2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Smiltenei 100

Mēs esam piedzimuši īpašā laikā, kad daļai no mums, ir bijusi iespēja piedzīvot gadsimtu miju, Latvijas 100 gadu svinības un tagad arī mūsu pilsētas, novada centra- Smiltenes simtgadi! Aicinām būt kopā simtgades norisēs un brīžos, lai kopīgi piedzīvotu un radītu svētkus mums visiem – smilteniešiem, novadniekiem, viesiem!

Šajos 100 gados Smilteni var saukt par unikālu vietu Latvijas kartē – šeit dzimuši, auguši un joprojām strādā varoši un daroši cilvēki, bet citu talants un varēšana tiek augsti novērtēta un atzīta Latvijā un pasaulē. Attīstītā uzņēmējdarbība iet roku rokā ar spēcīgām tradīcijām izglītībā, kultūrā un sportā.  Smiltene kļuvusi par skaistu, sakoptu, tīru, zaļu, latvisku, omulīgu mazpilsētu, Smiltenes novada centru un vienu no Latvijas spēcīgākajiem attīstības centriem. Smiltenes attīstības un izaugsmes pamatā ir nekas cits, kā kopīgs stipru cilvēku darbs ar sapni par stipru pilsētu, tāpēc par svētku vadmotīvu ir izvēlēts tieši šāds vēstījums “Stipri cilvēki, stipra pilsēta”.

Vārds „Smiltene” cēlies no latgaļu cilts vārda „smiltesele”, kas pirmo reizi vēstures avotos minēta kā tirgotāju un amatnieku apmetne, tās pirmsākumi meklējami jau 13. gadsimtā, kas liecina par Smilteni kā senas un bagātas vēstures pilsētu. Gadsimtu garumā pilsēta piedzīvojusi gan veiksmes, gan neveiksmes. No 17. līdz 18. gs. pilsēta vairākas reizes tika nopostīta, bet, pateicoties vietējo iedzīvotāju neatlaidībai atjaunot sagruvušās ēkas, tā atdzima katru reizi no jauna. Smiltenei pilsētas tiesības piešķirtas 1920.gada 2.janvārī, kad Ministru kabinets pieņēma lēmumu par noteikumu pieņemšanu par pilsētas tiesību piešķiršanu Rūjienas, Smiltenes un Alūksnes miestiem un noteikumus ieviest pārvaldes ceļā (“Valdības Vēstnesis”, Nr.3, 04.01.1920.).

Svētku ideja 

Par svētku režisoru ir izvēlēts smiltenietis Kārlis Anitens, kurš vairākus gadus ir bijis Rīgas svētku galvenais režisors.  Svētkiem radīts vēstījums “Stipri cilvēki – stipra pilsēta, jo šis stāsts būs par smilteniešiem – par ikvienu un visiem, jo ikviens, kurš par smiltenieti kļuvis, varbūt pat pašam nemanot, kļūst stiprs. “Tā tas ir bijis, tā tas ir un tā tam būs būt,” uzsver režisors. 
 
Kārlis Anitens: “Vārds “stiprs” ir viens no ietilpīgākajiem latviešu valodas vārdiem. To vienlīdz lieto runājot par tādu, kam ir daudz spēka; par tādu, kas noris ar lielu enerģiju; par tādu, kam piemīt iekšējs neapdzēšams dzinulis izrauties; par tādu, kam ir izteiktas kādas īpašības salīdzinājumā ar citiem; par tādu, kas spēj pārliecināt un ietekmēt; par tādu, kam ir dziļas zināšanas un prasmes. Ja paraugāmies uz Smilteni kā pilsētu Latvijas kontekstā, tad jebkura no vārda “stiprs” lietotnēm lieliski ieguļas šīs pilsētas ainavā. Ja raugāmies uz šo ainavu ciešāk, ieraudzīsim lielāko bagātību, kas pilsētai var piederēt – cilvēkus ar nule uzskaitītajām vērtībām.”
 
Ikviens smiltenietis ir stiprs, un viņa devums pilsētai šajos 100 gados ir radījis Smilteni par unikālu vietu Latvijas kartē. Šeit dzimuši, auguši un joprojām strādā varoši un daroši cilvēki, bet citu talants un varēšana tiek augsti novērtētā un atzīta Latvijā un pasaulē.
 
2020.gadā leposimies par savu māju, pilsētu, valsti, par sevi, savu ģimeni, savu kaimiņu un kolēģi – par visu, kas veido mūsu Smilteni par tādu, kāda tā ir, bija un būs!
 
Svētku logo
 
Smiltenes novada dome 2019.gada novembrī izsludināja bērnu zīmējumu akciju “Radām svētku logo Smiltenei 100!”, kurā aicināja piedalīties pilsētas un novada bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam. Izmantojot skaitli “simts” un iekļaujot svētku vadmotīvu “Smiltenes stiprie cilvēki”, jaunie mākslinieki tika aicināti sniegt savu vīziju par svētku vizuālo identitāti. Kopumā tika saņemti 80 darbi, kurus vērtēja un favorītus izraudzījās svētku galvenais režisors un darba grupa. Astoņu autoru: Gustava Beļeviča, Kārļa Broža, Keitas Vaitkunas, Dārtas Gudrinieces, Martas Morītes, Emīla Tarasa, Leldes Loginas, Loretas Rubīnas darbi tālāk iedvesmoja un tika ņemti par pamatu Smiltenes simtgades svētku logo izstrādē. No sirds pateicamies ikvienam zīmējuma autoram par ieguldīto darbu! 
 
Ar bērnu zīmējumiem var iepazīties ŠEIT. 
 
Lai izveidotu vienotu svētku noformējumu, 2019.gada decembrī tika izsludināts vēl viens konkurss – “Smiltenei 100” svētku logo konkurss, kurā aicinājām piedalīties māksliniekus un grafiskos dizainerus. Konkursa dalībnieku uzdevums bija – radīt logo, kurā izmantots vēstījums “Stipri cilvēki, stipra pilsēta!”, kā arī jāiekļauj zīmējumu akcijas laureātu radītās idejas. Kopumā tika saņemtas 23 idejas, kuras vērtēja simtgades svētku vadības grupa, apstiprināja novada domes deputāti.
 
Par konkursa uzvarētāju izvēlējās novadnieka Kristapa Strazdiņa izstrādāto logo, kur mūsdienīgā veidā ir simboliski uzsvērtas Smiltenes galvenās vērtības: cilvēki, uzņēmējdarbība, izglītība, dabas daudzveidība un aktīvā atpūta. Ietekmējoties no bērnu logo konkursa darbiem, tika radīts logo, kas ir kā logs uz pilsētu caur mūsu māju logiem un logs, caur kuru var redzēt, kas šo 100 gadu laikā ir paveikts. Pa šo logu var redzēt mājas, uzņēmumus un skolas, skaistus dabas skatus un aktīvus cilvēkus. Katra zīme, kas iekļauta logo, simbolizē ļoti daudz dažādas lietas, kas ir apvienotas vienā spēcīgā pilsētā. Tās ir lietas, kas raksturo Smilteni. Turpmāk šis logo nesīs Smiltenes simtgades svētku ideju, vērtības un vizuālo identitāti, vēstot par mums – stipriem cilvēkiem stiprā pilsētā! 
 
Ar svētku logo var iepazīties ŠEIT. 
 
Smiltenei 100 pastkartes/ ielūgumi
 
Smiltenes novada pašvaldība ir izveidojusi pastkarti-ielūgumu, kuru aicinām sūtīt radiem, draugiem, paziņām –  gan tuvākās un tālākās Latvijas vietās, gan visā pasaulē dzīvojošajiem, lai uzaicinātu savējos kopā satikties Smiltenes simtgades svinībās. Pēc informācijas apkopošanas 06.03.2020. kartiņas ir aizceļojušas uz 17 valstīm un 33 Latvijas pilsētām.  Vairāk lasi ŠEIT.  
 
Svētku svinēšana 
 
Gatavošanās svētkiem noritēja jau no 2019.gada rudens, to radīšanā tika iesaistīti ļoti daudz smilteniešu un viesmākslinieku. Svētkus iecerēts bija rīkot trīs dienu garumā, no 17. līdz 19.jūlijam, ar plašu svētku programmu, diviem lieliem svētkus koncertiem un ballēm – piektdienā koncerts “Mēs Smiltenei”, kur svētku atklāšanā, piedaloties pilsētas amatiermākslas kolektīviem un Smiltenes mūzikas grupām, būtu uzvedums par stiprajiem smilteniešiem, bet sestdienas koncertā “Draugi Smiltenei” runātu par stiprajiem cilvēkstāstiem un stipro pilsētu Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā, koncertā uzstātos Latvijā pazīstami mākslinieki, tiktu veidots dīdžeju un vīdžeju multimediju nakts šovs. Vecajā parkā caur vairākām tematiskajām tējnīcām varētu izbaudīt dažādu pilsētas vēsturisko laika posmu sajūtas, bet sportot gribētājiem iespēja iepazīt visas Smiltenes tradīcijām bagātās sporta disciplīnas. Svētku radīšanā iesaistījās gan pilsētas amatiermākslas kolektīvi,  izglītības iestādes, sporta klubi, uzņēmēji un paši mazākie smiltenieši, katrs ar savu stipro stāstu un darbu par savu pilsētu, jo tikai kopā var izdoties patiesi unikālas lietas.
 
Taču sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī un daudziem noteiktajiem ierobežojumiem,  gatavošanās jubilejas svinībām 2020.gada martā tika pārtraukta. Simtgades vadības grupa un deputāti  vienojās apturēt izstrādāto Smiltenes simtgades svētku “Stipri cilvēki, stipra pilsēta” pamatkoncepta īstenošanu līdz brīdim, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija valstī, lai pēc tam lemtu par turpmāko svētku konceptu atbilstoši apstākļiem un ekonomiskajai situācijai. Taču šobrīd ir skaidrs, ka svētki,  kādi tika plānoti, šovasar visticamāk vairs nav iespējami. Tiek strādāts pie alternatīvu risinājumu izstrādes, lai Smiltenes simtgadi nosvinētu vēl šogad – varbūt citādāk, saudzīgāk pret pašlaik esošiem notikumiem un ekonomisko stāvokli, bet par to informācija vēl sekos.  Plašāk par to lasi ŠEIT. 
 
 
Smiltenes 100 nozīmīgākie vēstures notikumi
 
Gadsimta laikā Smiltene ir piedzīvojusi izaugsmi un attīstību, pateicoties spilgtiem notikumiem politikā, kultūrā, ekonomikā un citās sabiedriskās dzīves jomās. Svarīgs izaugsmes aspekts ir Smiltenes pilsētas stiprie un radošie cilvēki. Šis brīdis ir vērā ņemams laiks, lai atskatītos uz nozīmīgiem notikumiem, kuri veidojuši šodienas Smiltenes tēlu un kuri radījuši priekšnosacījumus pilsētas dibināšanai. 2020. gads un mēs, smiltenieši, esam nākamās simtgades simbols. Glabājam un daudzinām pagātnes mirkļus, rakstām jaunu nodaļu Smiltenes vēstures lappusēs!  Smiltenes novada bibliotēka un novada muzejs sadarbībā ar vēstures entuziastiem apkopo nozīmīgākos Smiltenes pilsētas vēstures notikumus, kurus būs iespējams iepazīt vairākos veidos:
 
  • Izstāžu cikls “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi”,  virtuālo izstādi skaties ŠEIT;
  • Sākot ar 2020.maiju par 100 nozīmīgākiem vēstures notikumiem būs iespējams lasīt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Domes Vēstis”, elektroniskie izdevumi ir pieejami ŠEIT; 
  • 2020.gada vasarā tiks izstrādāts drukātais materiāls, brošūra “Smiltenes 100 nozīmīgākie vēstures notikumi”, skatīt ŠEIT.;
  •  Pēc Smiltenes novada domes pasūtījuma tiks radīti arī video par Smiltenes 100 nozīmīgākiem vēstures notikumiem, VIDEO.
Smiltenes leģendas 
 
Leģendas ir teiksmaini nostāsti par vietām, personām vai vēsturiskiem notikumiem, tās dzīvo tik ilgi, kamēr par tām kāds stāsta. Atzīmējot Smiltenes pilsētas simtgadi, Smiltenes novada muzejs apkopo teikas un nostāstus par Smiltenes pilsētu un tās tuvāko apkārtni un kuras ir stāstījuši mūsu senči. Projekta “Iepazīstam Smiltenes leģendas” ietvaros tiek sagatavotas kopumā piecu leģendu, teiku vai nostāstu lasījumi video formātā, lai rosinātu iedzīvotājus iepazīt teikas, nostāstus un leģendas, kuras apvij Smiltenei nozīmīgas vietas, personas un notikumus. Vēlamies novadniekus ar šiem stāstiem iepazīstināt, kā arī aicināt tos stāstīt saviem bērniem, jo tas veido mūsu piederības sajūtu Smiltenei un novadam. Visus VIDEO skaties pašvaldības YouTube kanālā.  Iepazīsti Smiltenes leģendas ŠEIT. 
 
Vides objekts SMILTENEI 100
 
 
Par godu jubilejai ir radīts vides dekors pilsētas centrā – burti “SMILTENEI 100”, kuri mums ikdienā atgādina, ka mūsu pilsētai šogad ir liela un nozīmīga jubileja. Aicinām pie tā fotografēties, protams, ievērojot visas ārkārtas situācijā noteiktās prasības, lai radītā fotogrāfija foto albumā mums atgādina, ka šajā stiprajā pilsētā dzīvo stipri cilvēki!
 
Smiltenes 100 stipru cilvēku foto stāsti
 
Smiltenes stāsts ir visas Latvijas stāsts. Šī ir iespēja ne vien radīt laikmeta un vietas zīmi, bet uzdāvināt kaut ko vienreizēji latvisku, aizkustinošu un patiesu visiem smilteniešiem un latviešiem. 2020. gadā tiks radīti Smiltenes 100 stipru cilvēku foto stāsti jeb aizkustinoši un iedvesmojoši dzīvesstāsti par smilteniešiem, ar kuriem lepojamies un kuri sniedz nenovērtējamu ieguldījumu Smiltenes pilsētas attīstības un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Stāsti  tiek veidoti pēc vienotas formas, lai tie ir personīgi, nāk no sirds, tie parāda emocijas, stāsta par lietām, kas katram ir svarīgas, tāpēc katrs no 100 stāstiem, lai tas būtu interesants un oriģināls, pārstāvēs kādu no cilvēkam svarīgām tēmām, piemēram, ģimene, patriotisms, mīlestība, darbs, talanti, bērni, nauda, svētki, veselība, Smiltenes vārda nesēji. Pateicoties 2020.gada martā veiktai aptaujai, ir atlasīti un zināmi stiprie cilvēki, ar kuriem tiks organizētas intervijas un foto sesijas.  100 izvēlētie cilvēki pārstāvēs plašu Smiltenes demogrāfisko spektru – bērni, jaunieši, cilvēki spēka gados, seniori, dažādu profesiju pārstāvji.  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar smiltenieti Leldi Adeli Cīruli. 

Svētki būs! 
 
Neraugoties uz pavasarī sastaptajiem izaicinājumiem, kas izjauca visas sākotnējās ieceres simtgades svētku svinībām, Smiltenei šogad aprit 100 gadi kopš tai ir piešķirtas pilsētas tiesības. Tika rastas jaunas iespējas un formas kā simtgades jubileju atzīmēt, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus. Smiltenes stipro cilvēku stāsts simt gadu garajā ceļā būs aplūkojams, baudāms, skatāms, dzirdams un sajūtams vairākos lielākos un mazākos svētku pārsteigumos un pasākumos. SVĒTKU PROGRAMMA ŠEIT.
 
 
Smiltenei 100 apsveikums iedzīvotājiem
 
Ar maziem ikdienas pārsteigumiem tika iepriecināti smiltenieši un novada iedzīvotāji! Svētku dienās Smiltenes novada iedzīvotāji un uzņēmēji savās pasta kastēs saņēma Simtgades apsveikumu! Ar šo sveicienu pašvaldība saka paldies ikvienam, kurš dara Smilteni stipru, skaistu un varenu! Lai nekad netrūkst apņēmības virzīties uz jauniem sasniegumiem! Par stipriem cilvēkiem un uzņēmumiem, stiprā pilsētā un novadā! Apsveikumu skaties ŠEIT. 
 
 
Par stipriem cilvēkiem, stiprā pilsētā!