2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Zīmols “Smiltenes novadā sanāk!”

Smiltenes novadā dzīvo darītāji – uzņēmīgi, enerģiski un aizrautīgi ļaudis. Mēs negaidām, kad kāds pateiks priekšā, ko un kā darīt, bet gan ņemam grožus savās rokās un veidojam veiksmīgāku, interesantāku un skaistāku vidi sev, saviem mīļajiem un mūsu viesiem. Sanāk ikkatram no mums, lai cik lielu vai mazu, šķietami nesvarīgu vai nozīmīgu darbu mēs veiktu. Un pat ja reizēm, kas nenotiek, kā plānots, tad darām, līdz sanāk. Atelpu un uzlādi, tā aktīvi darbojoties, sniedz dabas tuvums ik solī, kā arī latviskā un harmoniskā vide mums apkārt.

Smiltenes novadā sanāk!

Zīmola kolorītu veidu sauklis “Smiltenes novadā sanāk!” un stilizēta rudzupuķe, kur katra ziedlapiņa simbolizē novada galvenās vērtības – ģimene, izglītība, uzņēmējdarbība, kultūra, sports, daba un tūrisms.

Ikviens ir aicināts izmantot Smiltenes novada zīmola vizuālo identitāti, kā apliecinājumu piederībai, vienotībai un lepnumam par savu novadu!

ZĪMOLGRĀMATA

LOGOTIPS “SMILTENES NOVADĀ SANĀK!”

Pilnkrāsu versija (lejupielāde ŠEIT)

Monohromā versija (lejupielāde ŠEIT)

Reversā versija (lejupielāde ŠEIT)

Melnbaltā versija Reversā versija (lejupielāde ŠEIT)

Smiltenes novada SKOLĀM SANĀK!

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”

Zem priežu šalkām, pilsētas trīs ielu ieskauta, jau septiņdesmit trešo gadu darbojas Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”. Kāpēc “Vāverīte”? Tādēļ, ka teritorijā patīk uzturēties vāverēm, kas, lēkājot pa priedēm un sētu, izrādās pašas un izved pastaigā savus mazos vāverēnus. Savulaik mūzikas skolotāja Marika Čerņavska sarakstīja “Vāverēnu” himnu, un grupiņas ieguva īpašus un tikai viņiem raksturīgus nosaukumus: “Riekstiņi”, “Vāverēni”, “Kodoliņi” un “Čiekuriņi”.

Jaunajā mācību gadā iestādē tiks īstenotas trīs programmas: vispārējā pirmsskolas izglītības programma,  speciālā izglītības programma bērniem ar valodas attīstības traucējumiem un speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Tās apgūs 84 bērni vecumā no 1,5 – 7 gadiem.

Bērnudārzs lepojas ar saviem darbiniekiem, kuri darbu veic ar mīlestību un apziņu, ka katru dienu ir jāpilnveidojas, lai spētu nodrošināt bērniem saistošas un mūsdienīgas aktivitātes. To iestādes pedagogu piedalīšanās semināros un metodisko darbu skatēs, kad viņas savu veikumu prezentē ne tikai novada, bet arī valsts mērogā. PII ”Vāverītes” kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos kopienas svētkos, sadarbojoties ar Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolu, vietējo tautas namu. Vēl nupat, Apes pilsētas 95. jubilejas svinību dienā, bērnudārza teritorijā tika uzburta īstena rotaļu un pasaku valstība, kas uz draudzīgu kopā būšanu aicināja ne tikai vietējos bērniņus, bet arī viesus no tuvienes un tālienes.

Ikgadēja iestādes tradīcija ir bērnu, darbinieku un vecāku rudens talka, lai uzkoptu un labiekārtotu teritoriju. Bērnudārzam ir skaists, labiekārtots pagalms, kur Velo trasītē bērni var gūt pirmās iemaņas satiksmes noteikumos, tā ir aprīkota ar luksoforiem un ceļa zīmēm.  ES Integrācijas fonda atbalstītā “Ape rada un dara” projekta rezultātā uzstādīta siltumnīca un augstās dārzeņu dobes, kur mazie ne tikai mācās un izaudzē dažādas dabas veltes, bet arī mācās atbildību pret darāmo un darba tikumu.

Kā mācīšanās forma, ko atzīst vecāki un skolotājas, ir ģimeņu izstrādāto projektu prezentācijas. Piedaloties šādā aktivitātē bērnu vecāki iepazīst uzdevumus, kas jāapgūst pirmsskolas programmā. Iestādes darbinieki priecājas par atsaucīgajiem vecākiem, kas mācību procesu ļauj padarīt saistošāku, iepazīstinot arī ar savu darbu un vaļaspriekiem.

Daudz tiek strādāts pie pētniecisko un digitālo prasmju apguves. Iestādē ir 2 interaktīvās tāfeles, 10 planšetdatori un  digitālās lupas, Bee roboti (robots-bite, kas attīsta bērnu matemātikas un pašizpausmes prasmes) un Photon robots (robots, kas palīdz bērniem apgūt mūsdienu laikmeta pamatiemaņas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, attīsta prasmes dažādos radošos veidos meklēt risinājumus problēmām, ko izmanto 5 -7 gadīgi bērni.

Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatām un veicinātu lasītprasmes apguvi, tiek veidota regulāra sadarbība ar Apes pilsētas Bērnu bibliotēku. Šajā mācību gadā vislielākā uzmanība tiks pievērsta bērnu grāmatām un lasītpriekam. Turpinās darbu pie saskarsmes un sadarbības prasmju pilnveidošanas. Jaunajā mācību gadā tiks turpināta iekštelpu un āra vides labiekārtošana.

Laiks ir rādītājs spējai mīlēt, izdzīvot un pielāgoties. To ļoti veiksmīgi ir pierādījis “Vāverīte”  kolektīvs, kas visus šos gadus ir bijis lielākos vai mazākos laika griežos, kad jāspēj pielāgoties ikdienas prasībām, augt savā profesionālajā izaugsmē un nodrošināt pirmsskolas izglītību, kādu pieprasa sabiedrība  un vecāki.

Apes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iluta Apine, “kā vēsta ķīniešu sakāmvārds: kad pūš pārmaiņu vēji, vieni būvē aizsargvalņus, citi – vējdzirnavas. Sveicu ar jauno mācību gadu un novēlu, lai visi kopā mēs esam komanda, kas 2023./2024. mācību gadā kļūs par vējdzirnavām, kas dod enerģiju un gaismas staru viens otram!”

Iluta Apine
Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja

Smiltenes vidusskola

Brīnišķīga ziņa, iesoļojot jaunajā mācību gadā, – Smiltenes vidusskolai “Latvijas skolu reitingā 2023”, lielo skolu grupā, darbā ar talantīgajiem bērniem 13. vieta! Paldies skolēniem, kuri ar izciliem panākumiem pārstāvēja skolu valsts mācību priekšmetu un atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē! Paldies skolotājiem un vecākiem par godprātīgu, skolēnu izaugsmē ieguldīto darbu!

Atbildība, centība, godīgums un līdzcietība – tās ir vērtības, kuru attīstīšanai Smiltenes vidusskolā šajā mācību gadā tiks pievērsta īpaša vērība. Šogad Smitenes vidusskolā skan 1062 bērnu un jauniešu čalas, pieskandinot gaiteņus un pagalmus. Vidusskola ir lielākā vispārējās vidējās izglītības iestāde Smiltenes novadā, un tai ir arī astoņas pirmsskolas izglītības grupas: “Lācēni”, “Zaķēni”, “Bitītes”, “Pūcītes”, “Mārītes”, “Taurenīši”, “Burtiņi” un “Ķipariņi”.

Smiltenes vidusskolas skolotāju kolektīvam pievienojušies astoņi jauni pedagogi: Tīna Deina Kukurīte – bioloģija; Laura Pope, Baiba Feldmane – matemātika; Diāna Dankbāre – vesture; Inese Āboliņa – krievu valoda; Laura Brikmane – dabaszinības; Arta Egle un Liene Strupiša – mūzika.

Izglītības iestādei augstākais novērtējums ir laimīgi un zinoši skolēni, kā arī vecāku izvēle savus bērnus sūtīt Smiltenes vidusskolā. Pēdējos gados uz skolu mācīties brauc aizvien vairāk skolēnu arī no kaimiņu novadiem. Skolas unikālo vērtību veido cilvēki, kuri to sauc par savējo, sirdsgudri skolotāji, zinātkāri skolēni un absolventi.

Jaunajā mācību gadā Smiltenes vidusskolā turpinās darboties interešu pulciņi: koris “Lido”, kurš šovasar piedalījās XXVII Dziesmu un XVII deju svētkos, 1. – 3. klašu koris, 4. – 6. klašu zēnu un 5. – 6. klašu meiteņu ansamblis, teātris, florbola, volejbola pulciņš un robotikas pulciņš sākumskolēniem.

Jaunajā mācību gadā Inguna Kondratjeva vēl, lai visiem pietiek spēka, pacietības un mērķtiecības, soli pa solim kāpjot izaugsmes kalnā. “Mums kā izglītības iestādei ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu, uz augstiem rezultātiem vērstu izglītību. Mācību procesā veidot atbalstošu vidi, kas veicina katra skolēna izaugsmi,” atzīst Inguna Kondratjeva. “Lai gūtu augstus sasniegumus, jāvelta laiks mērķu izvirzīšanai, plānošanai un radošai pieejai to īstenošanā. Visu minēto var paveikt, ja skolotāji, skolēni un vecāki darbojas kā vienota komanda. Veidosim stipru un atbalstošu Smiltenes vidusskolas saimi. Mums ir laba materiālā bāze, dažādām interesēm atbilstoši vidējās izglītības programmu virzieni, attīstīts projektu darbs, enerģiski un sirdsgudri skolotāji, darbinieki, aktīva skolēnu pašpārvalde, veiksmīga sadarbība ar augstskolām, jaunas un skaistas kopmītnes. Jaunajā mācību gadā turpināsim strādāt, lai uzlabotu skolēnu sasniegumus STEM priekšmetos (dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā), meklēsim jaunus sadarbības partnerus augstskolās, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību, dotu viņiem iespēju gūt augstus sasniegumus mācību olimpiādēs reģiona, valsts un starptautiskā mērogā. Stiprināsim pozitīvu sadarbību ar citām novada skolām, darīsim visu iespējamo, lai mūsu skolēni un skolotāji izvēlas palikt Smiltenes novadā.”

Lai skaists, radošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!

Baiba Vahere

 

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Vai esi redzējis Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas logo? Tas pie skolas noteikti vēl aizvien ir apskatāms, izkārtots no skaistiem rudens ziediem. Tajā ir ozolzīles cepurīte, kurā jaušama viļņota līnija, kas simbolizē Vaidavas upes tuvumu. Augšējais pusloks, kurā ierakstīts skolas nosaukums, simbolizē gudrību, darba tikumu. Puslokā redzamas latvju zīmes: Jumis, Zvaigzne, Laimas slotiņa.

Skola ir atpazīstama, ar dinamisku un radošu vidi. Tajā rūpējas par ikkatra skolēna harmonisku un daudzpusīgu attīstību, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes kā klātienes nodarbībās, tā ārpus stundu aktivitātēs.

Tā var lepoties ar sakoptu un apzaļumota apkārtni,  tai ir pat neliela estrādīte. Blakus skolai ierīkota „zaļā klase”, kurā notiek mācību un audzināšanas nodarbības. Ziemas mēnešos skolēniem ir lieliska iespēja slidot un slēpot turpat blakus. Mācību telpas ir aprīkotas ar nepieciešamajām ierīcēm gan skolēnu, gan skolotāju darbam – datori, projektori, ekrāni, interaktīvās tāfeles.  

Pamatskolā šogad realizē 2 izglītības programmas: vispārējās un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem.  Skolas gaiteņus pieskandinās 125 skolēnu balsis. Iestādes telpās tiek realizētas izglītības projektu, interešu izglītības, sporta, mākslas un mūzikas profesionālās izglītības programmas un jaunsargu apmācības. Skolēniem tiek piedāvātas arī karjeras konsultanta nodarbības. Ir iespēja saņemt psihologa un logopēda atbalstu, kā arī skolā ir pagarinātās grupas nodarbības. Sadarbība ar Cēsu un Valmieras autobusu parkiem skolēniem ir nodrošināts transports nokļūšana no mājām uz skolu un atpakaļ. Pēc vecāku iniciatīvas tiek piedāvāts launags 1. – 9. klašu izglītojamajiem.

Direktore Dina Meistere teic: “Uzsākot jauno mācību gadu, novēlu skolēniem gūt no šī laika, kuru pavadāt skolā, visu iespējamo – zināšanas, pieredzi, prasmi rīkoties saspringtās situācijās, atklāt un attīstīt savus talantus, jo tas būs jūsu dzīves pamats. Skolotājiem – noķeriet sajūtu, ka jūsu darbs ir ilgtermiņa ieguldījums ne tikai bērnos, kurus mācāt šobrīd, bet arī nākotnes sabiedrībai, kuru viņi veidos! Vecākiem – izturību, pārliecību  un ticību saviem bērniem! Kopā izdodas labāk!”

Dina Meistere
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktore

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde atrodas skaistā lauku teritorijā, pagasta centrā, tajā ērti nokļūt gan ar kājām, gan autobusu. Netālu ir mežs, kas ne tikai kalpo mierīgām pastaigām un dabas baudīšanai, bet arī ir īpaši pielāgots izzinošām un fiziskām nodarbībām mācību nolūkiem. Katrā gadalaikā tur ir, ko ieraudzīt, izpētīt, par ko priecāties. Te ar savu krāšņumu priecē rododendri, te – kociņi, kas slejas pašu mazo rociņu iestādīti un apčubināti. Skola var lepoties arī ar savu dārzu, kur rotājas ābeles un ogu krūmi, kā arī siltumnīcu, kur bērni ne tikai izaudzē sev gardus un veselīgus našķus, bet arī mācās darba tikumu.

Šājā mācību gadā savas pirmās zinības Palsmanē apgūst 72 bērni. Ikviens no viņiem var izvēlēties sev tīkamāko pulciņu savu spēju un talantu attīstībai: angļu valodas nodarbības, logoritmiku vai dziedāšanu vokālajā ansamblī “Pārsliņas”. Pieejamas logopēda un ABA (lietišķā uzvedības analīzes) speciālistu nodarbības bērniem ar speciālajām vajadzībām. Divreiz mēnesī tiek nodrošināta peldētapmācība Priekuļu baseinā bērniem no 5 gadu vecuma. Šogad bērni saņems nepieciešamo atbalstu pedagoga privātpraksē izglītības programmā “Lietišķā uzvedības analīze bērniem ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem”.

Visu gadu bērni un pedagogi aktīvi iesaistās dažādos konkursos un pasākumos. Īpaši iemīļoti ir ZAAO organizētie konkursi un ar sportu saistītie projekti, tā veidojot pozitīvu attieksmi pret aktivitātēm dabā un vides izglītībā.

Bērnudārza mērķis šogad ir teritorijas labiekārtošana un mācību resursu papildināšana āra nodarbībām.

Palsmanes PII vadītāja Birutes Mežales ceļa vārdi jaunajam mācību gadam no Margaritas Stārastes, kā vēlējums ikvienam, kam saistība ar jauno paaudzi: “Iemācīties paturēt savas bērna acis. Paturēt un ar tām lūkoties pasaulē tā, it kā katru parādību redzētu pirmo reizi. Skatīties un nebaidīties brīnīties, lai dzīve nebūtu garlaicīga, lai pasaule nevītos smagajā pelēcīgumā, ir jātic brīnumam. Jātic pasakai, Ziemassvētkuvecītim, rūķim, Sniegbaltītei, Lieldienu zaķim, viņi šurp sūtīti mūsu dzīvi padarīt neparastāku, krāsaināku un vieglāku.” Viņa teic: “Darām visu, lai katram bērnam ir radoši bagāts un interesants sadarbības process mūsu iestādē! Lepojamies, ka vecāki mūs novērtē, un iestādē ir bērni. Lai mums visiem izdodas jauno darba sezonu uzsākt ar šādu apņemšanos!”

Birute Mežale
Palsmanes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Šogad skolai 21. pastāvēšanas gadskārta! Smiltenes novada bērniem, jauniešiem ir pieejama kvalitatīva profesionālās ievirzes izglītība, ko novērtē vecāki un bērni, audzēkņu skaits pieaug ar katru gadu, šogad tas varētu sasniegt piecus simtus.

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola uzņem bērnus no 6  gadu vecuma futbola, basketbola un BMX un 7 gadiem orientēšanās sporta, riteņbraukšanas, vieglatlētikas, volejbola programmās.

Sporta skola piedāvā iespēju trenēties labiekārtotās sporta bāzēs. Komandu sports dod daudz pozitīvu emociju, rada kopības sajūtu, pilnveido saskarsmes prasmes ar citiem bērniem, divkāršo uzvaras prieku un palīdz dalīt zaudējuma sarūgtinājumu. Sporta pulciņu, sacensību apmeklēšana iemāca bērniem disciplīnu un mērķtiecību – spēju pašam sakārtot sporta somu, uzņemties atbildību par sava dienas režīma ievērošanu. Audzēkņiem ar labiem rezultātiem ir iespēja startēt augsta līmeņa starptautiskās sacensībās, kas ceļ bērna pašapziņu, interesi un motivāciju darboties.

Šogad galvenie mācību gada plāni ir veidot treneru atgriezenisko saiti pieredzes apmaiņā, ieviešot novitātes treniņu procesā, pielietojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Tāpat veicināt daudzveidīgu mācību – treniņu metožu pielietošanu izglītības procesā. Šī gada viens no plāniem ir veikt skolas ēkas iekštelpu renovāciju, lai audzēkņiem ir mājīgākas telpas, kur uzturēties. Paredzētas arī izglītojošas lekcijas vecākiem un tikšanās ar slaveniem sportistiem.

Sporta skola var būt lepna ar 9 absolventiem, kas atgriezušies Smiltenē un strādā kā treneri. Ir sasniegti daudzi augstvērtīgi rezultāti augsta līmeņa starptautiskās sacensībās.

Skola var lepoties, jo vairāki tās absolventi atgriezušies Smiltenē un kļuvuši par treneriem, izaudzinot daudz izcilu sportistu, no kuriem vairāki ir pasaules līmeņa zvaigznes.

Top skolas, metodiķes Kitijas Klempneres veidota, gadagrāmata, kurā atspoguļos izglītojamo labākos un spilgtākos sacensību rezultātus, skolas vēsturi.

Ivars Joksts jaunajā macību gadā, “Paldies, ka esat izvēlējušies Smiltenes sporta skolu, tā ir laba vieta, kur izglītojamiem attīstīties un kļūt par sportiskiem, aktīviem, veselīgiem jauniešiem. Smiltenē sanāk! Vēlu izturību, veselību, veiksmi un atbildību gan izglītojamiem, gan izglītojamo vecākiem Jaunajā mācību gadā!”

Ivars Joksts
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors

Palsmanes pamatskola

Palsmanes pamatskola var lepoties ar mūsdienīgu ēku, tajā ielūkojoties daudzi teiktu – es arī vēlētos tādā mācīties! Skolas gaiteņos šogad var sastapt 133 skolēnus, kas priecāsies par renovēto 1. stāva gaiteni, kurš ieguvis mūsdienīgu un funkcionālu dizainu. Jaunums – skolā iekārtotais mākslas kabinets, kurā ir skatuve un nav ierasto skolas solu. Šajā mācību kabinetā notiks teātra un vizuālās mākslas nodarbības, kā arī citas ārpusstundu aktivitātes. Mākslas kabineta galvenais mērķis – iedrošināt skolēnus publiski uzstāties, aizstāvēt savu viedokli un kopumā atraisīt skolēnu radošumu. Skolā ir arī  īpaša telpa “Vijolīte”, kas nosaukumu ieguvusi sienu krāsojuma, iekārtojuma dēļ un tajā norit svinīgi, neformāli pasākumi un sapulces. Tāpat mācību stundas iespējams īstenot arī izveidotajā “Zaļajā klasē”. Skola var lepoties ar mājīgu internātu, kurā ir labiekārtotas istabiņas, kopīga atpūtas telpa, savi noteikumi un tradīcijas.

Palsmanes pamatskolas direktore Anda Bērtiņa piebilst: “Lepojos ar skolotāju kolektīvu, kas katram skolēnam rod savu pieeju mācību procesā. Palsmanes pamatskola aug un attīstās ik gadu, modernizējot skolas mācību vidi, iekļaujot dažādus informācijas tehnoloģiju rīkus gan mācību procesā, gan ikdienā.”

Šogad skolēniem  būs iespēja iesaistīties Jaunsardzē, ar prieku un entuziasmu apgūt robotikas pamatus, kokapstrādes, darboties rokdarbu un mājturības pulciņos, dziedāt skolas ansamblī, darboties teātrī un dejot tautiskās dejas. Par sportiskā gara veicināšanu arī padomāts – divreiz nedēļā notiek sporta vakari, kuros ir iespēja aktīvi izkustēties. Tāpat mācību gadu pamatskola uzsāk ar priekpilnu, aktīvu un sportisku klašu saliedēšanās pasākumu.

Jaunā mācību gada mērķi ir iesaistīties un uzsākt dalību “Ekoskolu” programmā, kura veicina izpratni par vidi, saistot to ar mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību.

Skolas direktore Anda Bērtiņa: “Jauno mācību gadu uzsākot, vēlu nerimstošu zinātkāri, priekā mirdzošas acis un izdošanos ikkatrā darbā, kas iesākts. Lai atbildība, radošums un sadarbība mājo mūsos katrā, ne tikai kā skolas, bet arī kā katras ģimenes un sabiedrības vērtības. Lai vasaras siltie mirkļi sniedz enerģiju drūmākās ziemas dienās, lai veselība un mīlestības piepildījums darot katram savu darbu – mācot, mācoties, sadarbojoties un atbalstot!”

Anda Bērtiņa
Palsmanes pamatskolas direktore 

 

Gaujienas Mūzikas un mākslas skola

Vai zināji, ka šis gads ir īpašs: Jāzepam Vītolam 160, Vītolsvētkiem – 90, bet nometnei “Vītolēni” – 20! Par Jāzepa Vītola devumu runāts daudz, viņa iesāktais turpina plaukt un priecēt. Komponistam savulaik par īpašiem nopelniem piešķirtajās “Anniņās” aizvien skan mūzika. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa mūzikas skolu audzēkņiem organizē nometni „Vītolēni”. Arī šovasar Gaujiena uzņēma 120 bērnus.  Paldies Jāzepam Vītolam par visiem pamatiem, ko viņš ielicis, lai Latvijā plauktu tik spēcīga mūzikas tradīcija!

Jaunajā mācību gadā skolā mācās 103 audzēkņi, no kuriem 11 klavierspēles programmā, 12 kora klasē, 47 vizuāli plastiskās mākslas programmā, bet trīsdesmit trīs sagatavošanas klasē (interešu izglītībā). Saime kļūst aizvien lielāka.

Skola lepojas, ka jau 11 gadus organizē Jauno izpildītāju konkursu – klavierspēles programmas audzēkņiem. Tajā piedalās bērni no Smiltenes, Valkas, Alūksnes mūzikas skolām, Gaujienas, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolām. Šis konkurss ir kā pamudinājums katram audzēknim tiekties pēc jaunām klavierspēles meistarības virsotnēm. Jau 16. gadus Gaujienas Mūzikas un mākslas skola organizē vizuālās mākslas konkursu “Jāzepa Vītola mūzika”, konkursa dalībniekiem bija uzdevums klausīties komponista  skaņdarbu „Latvju lauku serenāde” un gleznot dekoratīvu ainavu, kompozīcijā iekļaujot latvju rakstu elementu joslu.

Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve: “Nesen uzzināju par Pigmaliona efektu, ko mēdz izmantot izglītības sistēmā. Tas ir izpētīts psiholoģisks fenomens, ka tie cilvēki, no kuriem sagaida labākus rezultātus un tic, ka viņiem izdosies, tiešām arī parāda labākus rezultātus. Un otrādi – tie, kuru panākumiem citi netic, uzrāda sliktākus rezultātus, pat ja viņiem ir nepieciešamās zināšanas un spējas. Šie cilvēki vairāk notic citu viedoklim par sevi. Tādējādi var secināt, ka, ikdienā sevi izaicinot paveikt šķietami neiespējamo un ticot, ka mums tas izdosies, mēs patiešām varam sasniegt labus rezultātus, turklāt mūsu panākumi vairosies, ja sastapsimies ar līdzcilvēku atbalstu un iedrošinājumu. Turklāt, tieši tādā pat veidā varam ietekmēt sev apkārtējos cilvēkus, mudinot un veicinot viņu panākumu gūšanu, mūsu cerībām rezultējoties pamanāmos sasniegumos. Tas man lika aizdomāties vai paši saņemam atbalstu un iedrošinājumu savā dzīvē? Vai sniedzam atbalstu citiem un ticam viņu spējām? Domāju, ka Dziesmu svētkos pārbaudījām savu izturību, un to spējām, tikai visiem kopā esot, viens otru atbalstot, izjūtot kopību un pieņemot viens otru, gūstot pozitīvās emocijas kopā dziedot un dejojot. Un tas ir mūsu spēks. Lai šis spēks mums paliek arī ikdienas darbā, ģimenē, skolā, saprotot, ka visi vēlamies dzīvot kalna virsotnē, bet patiesā augšana notiek esot ielejās un kāpienā.”

Ilze Dāve
Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas direktore

Smiltenes Mākslas skola

Novada skolēniem pirmais pakāpiens mākslas pasaulē ir Smiltenes Mākslas skola. Vai zināji, ka skolas logotipu radījusi audzēkne Emīlija Šaumberga? Emīlijas ideju skici izvērtēja un izvēlējās mākslas skolas pedagogu kolektīva komisija. Logotips sevī ietver vairākus nozīmīgus simbolus – mājas, zīmuli, kalnu virsotnes -, un tajā izmantotas trīs raksturīgas novada krāsas: zeltaini dzeltena un rudzupuķu zila. Tik radoši bērni mācās Smiltenes Mākslas skolā!

Jaunajā mācību gadā Smiltenes Mākslas skolā audzēkņu skaits jau pārsniedz divus simtus. Skolā ir iespēja iegūt izglītību profesionālās ievirzes programmā “Vizuāli plastiskā māksla”.

Pirmajā kursā var iestāties jebkurš skolēns, kas sasniedzis deviņu gadu vecumu un jūt aicinājumu realizēt savas radošās idejas krāsainajā mākslas pasaulē. Savukārt septiņus un astoņus gadus veciem bērniem divas reizes nedēļā ir iespēja pamatprasmes apgūt interešu izglītības programmā, zīmējot, gleznojot un darbojoties ar mālu.

Šogad skola uzsāk “Vizuāli plastiskās mākslas” programmas realizāciju arī Raunas pamatskolā. Gadu no gada tendence izvēlēties profesionālās ievirzes apguvi mākslā Smiltenes novada skolēnu vidū pieaug. Par to liels prieks un gandarījums!

Mācīšanas un mācīšanās process nebūtu iedomājams bez ciešās sadarbības ar audzēkņu vecākiem. Mācību gada sākumā tiek organizētas katra kursa vecāku sapulces, un semestru noslēgumā audzēkņu ģimenes tiek īpaši aicinātas apmeklēt darbu izstādes, kas atvērtas arī publiskai apskatei. Katru pavasari vecāki tiek aicināti piedalīties pedagogu vadītajās radošajās meistardarbnīcās, tā ir lieliska iespēja iepazīt mākslas pasauli!

Lai papildinātu mācību procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, skola regulāri piedalās Kultūrkapitāla Fonda izsludinātajos projektu konkursos. Šādā veidā tika veiksmīgi realizēta sen lolota iecere par Mākslas skolas pagalma labiekārtošanu. Ar Lauku Atbalsta dienesta finansējumu pavasarī noslēdzās projekts, kas deva iespēju pagalma teritorijā izveidot mākslas un radošuma telpu “Mākslas dārzs”, kas ar savu vizuālo veidolu un labiekārtojumu uzlabo vides ārējo dizainu un ļauj dažāda veida nodarbības pavadīt svaigā gaisā un tuvāk dabai.

Smiltenes Mākslas skolas direktore Vineta Balode: “Kā gājputni turpina ceļu pretī saulei, tā skolēni turpina ceļu augšup zinību kalnā. Kādam šis septembris būs pats pirmais, kādam jau kārtējais, taču visi kā viens, to sagaidīsim, priecīgi satraukti un apņēmības pilni. Mums patiess prieks par katru jaunu iepazīšanos! Jaunajā mācību gadā saviem audzēkņiem novēlam no jauna atklāt radīšanas prieku, stiprināt draudzību, pieņemt jaunus izaicinājumus un gūt augstus panākumus sava radošuma un prasmju pilnveidošanā.”


Vineta Balode
Smiltenes Mākslas skolas direktore

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola bez ikdienas mācību darba ir silta un mīļa, kopienu saliedējoša vieta, kas atvērta dažādiem pašizaugsmi veicinošiem projektiem un iniciatīvām. Pamatiem liktiem varenas dzimtas izlolotā pilī, apzīmogotai ar dižgara vārdu, tā zinātkāri un pārliecinoši skatās nākotnē.

Izglītības iestādes pirmsākumi meklējami 1922. gadā, kad toreiz tik diženā barona fon Vulfa Jaunajā pilī atklāja Gaujienas vidusskolu. Tā tur atradusies 98 gadus, līdz 2020. gada 30. jūnijā praktisku un ekonomisku iemeslu dēļ pārcelta uz citu, netālu esošu ēku, kur tā draudzīgi sadzīvo ar vēl trim citām izglītības iestādēm. “Mēs mīlējām savu pili,” lasāms iestādes tīmekļvietnē liekot noprast, ka tā bijusi stipra un grezna miesa zinātkārai skolas dvēselei. Ne velti tā apciemota, ar skatienu apmīļoti arī ikdienā un svētkos.

Desmit gadus pēc atvēršanas, kā ordenis pie skolas krūts piesprausts Valsts ģimnāzijas statuss, bet kas ne mazāk svarīgi – 1984. gadā tā piedzīvojusi sava veida krustabas, iegūstot Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša vārdu. Latviešu dižgars tur aizvadījis vidusskolas gaitas. Vēlāk tur atklāts arī tēlnieces Gaidas Grunbergas piemineklis, kas pauž O. Vācieša sacīto: “No tevis, tāpat kā no bērnības savas, mēs nevaram aiziet nekad.”

Vēsture ir tramplīns lēcienam nākotnē, un arī šogad skolā vienkopus sanāk 113 bērni un jaunieši. Savus pirmos nedrošos solīšus zinību kalnā sper 46 pirmskolas grupu audzēkņi. Nemainīgi ikvienam no viņiem ir iespēja dziedāt korī vai ansamblī, pilnveidot skatuvisko iznesību teātra-skatuves mākslas pulciņā, apgūt programmēšanu un datoriku vai darboties jaunsargu organizācijā. Un cik labi, ka ir jauki kaimiņi! Ciešā sadarbībā ar Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu un vietējo tautas namu neiztrūkstošs arī šosezon būs dejotprieks un mūzikas mīlestība.

Vērā ņemamas priekšrocības un ieguvumus – apmācības, tiešsaistes semināri, ideju konkursi, pašizaugsmes iespējas – sniedz skolas dalība iniciatīvā “Kontakts”, ko plānots turpināt arī šajā mācību gadā. To organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, un tās mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā  Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Bez tā skolēniem arī šogad būs iespēja pilnveidoties projekta “Latvijas skolas soma” pasākumos, kā arī 8 līdz 11 gadus veciem bērniem stiprināt pašapziņu centra “Dardedze” programmā “Esi pārliecināts!”. Savukārt viss skolas kolektīvs un vecāki darbosies sociālajā projektā “Neklusē,” lai mācītos cieņpilnu attiecību veidošanu skolā un ģimenē.

Skolas direktore Ieva Zariņa: “Ir mainījušies laiki, varas, skolotāji un skolēni, mācību priekšmeti, pat skolas atrašanās vieta, bet nemainīga ir palikusi sūtība – paņemt pie rokas mazo cilvēkbērnu un sagatavot viņu sava dzīves ceļa sākumam. Sirsnīgi sveicam skolēnus, vecākus, skolas saimi ar jauna mācību gada sākumu! Vēlam izturību, enerģiju un spēku jaunajā darba cēlienā! Sveicam jaunos draugus – Trapenes sākumskolas skolēnus, vecākus, skolotājus, kas pievienojās mūsu kolektīvam! Kopā mums sanāks!”

Madara Mūrniece-Krūmiņa
Komunikācijas un mārketinga speciāliste
Foto: Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas Facebook lapa

Raunas pamatskola

Pamatskola slejas pašā Raunas virsotnē, uz paugura, kur tai kaimiņos atrodas pagasta simbols – viduslaiku pilsdrupas. Skolai ir savas unikālas, dziļi iesakņojušās tradīcijas, tomēr šis mācību gads sev līdzi nes arī daudz jauna.

Viena no skolas tradīcijām ir Citādā diena. Kā vēsta nosaukums, tajā lietas notiek pretēji ierastajam – bērni mācās pēcpusdienā, nevis no rīta; no cilvēku pieredzes un stāstiem, nevis mācību grāmatām. Ievērības cienīgs un draudzīgas sāncensības piepildīts ir volejbola turnīrs, kurā spēkiem mērojas skolēni un skolotāji. Tāpat skolai ir arī savs, īpašs talismans – skudra. Tā simbolizē milzīgu gribasspēku, to, ka spēcīga apņemšanās un nelokāmība ļauj paveikt lielas lietas. Šo talismanu Raunas pamatskolā saņem gudrākā klase. Interesanti, kura tā būs šogad?

Smiltenes novadā gadu no gada skolēnu vidū pieaug interese par profesionālās ievirzes apguvi mākslā, tādēļ Raunas pamatskolā jaunums – iespēja apgūt programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. Tajā šogad sevi pilnveidos 12 skolas audzēkņi, apgūstot zīmēšanu, gleznošanu, tekstildarbus un keramiku Dignas Sircovas un Astrīdas Ķemeres vadībā. Programmas ieviešanas iniciatori – skolēni un viņu vecāki.

Kopumā 2023./2024. gadā Raunas pamatskolā mācās 202 skolēni, no kuriem 33 ir pirmklasnieki, bet 140 – pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi. Skolēni savu ikdienu vadīs ne tikai skolas telpās Raunas pagastā, bet arī mācību programmu realizācijas vietā  Launkalnē. Plašo skolas kuģi, sākot ar šo mācību gadu, stūrēs direktore Agnese Rode-Daniša. Kopā ar skolas mācībspēkiem, audzēkņiem un viņu ģimenēm viņa virzīsies uz izvirzīto mērķi – radīt Raunas pamatskolas individualitāti un unikalitāti, ņemot vērā jau esošās vērtības, pastiprināti pievērsties sasniegumu paaugstināšanai un izglītības projektu realizācijai.

Viņa teic: “Mēs šodien dzīvojam pārmaiņu laikā, kuram ir jāļaujas un no tā jāpaņem viss labais un skaistais. Šis laiks mūs māca būt nepārtrauktā kustībā, lai varētu radīt, iet uz priekšu un augt. Tāpēc novēlu Jaunajā mācību gadā ļauties pārmaiņām, kuras rodas mūsu dzīvē un novērtēt to skaisto, ko tās mums dod!”

Madara Mūrniece-Krūmiņa
Komunikācijas un mārketinga speciāliste

 

Variņu pamatskola

No mācībām koka būdiņā par vietējo gaismas pili, un tas viss pateicoties ļaužu vēlmei tapt gudrākiem – tāds ir Variņu pamatskolas stāsts. Skolas saime nav ļoti liela, taču spēcīga, ģimeniska, saliedēta. Labbūtības atslēga ir cieša sadarbība ar vecākiem, pozitīvs un atbalstošs mikroklimats skolas darbinieku vidū, spēja apvienoties, aizstāvēt vienam otru un savas intereses.

Izglītošanās Variņu pusē sākās pirms vairāk nekā 160 gadiem, kad ceļa Ūdrupe-Palsmane malā sāka mācīt vietējo zemnieku bērnus. 1876. gadā Ķempos izglītošanās vajadzībām uzcelta neliela koka māja, bet divus gadus vēlāk, pateicoties zemnieku atbalstam – mūra ēka. Pamatakmens skolai, ko pazīstam šodien, likts 1974. gadā, ekspluatācijā tā nodota 3 gadus vēlāk. Ēka ir unikāla, jo celta spoguļattēlā.

Variņu pagasts ir viens no jaunākajiem Latvijā, tas, šķiet, visvairāk asociējas ar lauksaimniecību un dabas bagātībām. Tā klātesamība, kā arī vietējo uzņēmēju labestība, devusi Variņu skolas bērniem īpašu programmu “Skolas auglis” – trīs reizes nedēļā viņi mielojas ar gardajiem un veselīgajiem Palsmanes pagasta zemnieku saimniecības “Veccepļi” āboliem. Ar ko vēl skola var lepoties? Noteikti arī savu jauno, moderno sporta kompleksu, kurā ir gan sporta zāle ar iezīmētiem basketbola, volejbola, rokasbumbas laukumiem un telpu futbolam, gan diviem volejbola laukumiem.

Šajā mācību gadā Variņu pamatskolā mācās 56 bērni un jaunieši, bet bērnudārzā savas pirmās prasmes un iemaņas apgūst 27 mazuļi. Jaunums – skolai ir savs logopēds, kas ļaus savlaicīgi konstatēt un labot runas traucējumus bērniem.

Būtiskas pārmaiņas tieši mazākajiem – pirmsskolas izglītības grupas, kas agrāk bija izvietotas citā ēkā, Oktobra ielā 5,  ir pārvietotas uz pamatskolas telpām. Tagad dienu dienā, plecu pie pleca vadīs, kopā augs un zināšanas vairos vietējie bērni, sākot ar pašiem mazākiem, līdz staltajiem, iznesīgajiem pusaudžiem – kā viena liela saime. Un tieši tā jau arī ir viena no lietām, ar ko visvairāk lepojas Variņu pamatskola – ģimeniskums, māju sajūta ikvienam skolēnam. Šī gada viens no galvenajiem uzdevumiem būs palīdzēt jaunpienācējiem pierast un pieņemt jauno vidi.

Variņu pamatskolas direktore Taiga Kalniņa sūta sirsnīgus vēlējumus ikvienam: “Skolēniem novēlu gūt mācīšanās prieku, ko sniedz jaunas zināšanas, iespējams, atklāt jauna pētnieka garu, būt radošiem, ļaut vaļu fantāzijai un brīvam domas lidojumam! Apjaust, ka šķietami neiespējamais ir iespējams! Neapstāties, ja pie pirmā mēģinājuma eksperiments neizdodas! Neklausīties skeptiķos un noliedzējos, bet rīkoties apņēmīgi, ar pārliecību! Ticiet – būs, kas seko! Mācīties no gudrajiem, sniedziet padomu, ja to prasa! Izziniet jauno, veriet vaļā jaunus apvāršņus, ko sniegs skola, skolotājs un zināšanas. Apzinieties, ka viss, ko darāt, ir paša labā un ka ieguldītais darbs nesīs augļus!”

Mācībspēkiem viņa vēl izturību šajā pārmaiņu gadā, spēt iedvesmot un aizraut līdz šim nezināmajā, atklāt, ka šķietami sarežģītais ir vienkāršs, kā arī gūt gandarījumu no paveiktā, rūpējoties par bērnu kvalitatīvu izglītību, izturību un radošumu! Savukārt vecākiem viņa teic šādi: “Lai nepietrūkst spēka, pacietības un izpratnes, vadot savus bērnus skolas gaitās, būt atbalstam jūsu bērna īstā “Es” meklējumos. Esiet labākais draugs un padomdevējs. Ļaujiet eksperimentēt, izzināt jauno ar apdomu. Māciet visgrūtāko dzīvē – atbildību. Pret jauno personību izturieties ar cieņu un atbalstu. Lai mīlestība un rūpes ir skolēna drošās mājas un patvērums grūtajos brīžos!”

Madara Mūrniece-Krūmiņa
Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste

Smiltenes tehnikums

Smiltenes tehnikumā šogad mācās 847 audzēkņi no visiem Latvijas novadiem. 125 profesiju apgūst skolas teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos, 49 izvēlējušies pieaugušo izglītības programmas. Izglītības iestādes prioritāte 2023. / 2024. mācību gadā – kvalitāte. Ne vien izglītības, bet ikvienā skolai aktuālā jomā.

Smiltenes tehnikuma direktoram Rolandam Aģim ir liels gandarījums par veiksmīgiem jauno audzēkņu uzņemšanas rezultātiem. Šoruden tehnikumā mācības sāk turpat 300 audzēkņi. Uz vairākām profesijām pieprasījums bija tiks liels, ka nācās lūgt papildu vietas. Līdz oktobrim turpinās uzņemšana pieaugušo izglītības programmās. “Gan audzēkņiem, gan pedagogiem un vecākiem jaunajā mācību gadā vēlu izturību un pacietību, centīsimies viens otru sadzirdēt un izprast! Visas problēmas ir risināmas, ja tās nenoliek atvilktnē,” pārliecināts Smiltenes tehnikums direktors Rolands Aģis.

“Ir milzīgs prieks par pieciem jaunajiem kolēģiem, kas ienākuši tehnikuma kolektīvā. Jaunajā mācību gadā skolā turpināsies dažādi digitalizācijas pasākumi. Intensīvi tiks strādāts, lai celtu izglītības kvalitāti. Tehnikuma jauniešiem vienlaikus ar profesiju ir iespēja iegūt vidējo izglītību, tāpēc tiks ieguldīts ļoti nopietns darbs, gatavojot audzēkņus centralizētajiem eksāmeniem. Organizēsim arī vairākus pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus. Smiltenes tehnikumam Latvijas mērogā uzticēta metodiskā virsvadība par veterinārmedicīnas un  ceļu būves mācību programmām – turpināsim to īstenot,” šī gada uzdevumus ieskicē R. Aģis.

Skola kolektīvs turpinās veidot  tās pozitīvu atpazīstamību un materiālās bāzes pilnveidošanu. Izglītības iestāde veiksmīgi noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākiem uzņēmumiem, kas ir ļoti nozīmīgi, lai audzēkņiem nodrošinātu darba vidē balstītas mācības un praksi. Svarīgs bijis arī sadarbības partneru finansiālais atbalsts. AS “Dimedium Latvija” šoruden tehnikuma veterinmārmedicīnas mācību programmu nodaļai uzdāvinājusi 100 mācību grāmatas.

Smiltenes tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos no šī mācību gada piedāvā iegūt arī vidējo profesionālo izglītību – pamatskolu absolventi šeit var apgūt būvizstrādājumu galdnieka un tērpu izgatavošanas, un stila speciālista profesijas. Tāpat skolā turpina pilnveidot mācību programmas audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Smiltenes tehnikums lepojas ar audzēkņu panākumiem profesionālās meistarības konkursos. Arī šajā mācību gadā jauniešus gatavos konkursam “SkillsLatvia”, kur ar labiem panākumiem tehnikuma audzēkņi piedalās jau daudzus gadus. Skolā tiks rīkotas dažādas meistarklases. Smiltenes tehnikums ir viena no divām Latvijas profesionāli izglītojošām skolām, kuras pārstāvji šoruden ir uzaicināti piedalīties starptautiskajā konkursā “Zero Waste Challenge”, kas notika Baltijas valstu lielākās pārtikas izstādes “Riga Food” ietvaros. Izglītības iestādei šajā mācību gadā uzticēts gods būt Latvijas profesionāli izglītojošo skolu erudīcijas konkursa rīkotājam. Septembrī tehnikumā uz profesionālās pilnveides pasākumu pulcēsies lauksaimniecības programmu (veterinārmedicīnas, lopkopības jomas) pedagogi no visas Latvijas.

Skolā ir daudzpusīgi interešu izglītības piedāvājumi. Smiltenes tehnikuma audzēkņi var pilnveidot talantus jauniešu deju kolektīvā “Amatnieki” (vadītāja Anda Kalniņa), jauktajā korī “Triole” (diriģente Baiba Žēbina, koncertmeistare Inga Strazdiņa), amatierteātrī “Dramis” (režisore Anita Bērziņa), darboties skolas jauniešu pašpārvaldē, tehniskās jaunrades pulciņā (vadītājs Jānis Zarkevičs), jaunsardzē (instruktore Samanta Sanda Ozoliņa), kā arī trenēties dažādos sporta veidos: basketbolā, volejbolā, futbolā, smagatlētikā (treneri Mārtiņš Sorokins, Leons Peļņa). Tāpat skolas jaunieši sastopami Smiltenes kultūras centra pašdarbības kolektīvu pulkā, Bērnu un jaunatnes sporta skolas komandās.

Profesionālās izglītības prestižs pēdējo gadu laikā ievērojami audzis. “Komunicējot ar sabiedrību, joprojām ļoti svarīgi to informēt par Latvijas tautsaimniecībā pieprasītām, labi atalgotām profesijām, pret kurām audzēkņi, izvēloties nākotnes profesiju, dažādu stereotipu dēļ izturas diezgan rezervēti,” pārliecināts R. Aģis. “Izglītības piedāvājumi top ciešā sadarbībā ar darba devējiem un nozaru ekspertiem, tāpēc no sirds priecāsimies, ja turpmākajos gados aizvien vairāk audzēkņu izvēlēsies tās profesijas, kurās tiek ļoti gaidīti jauni, izglītoti speciālisti.”

Lai visiem Smiltenes novada izglītības iestāžu skolēniem veiksmīgs un daudz radošām aktivitātēm bagāts jaunais mācību gads!

Baiba Vahere

Blomes pamatskola

Blomes pamatskola ir viena no Smiltenes novada izglītības iestādēm ar senu, tradīcijām bagātu vēsturi. Šī gaismas pils atrodas vien aptuveni 10 kilometrus no Smiltenes pilsētas. Te ģimenisku siltumu, mieru un harmoniju gūt sanāk bērni no tuvām un tālām novada vietām.

Pirmā izglītības iestāde pagastā bija Blomes muižskola, kas datēta ar 1768. gadu un saistās ar hernhūtiešu un brāļu draudžu kustību Latvijā. Tas nozīmē, ka pagājuši vairāk nekā divi ar pusi gadu simteņi, kopš blomēnieši sākuši izglītoties. Vēlāk, 1880. gadā, uz „Silķītes” zemes uzcelta jauna mūra ēka, kur skola pastāvēja 100 gadus. 1981. gadā skola sāka darboties jaunajā – tagadējā –  ēkā. 2009. gada jūnijā Blomes pamatskolai tika pievienotas trīs pirmsskolas izglītības iestādes  “Zīlīte” grupas.

Blomes pamatskolā mācās skolēni no visa plašā novada – arī no Brantu, Smiltenes un Launkalnes pagasta, kā arī Smiltenes. No pilsētas uz Blomes pamatskolu dodas mācīties izglītojamie, kuriem ir būtiska atbalstoša mācību vide, individuāla pieeja, mazs klases kolektīvs, kā arī tie, kam radušās saskarsmes grūtības vai mācību problēmas. Ikviens šeit var rast drošības sajūtu, ģimenisku atbalstu un sirds siltumu. 2023./2024. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 36 mazuļi, bet pamatskolu – 92 bērni. Skolā pieejams savs psihologs un logopēds, arī sociālais pedagogs.

Blomes pamatskolā neiztiek bez ierastajiem pasākumiem, kā Zinību diena, Ziemassvētki, izlaidumi un citi, jo īpaša tajā ir Dzejas dienu tradīcija – jau no mazotnes bērnus iepazīstina ar mākslas un radošuma pasauli, mācot valodas kultūru, iztēles brīvību un jutību pret visu, kas mums apkārt.

Skola ir viena no retajām, pie kuras izvietots hokeja laukums, kas ziemā ļauj attīstīt slidotprasmi. Sākumskolas izglītojamie ar vecāku atbalstu dodas arī uz slidošanas treniņiem Vidzemes Olimpiskajā centrā. Par tradīciju ir kļuvusi piedalīšanās projektā “Ledus gladiatori”. Kas zina, varbūt tieši Blomē savus pirmos soļus spers kāds nākamais hokejists, ātrslidotājs vai daiļslidotāja?! Plašajā sporta zālē atrodas arī kāpšanas siena, pie kuras katrs pārbaudīt savu fizisko sagatavotību un veiklību.

Skola trīs reizes ir ieguvusi atbalstu jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “PuMPuRS”, kas ļāva skolēniem vairākus gadus darboties dažādās meistarklasēs, sportot, apmeklēt un just līdzi hokeja spēlēm Rīgā. Notikuši klašu saliedēšanas pasākumi. Kopīgi svinēti svētki, gatavotas dāvaniņas un iepriecināti Blomes pagasta pensionāri.

Ar Smiltenes novada pašvaldības atbalstu realizēts apzaļumošanas projekts – skolas priekšā soliņus izgatavoja un uzstādīja blomēnietis Mārtiņš Kalns. Ar projekta palīdzību uzsākta Zaļās klases izveide, kur skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi varēs darboties āra nodarbībās.

Blomes pamatskolas direktore Guntra Dūle teic: “Katrs jauns mācību gads ir  jaunu iespēju laiks. Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, drosme, vēlme un neatlaidība tos piepildīt! Lai veiksmīga katra jaunā mācību gada diena!

Madara Mūrniece-Krūmiņa
Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste

Grundzāles pamatskola

“Mana skola ceļa malā ir kā ceļš,
Kur satek kopā daudzas mazas takas,
Es nācu šurp, tu nāc, tu arī nāksi
Kā slāpstošs ceļinieks pie spirdzinošas akas.

Tas ir ceļš, pa kuru mēs atnākam,
Lai mācītos sevi par cilvēku saukt.
Tas ir ceļš, tas ir saulainais skolas ceļš,
Pa kuru līdz lielajam dzīves ceļam traukt.”

…skan vārdi Grundzāles pamatskolas himnā, ko radījusi novadniece, skolas pedagoģe, talantīga mūziķe un kultūras darbiniece Dace Purvlīce. Pa ceļiem, pa taciņām, loku lokiem vietējā skolā zinātkāri skolēni sanāk jau teju divus gadu simteņus. Tā var lepoties ar senu vēsturi, spēcīgām tradīcijām, uz kurām balstoties, ceļš allaž ved augšup, pretim jaunajam, nezināmajam.

Vēstures avoti teic, ka izglītošanās Grundzālē sākusies ap 1840. līdz 1860. gadu. Toreiz to neprasīja nedz kādi standarti vai statūti  – tikai katra paša atbildība pret sevi, savu prātu un  vēlme pēc kaut kā vairāk. Tā nu pagasta zemnieku bērni sanāca Bierņu mājās, kur Krūmiņu vectēvs viņiem mācīja savas gudrības – to dēvēja par mājmācību. Pirmā skola uzcelta 1860. gadā, bet nodegusi.

Trīsdesmit gadu vēlāk Aumeistaru muižas saimniekdēls Emīlis fon Vulfs dāvājis daļu naudas un materiālu mūra ēkas būvniecībai. To nosauca par godu viņam – Emīļa skola.

Laikmetu griežos skola bijusi pakļauta arī politiskam spiedienam – te pārkrievota, te vācu valodā runājoša. Te paplašināta, te lemts par sašaurināšanu. Bet visam pāri – kāre pēc zināšanām, pēc amata prasmēm, vieduma.

1965. gadā Grundzāles pamatskola iekārtota pašreizējās telpās, Tilta ielā 6 – Vidzemes šosejas 132. kilometra malā. Pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem renovētajās, modernajās telpās var mācīties līdz pat 180 bērniem. 2023./2024. mācību gadā šeit sanākuši 110 skolēni no tuvākām un tālākām Smiltenes novada vietām. Pirmskolā mācās 44 mazuļi, savukārt pirmklasnieku godā – 16 bērni. Ikdienā ir pieejams logopēds, speciālais pedagogs un izglītības psihologs.

Grundzāles pamatskolai ir daudz tradīciju, pasākumu rīkošanā aktīvi iesaistās arī skolēni. Neiztrūkstošas ir Zinību un Skolotāju dienas un izlaidumu svinības, un citi skolām raksturīgi svētki, bet jo īpaši šeit godā ceļ Latvijas vēsturē nozīmīgos notikumus, piemēram, Lāčplēša dienā 9. klašu skolēni brauc godināt Brīvības cīņu varoņu piemiņu kapos. Jau vairākus gadus pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem veido svecīšu “Gaismas ceļu” no skolas līdz Grundzāles pagasta “Piemiņas akmenim”. Tiek rīkots arī nakts orientēšanās pasākums par godu Lāčplēša dienai. Grundzāles pamatskola ir ne tikai mūsdienīga, dinamiska, uz līdzdalību vērsta izglītības iestāde, kurā ir iespējas radošas personības izaugsmei, tā audzina savos skolēnos patriotismu, dzimtenes mīlestību, savas vēstures apzināšanos.

Kas vēl īpašs? Grundzāles pamatskola ir viena no tām novadā, kas īsteno visvairāk dažādu vietējas un starptautiskas nozīmes projektu, piemēram, programmās “Erasmus+” ( trīs projekti) un “Nordplus” gan pagājušajā, gan šajā mācību gadā skolēni un skolotāji jau paviesojušies Lietuvā, Nīderlandē, Somijā un Spānijā. Šāda pieredzes apmaiņa skolēniem un pedagogiem dod iespēju paplašināt redzesloku, iepazīt dažādas kultūras, apskatīt pasauli, iemācīties to, kas nav rakstīts mācību grāmatās.

Lai jaunais mācību gads ir interesants, jaunām zināšanām bagāts un aizrautības pilns!

Madara Mūrniece-Krūmiņa
Smiltenes no novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste

 

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Klusajā un ainaviskajā Palsmanes pagastā, Palsas upes krastā, ēnaini zaļa parka ieskauta slejas 1880. gadā celta muiža. Šajā cēlajā, bet laika zoba nežēlotajā ēkā, īsteno vēl cēlāku mērķi –  māca bērnus ar īpašām vajadzībām, rūpējas par viņu labbūtību un rehabilitāciju, dod iespēju realizēt savas spējas un pilnveidoties.

Palsmanes muiža četrdesmit gadus bijusi baroneses Paulīnes fon Bēras (dzimusi Kalena) rezidence. Mainoties laikiem un politiskajai iekārtai, tajā bijis ierīkots zēnu internāts, slimnīca vācu zaldātiem, reiz tur bijusi arī Palsmanes vidusskola. 1966. gadā ēkā atvēra skola bērniem ar speciālām vajadzībām. Kopš 2000. gada tajā var apgūt arī profesionālo pamatizglītību. 

2023./2024. mācību gadā skolas gaitas Smiltenes novada speciālajā pamatskolā uzsākuši kopumā 117 bērni, no kuriem 20 mācās pirmsskolā, bet 77 apgūst pamatizglītību. 20 jaunieši šogad apgūst virtuves darbinieka vai būvstrādnieka arodu.

Skolai ir savas īpašas tradīcijas. Katru gadu tiek rīkotas mācību priekšmetu olimpiādes speciālo skolu audzēkņiem, šogad tāda plānota mākslā un mūzikā. Tāpat unikāls ir starptautiskais deju festivāls “Deju pietura Palsmane”, ko skola organizē sadarbībā ar biedrību “Latvijas Speciālā Olimpiāde”. Skola ir arī aktīva Eiropas Savienības “Erasmus+” programmu īstenotāja. Šogad tās ietvaros Smiltenes novada speciālā pamatskola kopā ar sadarbības partneriem no Polijas un Horvātijas turpinās darboties projektā “Māksla ir gudra: māksla kā sociālās iekļaušanas instruments”. Divi skolas pedagogi un skolēni tā ietvaros jau viesojušies pieredzes apmaiņā Polijas pilsētā Damnicā. Skolēni arvien var apgūt floristiku, filcēšanu, pērļošanu, aušanu, līnijdejas, dziedāt korī vai ansamblī darboties teātra  un sporta pulciņos. Neiztrūkstoši ir dažādi konkursi un koncerti, pastaigas pils parkā, vingrošanas tuvējā trenažieru laukumā, kā arī disku golfa spēle.

Uz lauriem vien negulēsi, ir jādodas augstāk, uz priekšu! Šajā mācību gadā būtiski papildināti atbalsta pasākumi skolēniem. Tā, piemēram, uzsākta Barboletas attīstošās metodes izmantošana, kuras pamatā ir līdzsvars, kustību koordinācija un sajūtas. Ar šīs metodes palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk apgūst mācību vielu, jo uzmanība maksimāli tiek koncentrēta uz notiekošo šeit un tagad. Tiek stimulētas abas smadzeņu puslodes un nodrošināta sadarbība starp tām. Tas nenotiek, ja bērns mācās klasiskā sēdus pozīcijā. Skolā tiek realizēta arī ABA terapija jeb lietišķās uzvedības analīze, kas ir efektīva metode saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošanai bērniem, kuriem diagnosticēti autiskā spektra traucējumi. Septembrī skolā ir iegādāts mobilais pacēlājs, nodrošinot vides pieejamību personām ar fiziskās attīstības traucējumiem. Šajā mācību gadā par četriem pedagogiem un trīs skolotāja palīgiem kuplāks kļuvis mācībspēku pulks.

Direktore Inga Auga teic: “Vecāki, paldies par jūsu bērniem, jūsu rūpēm un par to, ka viņus mums uzticat. Skolas darbiniekiem novēlu ar prieku nākt uz darbu un ar gandarījuma sajūtu vakaros iet mājās. Bērniem vēlos atgādināt, ka šis ir pilnīgi jauns mācību gads ar saviem izaicinājumiem. Ticēsim saviem spēkiem, sekosim saviem sapņiem un pieņemsim izaicinājumus!”

 

Gaujienas pamatskola

Gaujienas pamatskola atrodas Gaujas upes krastā, skaistā vietā, kur zem viena jumta mīt trīs izglītības iestādes. Tā dibināta 1958. gada 1. septembrī, pamatskolas nosaukums ir mainījies gadu gaitā, bet tās būtība nē – tā ir mājas izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mīlestība un atbalsts.

Pamatskolā strādā radošs, profesionāls un pieredzes bagāts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs, kas sniedz zināšanas, atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim un attīstības līmenim.  Pedagogi īpaši rūpējas par bērnu veiksmīgu adaptāciju sabiedrībā. Kopīgais mērķis ir nodrošināt katra skolnieka individuālu attīstību. Pedagogi sniedz sirds siltumu ģimeniskā vidē, māca dzīves prasmes un pašapkalpošanās iemaņas.

Gaujienas pamatskolas zvans uz pirmo  mācību stundu šogad aicina 34 izglītojamos. Šajā mācību gadā skolā realizē četras interešu izglītības programmas. Fakultatīvās stundās bērniem ir iespēja apgūt velosipēdu labošanu. Atbalstu skolēniem sniedz logopēds, psihologs un smilšu terapeits. Skolā tiek piedāvāta ārstnieciskā vingrošana, ritmika un logoritmikas rehabilitācijas nodarbības.

Skolā ir izremontētas telpas, kuras aprīkotas ar jaunām mēbelēm, modernizēts mācību process, plaša bibliotēka, sakārtota sporta zāle ar ģērbtuvēm un atjaunotu inventāru. Tai ir plaša teritorija pastaigām un sporta aktivitātēm. Izglītojamie piedalās dažādās sacensībās un konkursos. Skola iesaistās Pasaules Speciālās olimpiādes sacensībās.

Direktore Vita Andersone teic: “Mēs katrs esam atšķirīgs, savādāks, daudzkrāsains un unikāls, bet kopā mēs veidojam vienotu kolektīvu, kurš priecājas un skumst kopā. Lai katrs skolēns, viņa vecāks, pedagogs un darbinieks jaunajā mācību gadā sajūt savu vietu šajā brīnišķīgajā kopienā!”

Vita Andersone
Gaujienas pamatskolas direktore

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

“Pīlādzītis”, kura vērienīgā, modernā ēka celta salīdzinoši nesen, patiesībā ir īstens pirmsskolas izglītības tradīciju mantinieks un glabātājs Smiltenes pilsētā. To raksturo spēcīgas tradīcijas, no kurām pāri visam – latviskās dzīvesziņas godāšana.

Pirmsskolas izglītības iestādes pirmssākumi datējami ar 1938. gadu, kad Latvijas Bērnu palīdzības biedrības Smiltenes nodaļa atvēra bērnudārzu trūcīgo vecāku bērniem. Jau tajā laikā iestādē augstā godā celtas latviešu tradīcijas.  Gadu gaitā tā vairākkārt reorganizēta, pārcelta no ēkas uz ēku, līdz 2008. gadā durvis vēra tāda iestāde, kādu to pazīstam šodien.

Nosaukums “Pīlādzītis” nav nejaušs. Pirms 15 gadiem tika izsludināts konkurss, kurā izglītības iestādes audzēkņi, vecāki un darbinieki varēja iesniegt sava jaunizveidotā bērnudārza nosaukuma versijas. Par uzvarētāju atzina pirmsskolas izglītības skolotājas Inetas Visendorfas piedāvāto: Latvijas stipro un sargājošo koku pīlādzi, kura ķekari simbolizē iestādes grupiņas, bet ogas – bērnus. 

Bērnudārzam ir daudz tradīciju, tas lielu vērību pievērš bērnu latviskās dzīvesziņas sekmēšanai, tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki. Bērnudārzam ir arī sava augu dobe, par kuru ikdienā rūpējas bērni kopā ar pedagogiem un vēro pārmaiņas tajā.

Šogad mīļas rokas auklēs un izglītos 315 bērnus. Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” vadītāja Santa Rudzīte lepojas un augstu novērtē savu profesionālo darbinieku kolektīvu, kas ikdienā ar lielu atbildības sajūtu veic savus darba pienākumus. Viņa teic uzteic kolektīva spēju atbalstīt vienam otru un prasmi dalīties pieredzē. Tāpat tiek veidoti apstākļi, lai ikkatrs bērniņš varētu pilnveidoties, lai tiktu nodrošināta viņa labbūtība.

Jau tradicionāli arī šajā mācību gadā bērniem no 4 gadu vecuma ir iespējams apgūt programmu “Angļu valoda mazajiem”. Audzēkņiem no 6 gadiem savukārt ir iespēja piedalīties Džimbas drošības soļu programmā, kas īstenota sadarbībā ar “Centrs Dardedze”. Nodarbību mērķis ir izglītot par drošību attiecībās, tādejādi mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. Jaunums – interešu izglītības programma “Futbols mūsu sirdīs” 6-7 gadus veciem bērnudārza bērniem iestādes teritorijā Rīgas ielā 8A, Smiltenē.

Šī gada lielākais izaicinājums ir bērnu, vecāku un darbinieku piederības sajūtas stiprināšana, jo “Pīlādzīša” saime nu ir kuplāka – izveidota pirmsskolas izglītības realizācijas vieta “Bilskas skolā”, Bilskā. Ne mazāks izaicinājums būs dalība starptautiskās programmas “Nordplus Junior 2023” projektā “Inclusive education for special needs children/ Iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām”. Šī projekta mērķis ir iegūt labās prakses piemērus iekļaujošās izglītības kontekstā.

S. Rudzīte teic: ““Pīlādzītis” pavasarī rūpīgi auklējis savus baltos un krāšņos ziedus, lai septembrī dāsni ikvienam dāvātu košos ogu ķekarus. Lai pīlādža spēks un gudrība ikvienam Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” darbiniekam, lai ikviens bērns jūtas gaidīts, darboties gribošs un varošs, lai mūsu savstarpējā sadarbība ar vecākiem palīdz ikvienam mazajam augt lielam un tiekties pret sauli! Esi sveicināts “Pīlādzītī”!”

Santa Rudzīte
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja

Smiltenes Mūzikas skola

 

Smiltenes Mūzikas skola atrodas skaistā, vēsturiskā celtnē. Tā ir bijušās draudzes skolas ēkā, kas kopā ar baznīcu un mācītājmuižu ir pilsētvides mantojuma daļa. Tomēr esošās telpas ir palikušas par šaurām, tāpēc daļa klašu un administrācija ir izvietotas blakus ēkā Pils ielā. Mūzikas skola var lepoties ar estētisku, sakārtotu vidi, un tā nodrošina bērnus ar instrumentiem ne tikai mācību darbam iestādē, bet arī audzēkņu ikdienas lietošanai. Audzēkņi savu brīvo laiku starp nodarbībām var pavadīt, izmantojot digitālās klavieres, kas atrodas skolas gaitenī. Līdz ar novada reformu profesionālās ievirzes izglītību mūzikā var iegūt arī Apē un Raunā, kur tiek piedāvāta klavieru un flautas spēle.

Mūzikas skolā iespējams apgūt klavieru, vijoles, ģitāras, flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trombona, eifonija, trompetes, tubas un sitaminstrumentu spēli, kā arī vokālo mūziku. Pavisam drīz skola iegūs licenci arī trombona spēlē, un jau šajā mācību gadā audzēkņiem būs iespēja apgūt arī šo programmu. Bērni no 6 gadu vecuma var apmeklēt interešu izglītības programmu sagatavošanas klasi.

Šogad Mūzikas skolu apmeklē 235 bērni, kas ir ievērojams skaits. Vidēji skolu ik gadu absolvē nedaudz vairāk nekā 20 audzēkņi. Daži skolas absolventi izvēlas mācības turpināt, gūstot lieliskus panākumus, tomēr lielākai audzēkņu daļai nav mērķis izvēlēties savu specialitāti kā profesiju. Neskatoties uz to, daudzi absolventi izvēlas turpināt muzicēt Smiltenes pūtēju orķestrī, dažādos koros un ansambļos.

1. septembrī darbu uzsāka 3 jauni pedagogi – Eva Uldriķe, Aivars Radziņš un Laura Muceniece -, bet mēneša laikā vēl pievienojās Ilva Līne, kas strādās Raunā, un kolektīvo muzicēšanu apgūt mums palīdzēs Aira Paula. Par to liels prieks.

Skolai lieliski sanāk sasniegt atzīstamus rezultātus konkursos novadā un arī ārpus tā. Ir arī gadalgotas vietas starptautiskos konkursos. Skola atbalsta dažādus novada pasākumus, piemēram, sadarbībā ar Smiltenes Kultūras centru tika veidots Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis. Muzeju nakts ietvaros piedalījāmies  pasākumā Mēru muižā, kur mūsu audzēkņu muzikālais pavadījums radīja neaizmirstamu gaisotni. Esam uzsākuši sadarbību ar Mākslas skolu un kopīgi veidojām koncertlekciju par Edvardu Grīgu un Jāzepu Vītolu.

Šogad Mūzikas skola piedalīsies valsts konkursā, kurā startēs audzēkņi, kas apgūst sitamo un pūšaminstrumentu spēli.

Direktores Gunita Grīnberga ceļa vārdi, mācību gadu uzsākot un atbildot uz jautājumu, kas ir skola, teic: “Katrai izglītības iestādei ir būtiska loma ikviena skolnieka dzīvē. Skolā pavadītais laiks atstāj pēdas ikkatra tālākajā dzīvē. Mūsu, skolotāju, uzdevums – darīt to tā, lai dzīves gājumā šīs pēdas ir jauku atmiņu, pozitīvas pieredzes un neizsmeļamu  resursu krātuve, nevis skumju un grūtuma pielietas. Ikkatra izglītība paplašina redzes loku, un mūzika māca pacelties virs ierastā, sadzirdēt ar sirdi, drūmā ikdienā sadzirdēt arī mažora akordus, kas dod spēku un iedvesmo! Lai izdodas!”

Līga Lauriņa
Smiltenes Mūzikas skolas direktores vietniece

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

Smiltenes novads ir vieta, kur talantus attīsta no agras bērnības līdz sirmam vecumam. Prasmīgākie ar savām zināšanām un talantiem labprāt dalās, tādēļ Smiltenes novada lieli un mazi dzied, dejo, sporto, domā, rada, un viņiem sanāk. Viena no vietām, kur atklāt un dalīties talantā ir Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs (Smiltenes BJIIC).

Tas kā patstāvīga izglītības iestāde darbojas kopš 2000. gada 1. septembra. Lai gan administrācijas telpas atrodas Gaujas ielā 2, Smiltenē, tās piedāvātās programmas pieejamas teju visa novada – arī Apes, Blomes, Gaujienas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Raunas, Trapenes, Variņu un Virešu pagastu – skolās, tautas namos, kultūras centros un sporta zālēs.

Interešu izglītību Smiltenes novadā īsteno piecās jomās (kopumā 79 apstiprinātas programmas):

  • Kultūrizglītības programmas – tautas, mūsdienu un laikmetīgā deja, kori, vokālie ansambļi, individuālā instrumentu spēle, teātris, folkloras kopa, vizuālā māksla un radošie darbi, kokapstrāde;
  • Sporta izglītības programmas – vispārējās fiziskās sagatavotības grupas, florbols, futbols, volejbols, šogad arī BMX riteņbraukšana;
  • Vides izglītības programmas – vides pulciņš, eksperimentālā un pētnieciskā fizika, matemātika;
  • Tehniskās jaunrades programmas – legorobotika, robotika, datorika, programmēšana;
  • Citas izglītojošās programmas – latviešu, angļu, vācu valoda, lasīšana, kulinārija, aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.

2023./2024. mācību gadā savu talantu kādā no piedāvātajām programmām attīstīs 1827 bērni un jaunieši, bet mācīs – 58 pedagogi. Šī un arī nākamā gada viens no lielajiem darbiem un izaicinājumiem ir gatavošanās XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku svētkiem, kas norisināsies 2025. gada vasarā. Varenā kopkorī ieskanēsies un daiļus deju rakstus tajos izrakstīs arī Smiltenes BJIIC audzēkņi – kā jau katros svētkos. Bet līdz tam viņi ikdienu kļūs arvien radošāki, gudrāki, sportiskāki un talantīgāki, iepriecinot savus mīļos, ļaujot lepoties saviem pedagogiem, nesot novada vārdu Latvijā un pasaulē.

Smiltenes BJIIC vadītāja Inga Sīmane teic: “Katrs jauns mācību gads allaž iesākas spraigi un dinamiski. Jāapgūst zināšanas, jāiepazīst jauni draugi. Nereti, satiekot domubiedrus kādā interešu pulciņā vai kolektīvā, rodas draudzība, kas ilgst gadiem, kopīgi darot un radot. Ticu, ka bērnu dienu aizrautīgā darbošanās interešu pulciņā veido mūsu karjeru un palīdz atrast profesiju. Savukārt, piesātinātais dienas ritms māca plānot laiku, lai paspētu paveikt pienākumus un harmoniski piepildīt savu brīvo laiku. Lai ikvienam izdodas pilnveidot savas prasmes, izkopt talantus un gūt prieku par sasniegto!”

Madara Mūrniece-Krūmiņa
Komunikācijas un mārketinga speciāliste

Zīmola “Smiltenes novadā sanāk” grafiskie elementi pieejami, par to izmantošanu konsultē un lietojums jāsaskaņo, sazinoties ar Smiltenes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļu – [email protected].