stacija”, Launkalnes pag.Autoceļa “Meža ceļš 83-107-129 31 C078″pārbūve (2,100)07.07.2017.Nr.12-11/87, 07.07.2017.23.11.2017.
Smiltenes pag.Pašvaldības ceļa “ŽubesKaikas”pārbūve13.07.2017.Nr.12-11/89, 13.07.2017.14.09.2017.
“Vecsprenīši”, Launkalnes pag.Pagrabs/ jaunbūve13.07.2017.Nr.12-11/90, 13.07.2017.13.07.2017.
Variņu pag.Pašvaldības ceļa “Oktobra iela-Sējumi-Saujas”posms/pārbūve17.07.2017.Nr.12-11/92, 17.07.2017.11.09.2017.
“Krīvi”, Palsmane, Palsmanes pag.Pagrabs / jaunbūve14.07.2017.Nr.12-11/91, 14.07.2017.
“Mehāniskais sektors”, Variņu pag.Biroju ēka / daļ.pārbūve18.07.2017.Nr.12-11/94, 18.07.2017.
Dārza iela 11, SmilteneBiroju ēka / vienk.atjaunošana20.07.2017.12-11/95, 20.07.2017.25.07.2017.
Cēsu iela 8, Blome, Blomes pag.Artēziskais urbums / ierīkošana27.07.2017.12-11/98, 27.07.2017.
“Dārza iela”, SmilteneDārza iela (posmā no Dakteru ielas līdz Atmodas ielai) / pārbūve28.07.2017.12-11/100, 28.07.2017.18.12.2017.
“Kaikas iela”, SmilteneKaikas iela (posmā no Rīgas ielas līdz pilsētas robežai) / pārbūve01.08.2017.12-11/101, 01.08.2017.21.11.2017.
Grundzāles pag.Pašvaldības ceļa “Spiksti-Baltiņi-Aumeisteri”pārbūve02.08.2017.12-11/102, 02.08.201702.08.2017.
“Valkas iela”, SmilteneValkas ielas posma pārbūve Smiltenē02.08.2017.12-11/103, 02.07.2017.31.08.2017.
Celtnieku iela 10, SmiltenePapildus pārsegums esošās ēkas daļā04.08.2017.12-11/104, 04.08.2017.06.11.2017.
“Mālupes”, Grundzāles pag.l/s ēkas pārbūve-ieejas nojumes izbūve11.08.2017.12-11/107, 11.08.2017.25.10.2017.
“Ķiršlejas”, Launkalnes pag.Tehnikas apkopes un remonta punkts/ pārbūve15.08.2017.12-11/108, 15.08.2017.
“Krogzemji”, Launkalnes pag.Šķeldas, skaidu bērtņu pārbūves, baļķu apstrādes līnijas pārbūves un gatavās produkcijas pakotavu piebūves16.08.2017.12-11/109, 16.08.2017.
Dārza iela 3, SmilteneAutomašīnu stāvlaukums17.08.2017.12-11/110, 17.08.2017.26.10.2017.
Blomes pag.Meža autoceļš “Biksēja ceļš”/jaunbūve21.08.2017.12-11/111, 21.08.2017.15.11.2017.
SmilteneBaznīcas laukuma, posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela, posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai/ pārbūve21.08.2017.12-11/112, 21.08.2017.01.09.2017.
Valkas iela 5, SmilteneRažošanas ēka / jaunbūve30.08.2017.12-11/118, 30.08.2017.12.12.2017.
Limbažu iela 8, SmilteneRažošanas ēka /jaunbūve01.09.2017.12-11/119, 01.09.2017.06.12.2017.
Gaujas iela 23A, SmilteneJaunbūves pārbūve/ funkcijas maiņa07.09.2017.12-11/121, 07.09.2017.07.09.2017.
“Biksējas ferma”, Blomes pag.Mēslu krātuve/ jaunbūve11.09.2017.12-11/122, 11.09.2017.11.09.2017.
Daugavas iela 7A, SmilteneDaudzdzīvokļu dzīvojamā māja / pārbūve12.09.2017.12-11/123, 12.09.2017.01.12.2017.
“Alksnīši”, Bilskas pag.Mednieku māja un saimniecības ēka / jaunbūves13.09.2017.12-11/126, 13.09.2017.13.09.2017.
Kalnamuiža 44, Smiltenes pag.Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve20.09.2017.12-11/127, 20.09.2017.
Grundzāles pag.Pašvaldības ceļa “Vērzemnieki-Bērži” pārbūve29.09.2017.12-11/131, 29.09.2017.02.10.2017.
Launkalnes un Bilskas pag.Austrumvidzemes reģiona mežsaimniec. Silvas meža iecirkņa meža autoceļš “Torņa ceļš” / jaunbūve05.10.2017.12-11/134, 05.10.2017.
Vaļņu iela 11, SmilteneBērensa kapličas restaurācija23.10.2017.12-11/139, 23.10.2017.23.10.2017.
“Kalbakas”, Smiltenes pag.Lauku māja ar viesu uzņemšanu, garāža / pārbūves25.10.2017.12-11/140, 25.10.2017.25.10.2017.
Dakteru iela 27, SmilteneSkolas sporta laukuma pārbūve27.10.2017.12-11/142, 27.10.2017.27.10.2017.
“Meža pēt”išanas stacija”, Launkalnes pag.Meža meliorācijas sistēmas Nr.5274244-94700090014 / pārbūve08.11.2017.12-11/146, 08.11.2017.
“Lielsaujas”, Variņu pag.Slaucamo govju ferma, lagūnas tipa mēslu krātuve / jaunbūves15.11.2017.12-11/149, 15.11.2017.15.11.2017.
Klusā iela 1a, SmilteneSaimniecības ēka / jaunbūve15.11.2017.12-11/150, 15.11.2017.15.11.2017.
“Kubulnieki”, “Jaunkubulnieki”, Bilskas pag.Meža zemes meliorācijas sistēmas atjaunošana27.11.2017.12-11/151, 27.11.2017.
“Krogzemji”, Launkalnes pag.Rūpnieciskās ražošanas ēka / pārbūve28.11.2017.12-11/152, 28.11.2017.
Rīgas iela 16A, SmilteneKoksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšanalēmums par būvniec.ieceres publiosko apspriešanu!12-11/153, 28.11.2017.
Raiņa iela 58, Smiltenesaimniecības ēka / jaunbūve04.12.2017.12-11/155, 04.11.2017.04.12.2017.
“Bekmaņi 1”, Launkalnes pag.Divas liellopu novietnes, vircas krātuve, spice / jaunbūves04.12.2017.12-11/156, 04.12.2017.
“Lejaslāči”, Smiltenes pag.Meža zemes meliorācijas sistēmu atjaunošana06.12.2017.12-11/157, 06.12.2017.06.12.2017.
“Kalnamuiža”15, Smiltenes pag.Hidrobūvju tehniku mācību manēža- tehnikas novietne / Jaunbūve13.12.2017.12-11/158, 13.12.2017.
“Salas”, Brantu pag.Ģimenes dzīvojamā māja / jaunbūve22.12.2017.12-11/162, 22.12.2017.

2016 gads būvniecības iesniegumi
Būvniecības ieceres realizācijas vietaIecerētā būve / veidsBūvatļaujas spēkā stāšanās vai atteikums izdot būvatļauju (datums)Lēmums par būvatļaujas izdošanu vai atteikums izdot būvatļauju (numurs un datums)Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (datums)
Rūpniecības iela 2, SmilteneVUGD DEPO jaunbūvējamas ēkas elektrotīklu pieslēgums08.01.2016.12-11/1, 08.01.2016.29.01.2016.
Brantu pagastsValsts nozīmes ūdensnotekas “Cērtene”(ŪSIK kods 52482:01, pik.29/00-74/00) pārbūve02.02.2016.12-11/10, 02.02.2016.02.02.2016.
“Kalnludzītes”, Launkalnes pag.Saimniecības ēkas un konteinertipa katlu mājas jaunbūve02.02.2016.12-11/11, 02.02.2016.
“Kalna Tomēni”, Smiltenes pag.Liellopu kūts un mēslu krātuve / jaunbūve03.02.2016.12-11/12, 03.02.2016.
“Ilgas 117”,Smiltenes pag.Dzīvojamā māja, saimniecības ēka / jaunbūves09.02.2016.12-11/17, 09.02.2016.09.02.2016.
Lejas iela 3, SmilteneDzīvojamā māja, Saimniecības ēka / pārbūves09.02.2016.12-11/18, 09.02.2016.09.02.2016.
Palsmanes pag.Siltumtrases izveidošana no Centra katlu mājas līdz internātpamatskolas trasei / jaunbūve23.02.2016.12-11/23, 23.02.2016.01.08.2016
Blomes pag., Palsmanes pag., Variņu pag.Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas uzlabošana26.02.2016.12-11/24, 26.02.2016.27.04.2016.
Atmodas iela, 4C, SmilteneKatlu mājas pārbūve par darījuma ēku29.02.2016.12-11/25, 29.02.201611.03.2016.
“Silvas kokzāģētava 2” Laukalnes pag.Koksnes mākslīgās žāvēšanas kalte, jaunbūve07.03.2016.12-11/28, 07.03.201614.03.2016.
“Vecvindas”, Blomes pag.Pirts / jaunbūve11.03.2016.12-11/29, 11.03.2016.11.03.2016.
“Šalkas”, Aumeisteri, Grundzāles pag.Esošo ēku pārbūve par viesnīcu un SPA kompleksu12.04.2016.12-11/47, 12.04.2016.
“Līgotnes”, Bilskas pag.Dzīvojamās mājas un garāžas pārbūve15.04.2016.12-11/53, 15.04.2016.18.04.2016.
“Pūcītes”,Bilskas pag.Dzīvojamā māja, saimniecības ēka / jaunbūves21.04.2016.12-11/56, 21.04.2016.
Grundzāles pag.Valsts nozīmes ūdensnotekas Tiņņupīte ŪSIK kods 525962:01 pik.00/00-79/20 pārbūve Valkas nov. Zvārtavas pag. un Smiltenes nov.Grundzāles pag.22.04.2016.12-11/58, 22.04.2016.22.04.2016.
“Smilškalni”, Smiltenes pag.Dīķis / jaunbūve25.04.2016.12-11/59, 25.04.2016.29.09.2016
Bilskas pag., Grundzāles pag.Valsts nozīmes ūdensnotekas “Vija” ( ŪSIK kods 5256:01, pik.384/40-502/00) pārbūve03.05.2016.12-11/62, 03.05.2016.03.05.2016.
Līkā iela 14, SmilteneDzīvojamās mājas pārbūve09.05.2016.12-11/65, 09.05.2016.09.05.2016.
“Birznieki”, Brantu pag.Pirts / jaunbūve16.05.2016.12-11/67, 16.05.2016.16.05.2016.
“Kalnamuiža”, Smiltenjes pag.Kartinga trase “Sport komplekss”teritorijā / pārbūve19.05.2016.12-11/71, 19.05.2016.19.05.2016.
Kalnamuiža 3, Smiltenes pag.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VNAP- Smiltenes tehnikuma mācību ēkā / atjaunošana20.05.2016.12-11/73, 20.05.2016.
Smiltene, Smiltenes pag.Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3.kārta13.06.201612-11/77, 13.06.2016.09.09.2016
Ozolu iela 8, SmilteneDzīvojamā māja (esošas jaunbūves rekonstrukcija)13.06.2016.12-11/78, 13.06.2016.11.06.2014.
“Vecie Jauncimdiņi”, Launkalnes pag.Nojume16.06.201612-11/82 16.06.201629.06.2016
“Meža pētīšanas stacija”, Launkalnes pag.Meža meliorācijas sistēma Nr. 52742453-9470009001430.06.201612-11/86 30.06.201630.06.2016
Dārza iela 36, Smiltene, Smiltenes nov.Veikalas ēkas pārbūve07.07.201612-11/91 07.07.2016
Celtnieku iela10, Smiltene, Smiltenes nov.Rāžošanas ēkas pārbūve12.07.201612-11/93 12.07.2016
Kangarkalna ceļš, Palsmanes pag., Smiltenes nov. AS “Latvijas valsts meži” austrumvidzemes mežsaimniecības Silvas meža iecirkņa meža autoceļa “Kangarkalna ceļš” būve.25.07.201612-11/103 25.07.201629.09.2016
“Lejas dzeņi”, Lobērģi, Bilskas pag., Smiltenes nov.Kokapstrādes cehs01.08.201612-11/108 01.08.2016
Pilskalna iela 2, Smiltene, Smiltenes nov.Tehnikas novietne02.08.201612-11/109 02.08.201612.12.2016
Smiltenes nov., Grundzāles pag., Sikšņu meža iecirknis 46.,54.,55.,59. kvartālsAS “Latvijas valsts meži” austrumvidzemes mežsaimniecības meža ceļa “Stirnu ceļš” būve03.08.201612-11/110 03.08.201602.12.2016
Dzirnavu iela 5, Blome, Smiltenes nov.Dzīvojamās mājas pārbūve04.08.201612-11/111 04.08.201604.08.2016
Gaujas iela 11, Smiltene, Smiltenes nov.Karoga masts15.08.201612-11/114 15.08.201615.08.2016
Baznīcas laukums1, Smiltene, Smiltenes nov.Jumta renovācija15.08.201612-11/115` 15.08.2016
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov.Ēkas pārbūve17.08.201612-11/117 17.08.201617.08.2016
Smiltenes nov., Grundzāles pag., Sikšņu meža iecirknisAS “Latvijas valsts meži” austrumvidzemes mežsaimniecības meža ceļa “Lesiņu ceļš” pārbūve17.08.201612-11/118 17.08.201623.12.2016
“Jaunkades”, Grundzāles pag.Ģimenes māja un pirts24.08.201612-11/120 24.08.201612.09.2016
“Baļķēni”, Launkalnes pag., Smiltenes nov.Auto svari ar celtspēju 60t23.09.201612-11/127 23.09.201623.09.2016
Raiņa iela 12, Smiltene, Smiltenes nov.Nobrauktuve29.09.201612-11/130 29.09.201629.09.2016
“Jaunrauznieki”, Launkalnes pag., Smiltenes nov.Vasarnīca30.09.201612-11/131 30.09.201630.09.2016
Palsmanes evanģēliski luteriskā baznīca, Palsmane, Smiltenes nov.Palsmanes luterāņu baznīcas torņa pamatu pastiprināšana03.10.201612-11/13228.10.2016
Launkalnes pag., “Smiltenes lauksaimniecības tehnikums”, “Trases ceļš”Trases ceļš19.10.201612-11/139
“Strautmaļi”, Palsmanes pag., Smiltenes nov.Saimniecības ēka20.10.201612-11/140
Sporta skola, Gaujas iela 2, SmiltenePārseguma pastiprināšana virs sporta zāles17.11.201612-11/146
“Silvas kokzāģētava”, Launkalnes pag., Smiltenes nov.Elekronisko sakaru kabeļu izbūve uz SIA “Smiltene – IMPEX”, “Silvas kokzāģētava”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā29.11.201612-11/14929.11.2016
Launkalnes pag., Smiltenes nov.Meliorācijas sistēmu pārbūve z/g “Lepiķi”, “Kalna ciekurži”, “Jaunlepiķi”, “Lejas runģi”, “Lejas alkšņi” Launkalnes pag., Smiltenes novadā30.11.201612-11/150
Meža iela 21 A, Smiltene, Smiltenes nov.Saimniecības ēka07.12.201612-11/15323.12.2016
Bērzu iela 5, Smiltene, Smiltenes nov.Piebūve dzīvojamai mājai07.12.201612-11/15507.12.2016
“Kalna tomēni”, “Kamalda”, Smiltenes pag., Smiltenes nov.Liellopu kūts un mēslu krātuve12.12.201612-11/15712.12.2016
“Jaunsaujas’, Variņu pag., Smiltenes nov.2. kārta jaunlopu kūts pārbūve16.12.201612-11/159
Jaunā iela 6, Smiltene, Smiltenes novadsDzīvojamā māja28.12.201612-11/16428.12.2016
Drandu iela 20, Smiltene, Smiltenes nov.Dzīvojamā māja (ģimenes), saimniecības ēka28.12.201612-11/16628.12.2016
Gaujas iela, Smiltene, Smiltenes nov.Gaujas ielas posma no krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē28.12.201612-11/168
2015 gads būvniecības iesniegumi
Būvniecības ieceres realizācijas vietaIecerētā būve / veidsBūvatļaujas spēkā stāšanās vai atteikums izdot būvatļauju (datums)Lēmums par būvatļaujas izdošanu vai atteikums izdot būvatļauju (numurs un datums)Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (datums)
“Šepteri”, Bilskas pag.Noliktava / jaunbūve14.01.2015.Nr.12-11/1, 14.01.2015.
Blomes ciems, Blomespag.ūdenssaimniecības infrastrukt.attīstība Blomes ciemā / jaunbūve30.01.2015.Nr. 12-11/4, 30.01.2015.30.01.2015.
“Meža pētīšanas stacija”, Launkalnes pag.meža meliorācijas sist. Nr.5274244-94700090014 atjaunošana10.02.2015.Nr. 12-11/5, 10.02.2015.27.04.2015.
“Pavāri 47”, Launkalnes pag.Dzīvojamā māja / jaunbūve12.02.2015.Nr.12-11/6, 12.02.2015.12.02.2015.
Dārza iela 36, SmilteneTirdzniecības un servisa centrs / aunbūve20.02.2015.Nr. 12-11/11, 20.02.2015.20.02.2015.
Jaunā iela 15, SmilteneDzīvojamā māja / pārbūve20.02.2015.Nr.12-11/12, 20.02.2015.20.02.2015.
“Stādaudzētava”, Launkalnes pag.Stādu šķirošanas un uzglabāšanas komplekss/ jaunbūve06.03.2015.Nr.12-11/13, 27.02.2015.27.02.2015.
Kaikas iela17, SmilteneGarāžas ēka, laukums (nojume)/ jaunbūves09.03.2015.Nr.12-11/14, 04.03.2015.04.03.2015.
Jaunā iela 15, SmilteneVīna ražotne(1.,2.kārta) / pārbūve10.03.2015.Nr.12-11/16, 06.03.2015.06.03.2015.
Brūža iela 1, SmilteneDzīvojamā māja / pārbūve12.03.2015.Nr.12-11/17, 06.03.2015.06.03.2015.
“Veclazdiņi”, Variņu pag.Saimniecības ēka, māja-pirts / jaunbūvesNr.12-11/18, 06.03.2015.06.03.2015.
Meža iela 21A, SmilteneVasaras māja / jaunbūve12.03.2015.Nr.12-11/19, 10.03.2015.10.03.2015.
MMS “Lejzemnieki”, Grundzāles pag.Meža meliorācijas sistēmas “Lejzemnieki” pārbūve20.03.2015.Nr.12-11/20, 10.03.2015.10.03.2015.
“Druvas Dzeņi”, Bilskas pag.Administratīvā ēka un palīgēkas “Kalējiņi 1″/ jaunbūves17.03.2015.Nr.12-11/24, 17.03.2015.26.05.2015.
“Pakuļi”, Bilskas pag.Jaunlopu novietne / jaunbūve30.03.2015.Nr.12-11/31, 27.03.2015.27.03.2015.
“Pakuļi”, Bilskas pag.mēslu krātuve / jaunbūve30.03.2015.Nr.12-11/32, 27.03.2015.27.03.2015.
Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija. II kārta“Atpūtas komplekss Teperis”, Smiltene27.03.2015.Nr.12-11/35, 27.03.2015.27.03.2015.
“Akācijas”, Brantu pag.Dzīvojamā ēka, Saimniecības ēka / jaunb.15.04.2015.Nr.12-11/36, 10.04.2015.10.04.2015.
“Silmači”, Launkalnes pag.Tiesnešu māja / pārbūve16.04.2015.Nr.12-11/38, 14.04.2015.14.04.2015.
“Degvielas uzpildes stacija Nr.38”, Launkalnes pag.Degvielas uzpildes stacijas operatoram ēka- veikals / jaunb.16.04.2015.Nr.12-11/40, 16.04.2015.16.04.2015.
Daugavas 36, Smiltenegarāža-saimniecības ēka, pirts / jaunb.27.04.2015.Nr.12-11/45, 27.04.2015.27.04.2015.
“Zaķīša masīvs”, Brantu pag.Meža ceļa “Zaķīšu ceļš” pārbūve08.05.2015.Nr.12-11/52, 08.05.2015.08.05.2015.
“Zaķīša masīvs”, “Zaķīši”, Brantu pag.Meža ceļa “Kulbāsa ceļš” pārbūve08.05.2015.Nr.12-11/53, 08.05.2015.08.05.2015.
Audēju iela 10, SmilteneDzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve22.05.2015.Nr.12-11/56, 22.05.2015.22.05.2015.
Augstā iela 4, SmiltenePirts / jaunbūve25.05.2015.Nr.12-11/57, 25.05.2015.25.05.2015.
“Silvas meža iec. 45kV un 47kV”, Brantu pagastsNobrauktuve 47kV jaunbūve26.05.2015.Nr.12-11/58, 26.05.2015.26.05.32015.
“Silmači”, Launkalnes pag.Brīvdabas estrāde jaunbūve02.06.2015.Nr.12-11/59, 02.06.2015.20.08.2015.
Rupniecibas iela 1A, SmilteneAutomazgatuve/ jaunbuve12.06.2015.Nr.12-11/65, 12.06.2015.12.06.2015.
” Sturisi”, Varinu pag.Saimniecibas ‘eka/ jaunb.12.06.2015.Nr. 12-11/66, 12.06.2015.12.06.2015.
“Muižnieki”, Smiltenes pag.Ģimenes māja, saimniecības ēka, pagrabs /jaunbūves16.06.2015.Nr.12-11/67, 16.06.2015.28.12.2015.
Abulas iela, SmilteneBērnu rotaļu laukums25.06.2015.Nr.12-11/68, 25.06.2015.25.06.2015.
“Lejaslāči”, Smiltenes pag.Meliorācijas sistēmas atjaunošana25.06.2015.Nr.12-11/69, 25.06.2015.
Kaikas iela 1, Smiltenetehnikas novietne-serviss, laukums06.07.2015Nr.12-11/72, 06.07.201506.07.2015
“Granulas”, Launkalnes pag.šķeldas skaidošanas līnija/ jaunbūve08.07.2015.Nr.12-11/75, 08.07.2015.08.07.2015.
Pils iela 3, Baznīcas laukums 10, Smiltenemūzikas skolas teritorijas un skvēra pie autoostas labiekārtošana13.07.2015.Nr.12-11/76, 13.07.2015.13.07.2015.
Dārza iela 3, SmilteneSmiltenes novada pašvaldības ēkas rekonstrukcija/ pārbūve13.07.2015.Nr.12-11/77, 13.07.2015.30.09.2014.
“Vecie Jauncimdiņi”, Launkalnes pag.Noliktava / jaunbūve16.07.2015.Nr. 12-11/78, 16.07.2015.05.10.2015.
Rūpniecības iela 2, SmilteneVUGD DEPO ēka / jaunbūve20.07.2015.Nr.12-11/81, 20.07.2015.28.01.2016.
“Silvas kokzāģētava”, Launkalnes pag.koksnes mākslīgās žāvēšanas kalte ar vadības telpu/ jaunbūve20.07.2015.Nr.12-11/82, 20.07.2015.06.08.2015.
“Kalnupes”, Grundzāles pag.Mēslu krātuve / jaunb.24.07.2015.Nr.12-11/86, 24.07.2015.24.07.2015.
Dārza iela 38, SmilteneRažošanas ēkas pārbūve28.07.2015.Nr.12-11/88, 28.07.2015.05.11.2015.
Vaļņu iela 21A,SmilteneLaukums / jaunbūve10.08.2015.Nr.12-11/92, 10.08.2015.10.08.2015.
Launkalnes pag.Pārvades gāzesvada Izborska-Inčukalna PGK līnijas krānu mezgla Nr.225 pārbūve10.08.2015.Nr.12-11/93, 10.08.2015.
Raiņa iela 6, SmilteneDzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku12.08.2015.Nr.12-11/94, 12.08.2015.
Atmodas iela 4, SmilteneVeikala MAXIMAX pārbūve20.08.2015.Nr.12-11/96, 20.08.2015.12.10.2015.
“Meža pētīšanas stacija”, Launkalnes pag.Meža ceļa 147-148 31B07-2″ jaunbūve26.08.2015.Nr.12-11/97, 26.08.2015.29.12.2015.
“Meža pētīšanas stacija”, Launkalnres pag.Meža ceļa 56-57 31CO46 pārbūve27.08.2015.Nr.12-11/98, 27.08.2015.
“Meža pētīšanas stacija”, Launkalnes pag.Meža ceļa 150-148 31B07 pārbūve28.08.2015.Nr.12-11/99, 28.08.2015.29.12.2015.
Gaujas iela 9, SmilteneDzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve01.09.2015.Nr.12-11/101, 01.09.2015.01.09.2015.
“Kalna Mīkas”, Smiltenes pag.Saimniecības ēkas pārbūve09.09.2015.Nr.12-11/104, 09.09.2015.
Audēju iela 3, Smilteneveterinārmedicīniskās prakses iestādes pārbūve11.09.2015.Nr.12-11/105, 11.09.2015.28.01.2016.
Līvānu iela 7, Variņi, Variņu pag.Angārs tehnikas glabāšanai / jaunbūve25.09.2015.Nr.12-11/107, 25.09.2015.
“Atpūtas komplekss Teperis”, SmilteneSmiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rek., III kārta28.09.2015.Nr.12-11/108, 28.09.2015.28.09.2015.
“Vanagi”, Brantu pag.Saimniecības ēkas jaunbūve, dzīvojamās ēkas jaunbūves pārbūve01.10.2015.01.10.2015., Nr.12-11/10901.10.2015.
Audēju iela 11, Smiltenedzīvojamās mājas jaunbūves pārbūve15.10.2015.15.10.2015., Nr.12-11/112
Rīgas iela 8a, SmilteneLaukuma būve /pārbūve29.10.2015.Nr.12-11/113, 29.10.2015.25.11.2015.
“Vecvindas”, Blomes pag.Noliktava-angārs(2.kārta) /jaunbūve30.10.2015.Nr.12-11/114, 30.10.2015.27.12.2013.
“Kalnāres”, Blomes pag.Lauksaimniecības noliktava /jaunbūve06.11.2015.Nr.12-11/117, 06.11.2015.
Rīgas iela 16C, SmilteneSmiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 2.stāva pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei16.11.2015.Nr.12-11/122, 16.11.2015.
Dārza iela, Smiltene; Valsts reģionālais autoceļš P27, Launkalnes pag.Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai30.11.2015.Nr.12-11/126, 30.11.2015.
“Sporta komplekss”, Smiltenes pag.Smiltenes stadiona servisa ēka un skatītāju tribīnes /jaunbūve01.12.2015.Nr.12-11/128, 01.12.2015.
“Krampīši”, Palsmanes pag.Dzīvojamā māja, saimniecības ēka (pārbūves), pirts (jaunbūve)08.12.2015.Nr.12-11/130, 08.12.2015.08.12.2015.
Launkalnes pag.Ceļa “Jaunpriedaines-Spicieri” pārbūve22.12.2015.Nr.12-11/139, 22.12.2015.
“Spaliņi”, Grundzāles pag.Dzīvojamās mājas pārbūve28.12.2015.Nr.12-11/140, 28.12.2015.28.12.2015.

“Akši”, Launkalnes pag.

Dzīvojamā ēka / jaunbūve29.12.2015.Nr.12-11/141, 29.12.2015.08.01.2016.
2014 gads būvniecības iesniegumi

2014 gads akceptētie būvprojekti
2014 gads izsniegtās būvatļaujas
DatumsBūves nosaukumsBūves adreseBūvvaldes lēmums
17.01.2014 Dzīvojamā māja, jaunb.Smiltenes pag. Sniedzes 12-15/1 17.01.2014 pagarin.
21.01.2014 Šķūnis, rek. Smiltene, Peldu 21 12-15/2 21.01.2014
29.01.2014 Saimniecības ēka, rek. Grundzāles pag., Kalnabrieži 12-15/3 29.01.2014
06.02.2014 Vasaras māja, jaunb.Launkalnes pag., Rolis 12-15/4 6.02.2014 pagarin.
07.02.2014 Saimn. ēka jaunb. Launkalnes pag., Rolis 12-15/5 7.02.2014
10.02.2014 Garāža jaunb. Smiltene, Daugavas 8B k-12 12-15/6 10.02.2014 pagarin.
10.02.2014 Garāža jaunb.Smiltene, Celtnieku 4 k-1
12-15/7 10.02.2014 pagarin.
14.02.2014 Dziļā kūts jaunb. Grundzāles pag. Gundegas 12-15/8 14.02.2014
17.02.2014 Dzīvojamā māja un saimn. ēka jaunb. Smiltene, Līkuma iela 8 12-15/9 17.02.2014 pagarin. un pārreģistr.
17.02.2014 Mācību korpuss rek. Smiltenes pag., Kalnamuiža 10 12-15/10 17.02.2014
17.02.2014 Mācību ēka rek. Smiltenes pag., Kalnamuiža 12 12-15/11 17.02.2014
17.02.2014 Mācību ēka rek. Smiltenes pag., Kalnamuiža 6 12-15/12 17.02.2014
17.02.2014 Mācību ēka rek. Smiltene, Pils iela 8 12-15/13 17.02.2014
19.02.2014 Meža ceļš, nobrauktuve 186 kv. jaunb. Launkalnes pag. 12-15/14 19.02.2014
17.03.2014 Dzīv.mājas un pagraba rek., šķūņa jaunb. Lauciņi, palsmanes pag. 12-15/15 17.03.2014
20.03.2014Meliorac. sist. rek. Launkalnes pag., Rozītes, Kadiķīši, Uzkalni, Mežmalas 12-15/16 20.03.2014
21.03.2014Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība jaunb., rek. Variņu pag. 12-15/17 21.03.2014
7.04.2014Dzīv. mājas. rek. Brantu pag., Smaragdi 12-15/18 7.04.2014
22.04.2014Ugunsnovērošanas tornis, rek. Launkalnes pag., Vārniņas 12-15/19 22.04.2014
22.04.2014Dzīv.māja rek., lapene jaunb. Smiltene, Gaijas iela 23 12-15/20 22.04.2014
23.04.2014Mehāniskās darbnīcas rek. Launkalnes pag., Silvas lejas 1 12-15/21 23.04.2014
28.04.2014Garāža jaunb Grundzāles pag., Vārnkalni 12-15/22 28.04.2014
29.04.2014Viesu mājas rek., atpūtas nojume jaunb. Grundzāles pag., Purgaiļi 12-15/23 29.04.2014
9.05.2014KGS kompleksa paplašināšana jaunb., rek. Launkalnes pag., Ezeriņi 12-15/24 9.05.2014
15.05.2014Garāža, jaunb. Launkalnes pag., Depo Miglaines 12-15/25 15.05.2014
16.05.2014Mēslu krātuve, jaunb. Grundzāles pag., Veczilākši 12-15/26 16.05.2014
21.05.2014Dzīvojamā māja, jaunb. Smiltenes pag., Priedītes 12-15/27 21.05.2014
22.05.2014Garāža, saimn. ēka jaunb Brantu pag. Aisbergs 12-15/28 22.05.2014
22.05.2014Tehnikas novietne jaunb. Palsmanes pag., Ozoliņi 12-15/29 22.05.2014 pagarin.
26.05.2014Meža ceļš 102-77 31C080 Launkalnes pag., Meža pētīšanas stacija 12-15/30 26.05.2014
02.06.2014Liellopu novietne ar mēslu krātuvi, jaunb. Launkalnes pag., Puriņi 12-15/31 2.06.2014
04.06.2014Malkas šķūnis, jaunb. Bilskas pag., Jaunā iela 2 12-15/32 4.06.2014
09.06.2014Dzīvojamās mājas rek. Smiltene, Meža 9A 12-15/33 9.06.2014
16.06.2014Dzīvojamā ma’ja, jaunb. Smiltene, Audēju 14 12-15/34 16.06.2014
16.06.2014Dzīvojamās mājas piebūve, rek. Smiltenes pag., Celmiņi 12-15/35 16.06.2014 pagarin.
19.06.2014Gāzes uzpildes stacija, jaunb. Smiltene, Dārza iela 36 12-15/36 19.06.2014
19.06.2014Pirts, rek. Palsmanes pag., Ozoliņi 12-15/37 19.06.2014 pagarin.
25.06.2014Siera nogatavināšanas noliktava, rek. Blomes pag., Cēsu iela 8 12-15/38 25.06.2014
26.06.2014Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Palsmanes ciemā, rek., jaunb.Palsmanes pag. 12-15/39 26.06.2014
27.06.2014Mežsaimniecības meža ceļa nobrauktuve 187kv, jaunb.Launkalnes pag.
12-15/40 27.06.2014
27.06.2014Bruģakmens ceļa posms rek. Smiltenes pag., Kalnamuiža 12-15/41 27.06.2014
11.07.2014Saimn.ēka, šķūnis, jaunb. Brantu pag., Kalna Lembi 12-15/42 11.07.2014 pagarin.
14.07.2014Centralizēta siltumapgādes rek Smiltene 12-15/43
14.07.2014Ūdens saimniecības attīstība, jaunb., rek. Variņu pag. 12-15/43A
14.07.2014Optiskais tīklsBlomes pag. 12-15/44 pārreģistrācija
28.07.2014Dzīvojamā māja, jaunb. Brantu pag., Pērlītes 12-15/45
28.07.2014Mēslu krātuve, jaunbBrantu pag., Ozolkalnu ferma12-15/46
29.07.2014Meža ceļš Nobrauktuve 192kv, jaunb. Palsmanes pag. 12-15/47
29.07.2014Meža ceļš Nobrauktuve 102kv., jaunb. Bilskas pag. 12-15/48
01.08.2014Meža ceļš Aļņa ceļš, jaunv.
Grundzāles pag. 12-15/49
01.08.2014Meža ceļš Kugra ceļš, jaunb,. Variņu pag. 12-15/50
01.08.2014Meža ceļš Skudru pūļa ceļš, jaunb. Variņu pag. 12-15/51
04.08.2014Zāģētava/zāgmateriālu nojume, jaunb Grundzāles pag., Pīļukalns 12-15/52
04.08.2014Dzīv. mājas rek. Blomes pag., Pumpurkalni 12-15/53 pagarin.
11.08.2014Izgāztuves rekultivāc. Smiltene, Drandu 24
12-15/54
11.08.2014Dzīvojamā māja, jaunbūve.Smiltenes pag., Jaunrieba 12-15/55
13.08.2014Saimnieciskās ēkas rekonstrukcija Smiltene, Daugavas iela 4 12-15/56
21.08.2014 Dzīvojamā māja, garāža, jaunbūve.Smiltene, Veldes iela 2212-15/57
16.09.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija.Smiltene, Dakteru iela 1 12-15/58 16.09.2014
16.09.2014 Koģenerācijas stacijas āārējā elektroapgādeLaunkalnes pag., Ezeriņi 12-15/59 pagarin.
17.09.2014 Meliorācijas sistēmu rekonstrukc. Smiltenes pag., Narveļi, Palsmanes pag., Dišleri, Blomes pag., Nigraines 2″, “Vecviļņi”12-15/60 17.09.2014
24.09.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija.Smiltene, Blaumaņa iela 20 12-15/61 pagarin. 24.09.2014
24.09.2014 Dzīvojamā mājas rekonstrukcija.Brantu pag., Kroņakrogs 12-15/62 pagarin. 24.09.2014
24.09.2014Savrupmāja, jaunbūve.Smiltenes pag., Sikšņi 12-15/63 pagarin. 24.09.2014
24.09.2014Dzīvojamā māja, rekonstrukcija.Launkalnes pag., Silva 9 12-15/64 pagarin. 24.09.2014
24.09.2014Dzīvojamā māja rekonstrukcija saimnieciskās ēkas jaunbūveBrantu pag., Vecie Labzemji 12-15/65 pagarin. 24.09.2014
24.09.2014Pirts jaunbūve.Brantu pag., Dzērves 12-15/66 pagarin. 24.09.2014
29.09.2014Dzīvojamā māja, jaunbūve.Launkalnes pag., “Ezernieki 2” 12-15/67 pagarin. 29.09.2014
30.09.2014Dzīvojamā māja, pirts, jaunbūve.Blomes pag., Ābelītes 12-15/68 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Meža ceļa nobrauktuve, jaunbūve.Bilskas pag. 12-15/69 30.09.2014
30.09.2014Mēslu krātuve, jaunbūve.Palsmanes pag., Torņkalns 2 12-15/70 30.09.2014
30.09.2014Dzīvojamās mājas rekonstrukcija.Smiltene, Augstā iela 4 12-15/71 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Dzīv.mājas rek. Blomes pag., Kaupes 12-15/72 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Pirts, jaunb. Brantu pag., Kroņakrogs 1 12-15/73 30.09.2014
30.09.2014Pirts.garāža, jaunb. Smiltene, Valmieras iela 26 12-15/74 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Pirts, jaunb. Launkalnes pag., Aklši 12-15/75 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Kafejnīca, šķūnis, rek., jaunb. Launkalnes pag., 12-15/76 30.09.2014
30.09.2014Dzīv.māja, rek. Smiltene, Klusā iela 1A 12-15/77 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Zāgmateriālu noliktava, piebūve kaltei, jaunb. Launkalnes pag., Krogzemji 12-15/78 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Stacionārās svēršanas iekārtas pam., jaunb. Launkalnes pag., Krogzemji 12-15/79 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Laukums, jaunb Launkalnes pag., Krogzemji 12-15/80 pagarin., 30.09.2014
30.09.2014Kalte, noliktava, jaunb. Launkalnes pag., Krogzemji 12-15/81 pagarin. 30.09.2014
30.09.2014Tipveida virszemes šķidro kūtsmēslu krāšanas tvertnes BUWASTORAGE piesaiste, jaunb.Grundzāles pag., Vēveri 12-15/82 30.09.2014
10.11.2014Dzīvojamā māja, jaunb. Smiltenes pag., Ilgas 8 12-15/83 10.11.2014
12.11.2014Pakaišu kūtsmēslu krātuve, jaunb. Bilskas pag., Kalējiņi 1 12-15/84 12.11.2014
14.11.2014Kūtsmēslu krātuve, jaunb. Grundzāles pag., Kļavnieki 12-15/85 14.11.2014
26.11.2014Saimniecības ēka, jaunb. Smiltene, Dakteru iela 40 12-15/86 26.11.2014
27.11.2014Vasaras māja, jaunb. Smiltene, Vidzemes iela 15 12-15/87 27.11.2014
27.11.2014Tepera ezera hidrotehnisko būvju rek. I kārta Smiltene, Atpūtas komplekss Teperis
12-15/88 27.11.2014
27.11.2014Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rek.Smiltene, Vecais Parks, Atpūtas komplekss Teperis, Dakteru iela 212-15/89 27.11.2014
15.12.2014Liellopu novietne/lopkopības komplekss Grundzāles pag., Bērži 12-15/90 15.12.2014
15.12.2014Noliktava/metinātava, jaunb. Launkalnes pag., Krogzemji 12-15/91 15.12.2014
16.12.2014Dzīvojamā māja, rek. Smiltene, Vaļņu iekla 4A 12-15/92 16.12.2014
16.12.2014Jaunkubulnieku pļavu meliorācijas sist. rek. Bilskas pag. 12-15/93 16.12.2014
30.12.2014Angārs-noliktava jaunb. Bilskas pag., kalējiņi1 12-15/94 30.12.2014
30.12.2014Slaucamo govju kūts pārbūve Bilskas pag., kalējiņi1 12-15/95 30.12.2014