2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Simbolika

Novada ģerbonis

Smiltenes novada ģerbonis (Dalīts ar pazeminātu ševrona griezumu: zils un zelts. Augšējā laukā sudraba lilija un tāds pats liliju krusts, apakšējā laukā rudzupuķes zieds dabiskās krāsās) – reģistrēts 2022. gada 30. novembrī.

METODISKIE MATERIĀLI

Faili lejupielādēšanai:

Novada ģerbonis (no 01.07.2021. oficiāli netiek izmantots)

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā Smiltenes novada ģerbonis oficiāli vairs netiek izmantots. Nolemts Smiltenes novada ģerboni veidot jaunu. Oficiālos dokumentos, līdz lēmumam par Smiltenes novada simboliku, tiek izmantots Latvijas valsts mazais ģerbonis.

 

Apstiprināts: 2010.gada 30.jūlijā. Ģerboņa pamats veidots zelta krāsā, uz tā zils rudzupuķes zieds ar deviņām ziedlapiņām, kas simbolizē visu novadu – Smiltenes pilsētu un astoņus apkārtējos pagastus. Smiltenes novada ģerboņa heraldiskais apraksts „Zelta laukā rudzupuķes zieds dabiskās krāsās”.

Smiltenes novada ģerboņa idejas autore Ginta Špate.

Faili lejupielādēšanai: 

 

 

Novada karogs (no 01.07.2021. oficiāli netiek izmantots)
Pēc aministratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1.jūlijā Smiltenes novada karogs oficiāli vairs netiek izmantots. Pēc ģērboņa apstiprināšanas tiks veidots jauns novada karogs.
 

Apstiprināts 2012. gada 28.jūnijā, ņemot vērā iedzīvotāju balsojuma rezultātus. Karogs ir taisnstūra formas audums ar platuma un augstuma attiecību 1: 2.  Karoga svītru attiecība ir 3:1:3. Baltā svītra karogā simbolizē ceļu. Ceļš iet pa vidu dzeltenajam rudzu laukam, kurā, kā rudzupuķes zieds, uzplaucis Smiltenes novads. Karoga vidū abās pusēs attēlots krāsains Smiltenes novada ģerbonis, kurš platumā ir 1/3 no karoga platuma. Ģerbonis ar rudzupuķi ir Smiltenes novada simbols, kurā katra ziedlapa apzīmē 8 pagastus un Smilteni.

Dzeltenās krāsas laukums simbolizē fizisku spēku, pieredzi, intelektu un zināšanas. Baltā krāsa karogā simbolizē mieru, drošību,  ticību  un kārtību, kas ir piemērota vide, lai tajā attīstītos, augtu un pilnveidotos. Dzeltenā krāsa ir arī Smiltenes pilsētas karoga krāsa, tādā veidā novada karogā tiek ietverta arī pilsētas identitāte.

Smiltenes novada karoga meta autore ir vietējā māksliniece un Smiltenes novada ģerboņa idejas autore Ginta Špate.

Smiltenes pilsētas ģerbonis 

Apstiprināts 1925. gada 31. oktobrī. Ģerboņa vairogs zilā krāsā. Vairoga apakšējā daļā attēloti trīs zelta pakalni — Jāņu kalns, Lazdu kalns un Pilskalns. Pāri kalniem, vairoga augšdaļā, uz labo pusi laižas trīs sudraba vanagi, kas simbolizē stipru garu, spēku un augstus mērķus.

Pagastu ģerboņi

Brantu pagasta ģerbonis

Apstiprināts 2008.gada 14. februārī. Heraldiskais apraksts: Dalīts galvā ar āboliņa lapu griezumu: zelts un zaļš. Pēdā sudraba pieckalne.

Launkalnes pagasta ģerbonis

Apstiprināts 2015. gada 15. jūlijā. Heraldiskais apraksts: Ģerboņa zaļā laukā attēlots raibs trīspirkstu dzenis, sudraba laukā – zaļš šaurkrusts, kas simbolizē ceļu krustojumus pagasta teritorijā. 

Smiltenes pagasta ģerbonis 

Apstiprināts 2007.gada 10.oktobrī. Heraldiskais apraksts: Skaldīts ar sudrabu un sarkanu; 1.- laukā augoša sarkana lilija.