2022. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Uzņēmējdarbības vide

Smiltenes novada uzņēmējdarbības vidi veido stabili, Vidzemē un Latvijā vadoši uzņēmumi, uz tradīcijām balstīti, inovatīvi uzņēmumi, kā arī jauni, drosmīgi uzņēmēji, ģimeņu uzņēmumi, kuri spējuši radīt stabilas darbavietas Smiltenes un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.

Ik gadu, lai iegūtu pārredzamāku uzņēmējdarbības vides raksturojumu, tiek veidots uzņēmējdarbības vides veidojošo faktoru salīdzinājums, iekļaujot salīdzinošu informāciju par Smiltenes novada:

  • lielākajiem uzņēmumiem pa nozarēm;
  • uzņēmumu apgrozījumu;
  • bezdarba līmeni;
  • darbavietu skaitu;
  • ieņēmumus pašvaldības budžetā pēc IIN;
  • pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai;
  • budžeta sadalījumu- prioritātes;
  • lielākajiem īstenotajiem un plānotajiem projektiem;
  • u.c. rādītājiem.

Aicinām iepazīties ar 2019., 2018., 2017.gada Smiltenes novada uzņēmējdarbības vidi:

2019.gads

2018. gads 

2017.gads