2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Realizētie projekti

Visās Smiltenes novada domes pārziņā esošajās jomās ir realizēti dažādi projekti, kuri ir veicinājuši gan novada infrastruktūras, izglītības, kultūras un sporta attīstību, gan uzlabojuši novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Kopš novada izveidošanas 2009.gadā, Smiltenes novada dome īstenoji dažādu ES fondu finansētus projektus, ir rekonstruēti tilti,  ielas un pārbūvēti lauku ceļi,  paplašināti ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli,  uzlabota mācību vides gan pirmsskolas izglītības, gan vispārizglītojošās izglītības iestādēs, uzlabota sporta un kultūras infrastruktūras, izveidot jauni gājēju un velosipēdistu ceļi, labiekārtotas atpūtas vietas, u.c.

Realizējot projektus, ir sasniegti  izvirzītie mērķi:

  • uzlabota transporta infrastruktūra vietējiem uzņēmējiem  un iedzīvotājiem;
  • nodrošināta komfortabla un droša satiksme Smiltenes pilsētas tranzītielās; 
  • novada izglītības iestādēs plašāk un efektīvāk tiek izmantotas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  • izveidotas papildus pirmsskolas grupas, lai veicinātu pakalpojuma pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā;
  • nodrošināta kvalitatīva kultūras un interešu izglītības pakalpojumu pieejamība pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem. 
  • izveidoti publiskie  interneta pieejas punkti Smiltenes novada teritorijā, lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām;
  • rekultivētas atkritumu izgāztuves, novērstas negatīvās ietekmes uz vidi, veikta monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvēs;
  • veikta oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju un ielu apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot videi draudzīgus paņēmienus un tādas tehnoloģijas, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu, tai skaitā veikta energoefektivitātes paaugstināšana vairākās pašvaldības ēkās.
  • palielināti un atjaunoti zivju resursi Smiltenes novada ezeros, izstrādāti zivsaimnieciskie ekspluatācijas noteikumi;
  • u.c. 

Ar visiem Smiltenes novada domes realizētiem projektiem, to mērķiem, veiktajām aktivitātēm, sākot no 2009.gada var iepazīties sānu sadaļās.