2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Trauksmes celšana

Smiltenes novada pašvaldības domes noteikumi “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Smiltenes novada pašvaldībā” stājušies spēkā 2022. gada 25. maijā.

Noteikumu “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Smiltenes novada pašvaldībā mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likuma noteikumu izpildi un ievērošanu Smiltenes novada pašvaldībā un tās iestādēs. 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par Pašvaldības darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu, īpaši par šādiem pārkāpumiem:

  • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
  • korupciju;
  • krāpšanu;
  • Pašvaldības finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
  • izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
  • sabiedrības veselības apdraudējumu;
  • būvniecības drošības apdraudējumu;
  • vides drošības apdraudējumu;
  • darba drošības apdraudējumu;
  • sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
  • cilvēktiesību apdraudējumu;
  • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā.

Ziņojumu var iesniegt:

   • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected];
   • papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē (Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729);
   • mutvārdos klātienē (Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729).

Pilni noteikumi pieejami ŠEIT

Trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa pieejama ŠEIT.