2022. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Simbolika

Novada ģerbonis (no 01.07.2021. oficiāli netiek izmantots)

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā Smiltenes novada ģerbonis oficiāli vairs netiek izmantots. Nolemts Smiltenes novada ģerboni veidot jaunu. Oficiālos dokumentos, līdz lēmumam par Smiltenes novada simboliku, tiek izmantots Latvijas valsts mazais ģerbonis.

 

Apstiprināts: 2010.gada 30.jūlijā. Ģerboņa pamats veidots zelta krāsā, uz tā zils rudzupuķes zieds ar deviņām ziedlapiņām, kas simbolizē visu novadu – Smiltenes pilsētu un astoņus apkārtējos pagastus. Smiltenes novada ģerboņa heraldiskais apraksts „Zelta laukā rudzupuķes zieds dabiskās krāsās”.

Smiltenes novada ģerboņa idejas autore Ginta Špate.

Faili lejupielādēšanai: 

 

 

Novada karogs (no 01.07.2021. oficiāli netiek izmantots)
Pēc aministratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1.jūlijā Smiltenes novada karogs oficiāli vairs netiek izmantots. Pēc ģērboņa apstiprināšanas tiks veidots jauns novada karogs.
 

Apstiprināts 2012. gada 28.jūnijā, ņemot vērā iedzīvotāju balsojuma rezultātus. Karogs ir taisnstūra formas audums ar platuma un augstuma attiecību 1: 2.  Karoga svītru attiecība ir 3:1:3. Baltā svītra karogā simbolizē ceļu. Ceļš iet pa vidu dzeltenajam rudzu laukam, kurā, kā rudzupuķes zieds, uzplaucis Smiltenes novads. Karoga vidū abās pusēs attēlots krāsains Smiltenes novada ģerbonis, kurš platumā ir 1/3 no karoga platuma. Ģerbonis ar rudzupuķi ir Smiltenes novada simbols, kurā katra ziedlapa apzīmē 8 pagastus un Smilteni.

Dzeltenās krāsas laukums simbolizē fizisku spēku, pieredzi, intelektu un zināšanas. Baltā krāsa karogā simbolizē mieru, drošību,  ticību  un kārtību, kas ir piemērota vide, lai tajā attīstītos, augtu un pilnveidotos. Dzeltenā krāsa ir arī Smiltenes pilsētas karoga krāsa, tādā veidā novada karogā tiek ietverta arī pilsētas identitāte.

Smiltenes novada karoga meta autore ir vietējā māksliniece un Smiltenes novada ģerboņa idejas autore Ginta Špate.

Smiltenes novada zīmola vizuālās identitātes vadlīnijas

Ar 2021.gadu tiek uzsākta Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģijas un jaunā zīmola vizuālo elementu ieviešana, lai veidotu vienotu novada tēlu, vēstītu par sasniegumiem ar jauno saukli “Smiltenes novadā sanāk!”, izceltu novada unikālās un svarīgākās jomas, veicinātu iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību, kā arī aktivizētu tūrismu un viesu piesaisti.  

Smiltenes novada zīmols – “Aktīva un enerģijas pilna vieta”. 

Novada identitātes kodols: Daba, sports, uzņēmējdarbība.

Zīmola pozicionējums: Aktīva un enerģijas pilna vieta.

Zīmola pamati: Smiltenes novads ir:

  • vieta, kur strādāt un investēt, paveicot ievērojamas lietas novadā, kas atbalsojas visā Latvijā;
  •  vieta, kur atklāt talantus, iegūt zināšanas un prasmes, dalīties ar tām;
  • vieta harmoniskam dzīvesveidam;
  • vieta, kur piedzīvot latvisko, izbaudīt kustību prieku un atjaunoties.

Zīmola loma: Harmoniska dzīves vide, kas piesaista enerģiskus un uzņēmīgus cilvēkus.

Zīmola solījums: Smiltenes novads ir idejām un cilvēkiem atvērta un dinamiska vieta, kas uzlādē ar enerģiju un atjauno.

Zīmola vīzija: Pieprasīta, enerģijas pilna darba un dzīves vieta ar daudzveidīgu un dinamisku ekonomisko attīstību un pilnvērtīgu harmonisku cilvēkvidi.

Zīmola personība: Darītājs. Smiltenes novads ir pieredzējis un nosvērts raksturā. Varošs un drosmīgs, pašpārliecināts un labestīgs. Patīk pašam pieņemt lēmumus, nevis gaidīt citu pamācības.

Zīmola komunikācijas tonis: Ar pārliecību, ka darām pareizi. Bez liekas kautrības par saviem panākumiem. Ar lepnumu, bez lecības. Vitāli. Enerģija, kas pielīp citiem. Aizrautīgi.

 

     

    

Primārais logotips ir Smiltenes novada grafiskās identitātes galvenais elements. To veido sauklis un grafiskā zīme.

Sauklis „Smiltenes novadā sanāk!” simbolizē sanākšanu vienuviet un izdošanos – Smiltenes novadā cilvēki sanāk, lai dzīvotu strādātu, mācītos un atpūstos, kā arī Smiltenes novadā cilvēki dara, un viņiem sanāk.

  • Sauklis sastāv no 2 rindām, kur pirmajā rindā rakstīts novada nosaukums un otrajā – vārds „sanāk!”.
  • Sauklim izmantots burtveidols Hurme Geometric Sans 4 Semi Bold.
  • Grafiskās zīmes pamatā ir modernizēta rudzupuķe, kas sastāv no 7 lapiņām jeb septiņām Smiltenes novadam svarīgām jomām: uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, dabas, ģimenēm.
  • Lapiņām ir bultu forma, kas norāda uz centru un apzīmē sanākšanu kopā.
  • Izvēlētā krāsu gamma veido vienotu un atpazīstamu kolorītu, simbolizējot Smiltenes novadu kā aktīvu un enerģijas pilnu vietu.

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Smiltenes pilsētas ģerbonis 

Apstiprināts 1925. gada 31. oktobrī. Ģerboņa vairogs zilā krāsā. Vairoga apakšējā daļā attēloti trīs zelta pakalni — Jāņu kalns, Lazdu kalns un Pilskalns. Pāri kalniem, vairoga augšdaļā, uz labo pusi laižas trīs sudraba vanagi, kas simbolizē stipru garu, spēku un augstus mērķus.

Pagastu ģerboņi

Brantu pagasta ģerbonis

Apstiprināts 2008.gada 14. februārī. Heraldiskais apraksts: Dalīts galvā ar āboliņa lapu griezumu: zelts un zaļš. Pēdā sudraba pieckalne.

Launkalnes pagasta ģerbonis

Apstiprināts 2015. gada 15. jūlijā. Heraldiskais apraksts: Ģerboņa zaļā laukā attēlots raibs trīspirkstu dzenis, sudraba laukā – zaļš šaurkrusts, kas simbolizē ceļu krustojumus pagasta teritorijā. 

Smiltenes pagasta ģerbonis 

Apstiprināts 2007.gada 10.oktobrī. Heraldiskais apraksts: Skaldīts ar sudrabu un sarkanu; 1.- laukā augoša sarkana lilija.