2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pašvaldības policija

 

PriekšnieceEgija Cekula, tālr.nr. 26157117, 64772034; [email protected]

Dežūrtālrunis: 28659933
E-pasts: [email protected]
Pašvaldības policijas administrācija: Pils iela 2a, Smiltene; Tālrunis: 64772034.

 

Pašvaldības policijas mērķis ir nodrošināt sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Ar Smiltenes novada Pašvaldības policiju var sazināties:

 • zvanot uz dežūrtālruni 28659933;
 • sūtot ziņas, fotogrāfijas un video lietotnē “WhatsApp” uz numuru 28659933;
 • e-pastā: [email protected]
 • zvanot uz administrācijas tālruņa numuru 64772034 darba laikā (kvalitātes nolūkos sarunas tiek ierakstītas);

Iesniedzot iesniegumu:

 • Portālā latvija.go.lv e-adresē;
 • e-pastā: [email protected]
 • Smiltenes novada Pašvaldības policijai klātienē, Pils ielā 2a, Smiltenē, vai šajā adresē iesniegumu ievietojot pastkastītē pie ieejas.

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

 • katra mēneša otrajā trešdienā no plkst.10.00-12.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 26157117 vai e-pastā: [email protected]

 

Par situācijām, kad nepieciešama tūlītēja policijas vai citu dienestu klātbūtne, lūdzu ziņojiet ar operatīvo tālruņu starpniecību 110 policijai vai 112 glābšanas dienestam.

Pašvaldības policijas funkcijas:

 • nodrošināt likuma noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izpildi Smiltenes novadā;
 • garantēt personu un sabiedrības drošību;\
 • novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
 • izmeklēt un atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus;
 • sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
 • savas kompetences ietvaros veikt administratīvā pārkāpuma procesu, piemērot administratīvos sodus un organizēt to izpildi.

Pašvaldības policijas uzdevumi:

 • kontrolēt, kā tiek ievēroti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un Pašvaldības saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība un savas kompetences ietvaros veikt administratīvā pārkāpuma procesu;
 • novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus.
 • veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai;
 • veikt nepieciešamos pasākumus likumpārkāpuma novēršanai;
 • sniegt palīdzību, tai skaitā pirmo medicīnisko palīdzību, personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī;
 • nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;
 • piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, glābšanas darbos, palīdzības sniegšanā cietušajiem Smiltenes novada administratīvajā teritorijās;
 • normatīvajos aktos noteiktajā apjomā uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi;
 • novērst tūlītējus draudus, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību;
 • saskaņā ar Izpilddirektora norādījumiem veikt citus Pašvaldības uzdevumus, kuri ietilpst Pašvaldības policijas kompetencē.

Papildus uzdevumi, kurus Smiltenes novada Pašvaldības policija veic savas kompetences ietvaros:

 • zivju resursu aizsardzība;
 • pilsētas publisko vietu videonovērošanas monitorings;
 • bezzsaimnieku kaķu kontrole;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā.

Dokumenti:

 

Header text